BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zarzecka Krystyna (Akademia Podlaska w Siedlcach), Gugała Marek (Akademia Podlaska w Siedlcach)
Tytuł
Jakość konsumpcyjna bulw ziemniaka jadalnego w sieci handlowej Siedlec i Międzyrzeca Podlaskiego
Consumption Quality of Table Potato from Retail of Siedlce and Międzyrzec Podlaski
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2010, T. 12, z. 4, s. 403-406, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Ziemniaki, Konsumpcja żywności, Jakość dóbr konsumpcyjnych
Potatoes, Food consumption, Quality of consumer goods
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Siedlce, Międzyrzec Podlaski
Abstrakt
W pracy przedstawiono wyniki badań, dotyczące jakości konsumpcyjnej (cechy morfologiczne i cechy kulinarne) bulw ziemniaka zakupionego w sieci handlowej Siedlec i Międzyrzeca Podlaskiego. Najlepszą jakością konsumpcyjną wyróżniały się ziemniaki pochodzące z supermarketów, a najgorszymi cechami morfologicznymi ziemniaki ze sklepów spożywczych. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the results of analysis of consumption quality (attributes morphological and culinary) of potato tubers which were bought in retail of Siedlce and Międzyrzec Podlaski. The best consumption quality characterized potato from supermarkets and worst morphological features of potato from grocery shops. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chotkowski J. 2009: Kierunki zmian w doborze odmian ziemniaka do produkcji. Wiadomości Rolnicze, nr 3, s. 1-3.
 2. Chotkowski J., Rembeza J. 2005: Preferencje konsumentów i zmiany w spożyciu ziemniaków. Rocz. Nauk. SERiA, t. VII, z. 8, s. 42-49.
 3. Chotkowski J., Stypa I. 2006: Dobór jadalnych i skrobiowych odmian ziemniaka do uprawy. [w:] Produkcja ziemniaków (red. J. Chotkowski). Wyd. Wieś Jutra, Warszawa, s. 16-37.
 4. Daszkiewicz A., Rogulski K. 1969: Dziewięciostopniowa skala oceny poszczególnych cech odmian i rodów hodowlanych ziemniaków. Cz. 1. Ocena morfologicznych cech bulw ziemniaka. Biul. Inst. Ziemniaka, nr 3, s. 5-18.
 5. Dzwonkowski W., Szczepaniak I., Rosiak E., Bochińska E. 2008: Rynek ziemniaka. Stan i perspektywy. Wyd. IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, nr 33, s. 2-17.
 6. International year of the potato 2008. www.potato2008.org/en/world/index.html.
 7. Krzysztofik В. 2008: Jakość bulw ziemniaka i czynniki ją determinujące. Mat. Konf. Nauk. Ziemniak w badaniach naukowych i praktyce. Kraków, 5 listopada, s. 1-17.
 8. Leszczyński W. 2000: Jakość ziemniaka konsumpcyjnego. Żywność, nr 4(25), s. 5-27.
 9. Lista opisowa odmian. Rośliny rolnicze. 2009: Wyd. COBORU, Słupia Wielka, s. 1-49.
 10. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej ziemniaków. Dz. U. nr 194 poz. 1900 z 2003 roku.
 11. Zarzecka K. 2009: Potato as a global plant nutritional dietary and medicinal values. Rozprawy Naukowe PWSZ im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, t. III, s. 163-175.
 12. Zgórska K., Frydecka-Mazurczyk A. 2002: Normy i wymagania jakościowe ziemniaków jadalnych i do przetwórstwa spożywczego. [w:] Produkcja i rynek ziemniaków jadalnych (red. J. Chotkowski). Wyd. Wieś Jutra, Warszawa, s. 183-192.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu