BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozłowska Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Wzrost gospodarczy jako element rozwoju gospodarczego
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego, 2013, s. 9-32, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Wzrost gospodarczy, Rozwój gospodarczy, Gospodarka
Economic growth, Economic development, Economy
Abstrakt
Problematykę wzrostu gospodarczego należy rozpatrywać łącznie z problematyką rozwoju gospodarczego, a właściwie szerzej - rozwoju społeczno-gospodarczego. Zagadnienie rozwoju społeczno-gospodarczego należy bowiem do najważniejszych problemów współczesnego świata. W literaturze ekonomicznej istnieje wiele definicji tych pojęć, co jest dowodem na brak jednomyślności i jednoznaczności w ich określeniu. Autorzy zajmujący się problematyką stwierdzają duże trudności w rozumieniu i definiowaniu pojęć z jej zakresu. Podstawowe pojęcia dotyczące omawianej problematyki, czyli wzrostu i rozwoju gospodarczego, często w ogóle nie są rozróżniane. Są traktowane jako synonimy, czego konsekwencją jest ich zamienne używanie. W wielu pracach używa się tych pojęć łącznie, ale nie tłumaczy ich odmiennego znaczenia. Na potrzeby niniejszej pracy celowe jest rozróżnienie obu pojęć. Wzrost gospodarczy odnosi się do sfery realnej gospodarki i najczęściej oznacza zmiany o charakterze ilościowym. Dokładnie jest to proces powiększania z roku na rok podstawowych wielkości makroekonomicznych w gospodarce w ich wartościach absolutnych. Obejmuje on zwłaszcza proces powiększania produkcji w skali całej gospodarki, przy czym należy podkreślić, że na ogólny wzrost produkcji składa się wzrost produkcji dwóch grup dóbr: produkcyjnych i konsumpcyjnych. Tak więc wzrost gospodarczy obejmuje również proces powiększania zasobów produkcyjnych i konsumpcji. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. M.G. Woźniak: Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2008
 2. Podstawy ekonomii. Red. R. Milewski, E. Kwiatkowski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005
 3. A. Kurzynowski: Społeczne komponenty wzrostu gospodarczego i rozwoju cywilizacyjnego. W: Wzrost gospodarczy i rozwój społeczny jako paradygmaty współczesności. Red. J. Osiński. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2003
 4. R.A. Samuelson, W.D. Nordhaus: Ekonomia. T. 2. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004
 5. D.R. Kamerschen, R.B. McKenzie, C. Nardinelli: Ekonomia. Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność", Gdańsk 1991
 6. Polityka gospodarcza. Red. B. Winiarski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006
 7. D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch: Makroekonomia. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007
 8. Ekonomia rozwoju. Red. B, Fiedor, K, Kociszewski. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2010
 9. Rozwój w dobie globalizacji. Red. A. Bąkiewicz, U. Żuławska. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010
 10. R. Bartkowiak: Granice wzrostu gospodarczego a rozwój ekonomii. Wybrane zagadnienia ekonomii neoklasycznej i ekonomii rozwoju. Monografie i Opracowania nr 534. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005
 11. R.E. Hall, J.B. Taylor: Makroekonomia. Teoria, funkcjonowanie i polityka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997
 12. A. Cieślik: Endogenizacja teorii wzrostu gospodarczego. W: Wzrost gospodarczy. Teoria. Rzeczywistość. Red. E. Panek. Zeszyty Naukowe nr 176. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2011
 13. Zagadki wzrostu gospodarczego. Siły napędowe i kryzysy - analiza porównawcza. Red. L. Balcerowicz, A. Rzońca. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010
 14. D. Rodrik: Jedna ekonomia, wiele recept. Globalizacja, instytucje i wzrost gospodarczy. Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2011
 15. Mechanizmy i źródła wzrostu gospodarczego. Polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy. Red. J.L. Bednarczyk, S.I. Bukowski, W. Przybylska-Kapuścińska. CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2008
 16. Ekonomia rozwoju. Red. R. Piasecki. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu