BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zarębski Patrycjusz (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Uwarunkowania rozwoju produkcji energii ze źródeł odnawialnych w woj. zachodniopomorskim
Conditions of Production Development of Energy from Renewable Sources in Zachodniopomorskie Province
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2010, T. 12, z. 4, s. 398-402, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Energia odnawialna, Odnawialne źródła energii, Biomasa, Biogaz
Renewable energy, Renewable energy sources, Biomass, Biogas
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstrakt
Nowym obszarem inwestycji jaki pojawił się w ostatnich latach są inwestycje związane z produkcją energii ze źródeł odnawialnych. Głównym celem publikacji jest analiza uwarunkowań dla podjęcia takich inwestycji w województwie zachodniopomorskim. Analizie poddane zostały szczególnie takie elementy jak uwarunkowania rynkowe, prawne, rolnicze oraz ocena ogólnego poziomu atrakcyjności inwestycyjnej w ramach 7 kategorii: funkcji rolniczej, kosztów pracy, infrastruktury, rynku zbytu, wsparcia biznesu, kapitału ludzkiego oraz aktywności władz lokalnych. (abstrakt oryginalny)

The new area of investment what appeared in recent years are investments connected with production of energy from renewable sources. The main aim of the paper is to analyze the conditions for investment in Zachodniopomorskie province. There are two groups of communes which are the most attractive for production energy from renewable sources. The communes are located in south-western and northern parts of the region. The overall assessment can be concluded that zachodniopomorskie province has a high potential for energy production from renewable sources. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bank Danych Regionalnych 2008. 2009: GUS, Warszawa.
  2. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. 2009: Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 10 listopada.
  3. Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 roku. 2009: Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 10 listopada.
  4. Zarębski P. 2007: Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich a wybrane teorie rozwoju regionalnego na przykładzie województwa zachodniopomorskiego. Akademia Rolnicza w Szczecinie, Folia Univ. Agroc. Stetin., seria Oeconomica, nr 47.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu