BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zuba Jan (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Zuba Maria (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
Tytuł
Wpływ asortymentu produktów wybranych spółdzielni mleczarskich na wartość ich sprzedaży
Impact of Chosen Milk Cooperatives' Products Assortment on their Sale Value
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2010, T. 12, z. 4, s. 417-421, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Spółdzielczość mleczarska, Rynek mleka, Sprzedaż
Cooperative creameries, Milk market, Sale
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Badaniami objęto 41 mleczarni w okresie czterech lat 2002-2005. Celem badań było określenie wpływu asortymentu produktów mleczarskich na wartość sprzedaży tych mleczarni. Badania wskazują, że mleczarnie znacząco (średnio o 63,2%) zwiększyły wartość sprzedaży swoich produktów mleczarskich. Na zwiększenie wartości tej sprzedaży miał istotny wpływ asortyment tych produktów. Potwierdzają to stosunkowo wysokie współczynniki korelacji liniowej Pearsona między wartością sprzedaży badanych mleczarni, a szerokością i długością ich asortymentu produktów mleczarskich. (abstrakt oryginalny)

This paper identifies and examines an impact of milk products assortment on sale value of those dairies Survey concerned 41 milk cooperatives within four years. It shows significant increase (average about 63,2%) of milk products sale value. Considerable sale improvement was influenced by milk products assortment. Above mentioned is acknowledged by very high coefficients of Pearson 's linear correlation between sale value of surveyed dairies and their milk products assortment's width and length. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W. 1996: Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy. PWE, Warszawa, s. 296.
  2. Rocznik Statystyczny Rolnictwa. 2009: GUS, Warszawa, s. 281, 311, 321.
  3. Janika W. (red.) 1999: Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej. Wyd. WSPiA. Lublin, s. 62.
  4. Kotler P. 1994: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Gebethner&Ska, Warszawa, s. 402.
  5. Rasz H. 2009: Rynek mleka w latach 2004-2009. Biuro Analiz Sejmowych.
  6. Seremak-Bulge J. (red.) 2005: Rozwój rynku mleczarskiego i zmiany jego funkcjonowania w latach 1990-2005. IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 74.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu