BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lewandowska Małgorzata Stefania (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Innowacje otwarte polskich przedsiębiorstw
Open Innovation in Polish Enterprises
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2014, nr 2, s. 53-80, tab., rys., bibliogr., 95 poz.
The National Economy
Słowa kluczowe
Otwarte innowacje, Innowacje, Instytucje wspierające innowacje, Sprawność zarządzania, Kwestionariusze
Open innovation, Innovations, Innovation support institutions, Management efficiency, Questionnaire
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest ocena wpływu działań przedsiębiorstw w ramach innowacji otwartych (nieodpłatnego korzystania z informacji, współpracy w innowacjach oraz zakupu wiedzy) na ich sprawność innowacyjną, jak również określenie determinantów tych działań. Analiza prowadzona jest na danych z polskiej wersji kwestionariusza Community Innovation Survey (CIS) za lata 2008-2010. Próba to 7783 średnie i duże przedsiębiorstwa przemysłowe, z których ostatecznie do dalszych analiz wyodrębniono N = 990 firm. Na podstawie wyników modelu równań strukturalnych stwierdzono statystycznie istotny związek między współpracą w innowacjach z konkurentami, jak również faktem prowadzenia w przedsiębiorstwie prac B&R w sposób ciągły, a sprawnością innowacyjną badanych podmiotów, mierzoną zlogarytmizowanym udziałem procentowym sprzedaży produktów innowacyjnych. Analiza wartości krytycznych między parametrami pozwoliła ustalić hierarchię cech przedsiębiorstwa determinujących innowacje otwarte. Analiza makro indirect Hayesa pozwoliła z kolei ustalić mediacyjną rolę współpracy w innowacjach z różnymi partnerami w podziale na krajowych i zagranicznych w związku między poziomem chłonności wiedzy a sprawnością innowacyjną (mierzoną jako logarytm procentowego udziału w sprzedaży innowacji radykalnych i imitacji). Wyniki badania wskazują na złożoność relacji między analizowanymi zmiennymi zależnymi i niezależnymi i prowadzą do wniosku, że proces innowacji nie może być zredukowany wyłącznie do związków linearnych. (abstrakt oryginalny)

The study assesses the impact of inbound open innovation (search and screening, cooperation and pecuniary open innovation) on the innovation performance of enterprises. The author also identifies the firm-level determinants of open innovation. The analysis is conducted using data for 2008-2010 from the Polish Community Innovation Survey (CIS). The sample covers 7,783 medium-sized and large manufacturing firms, 990 of which are selected for the final study (N = 990). The results of the structural equation model used by the author show a statistically significant relationship between innovation cooperation with competitors as well as in-house R&D performed on a continuous basis and innovation performance measured by the log of fraction of sales of innovative products. Based on the analysis of critical values between parameters, a hierarchy of attributes determining inbound open innovation is established. The results of the study show a complex relationship between the analyzed dependent and independent variables, leading the author to conclude that innovation cannot be reduced to linear relationships. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Almeida P., Kogut B. [1999], Localisation of knowledge and the mobility of engineers in regional networks. "Management Science" Vol. 45, No. 7, s. 905-917.
 2. Almirall E., Casadesus-Masanell R. [2010], Open versus closed innovation: A model of discovery and divergence, "Academy of Management Review" Vol. 35, No. 1, s. 27-47.
 3. Amara N., Landry R. [2005], Sources of information as determinants of novelty of innovation in manufacturing firms: evidence from the 1999 statistics Canada innovation survey, ""Technovation" Vol. 25, s. 245-259.
 4. Arrow K.J. [1962], Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention, w: The Rate and Direction of Inventive Activity, ed. R.R. Nelson, Princeton Univeristy Press.
 5. Bedyńska S., Książek M. [2012], Statystyczny drogowskaz 3. Praktyczny przewodnik wykorzystania modeli regresji oraz równań strukturalnych,Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa.
 6. Belderbos R., Carree M., Lokshin B. [2004], Cooperative R&D and firm performance, "Research Policy" No. 33, s. 1477-1492.
 7. Best R.J. [2009], Market-based Management. Strategies for Growing Customer Value and Profitability, 5th ed. Pearson Education, Upper Saddle River, N.J.
 8. Białoń L. [2012], Marketing w działalności innowacyjnej - ogólne zasady, w: Ekonomika i zarządzanie innowacjami, red. A.H. Jasiński, R. Ciborowski, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok, s. 209-225.
 9. Bollen K.A., Stine R.A. [1992], Bootsrapping Goodness-of-Fit Measures in Structural Equation Models, "Sociological Methods Research" November, Vol. 21, No. 2, s. 205-229.
 10. Breschi S., Malerba F. (eds.) [2007], Clusters, Networks, and Innovations, Oxford University Press, Oxford.
 11. Brouwer E., Kleinknecht A. [1996], Determinants of Innovation: A Micro Econometric Analysis of Three Alternative Innovative Output Indicators, w: Determinants of Innovation, the Message from new Indicators, ed. A.H. Kleinknecht, Macmillan Press, London, s. 99-124.
 12. Byrne B.M. [2010], Structural Equation Modeling with AMOS. Basic Concepts, Applications, and Programming, 2nd ed., Routledge Taylor&Francis Group.
 13. Cassiman B., Veugelers R. [2006], In search of complementarity in innovation strategy: internal R&D and external technology acquisition, "Management Science" Vol. 52, No. 1, s. 68-82.
 14. Chesbrough H.W. [2006], Open Business Models. How to Thrive in the New Innovation Landscape, Harvard Business School Press, Boston MA.
 15. Chesbrough H.W. [2003], Open innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Harvard Business School Press, Boston, MA.
 16. Child J., Faulkner D., Tallman S. [2005], Cooperative Strategy. Managing Alliances, Networks and Joint Ventures, Oxford University Press, Oxford-New York.
 17. Cohen W.M., Levinthal D.A. [1989], Innovation and learning: The two faces of R&D, "Economic Journal" No. 99, September, s. 569-596.
 18. Cohen W.M., Levinthal D.A. [1990], Absorptive capacity: A new perspective on learning and innovation, "Administrative Science Quarterly" No. 35, s. 128-152.
 19. Cwalina W. [2000], Zastosowanie modelowania równań strukturalnych w naukach społecznych, StatSoft Polska, www.statsoft.pl.
 20. Cygler J., [2009], Kooperencja przedsiębiorstw. Czynniki sektorowe i korporacyjne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 21. Dahl M.S., Pedersen C.Ø.R. [2004], Knowledge flows through informal contacts in industrial clusters: myth or reality? "Research Policy" Vol. 33, No. 10, s. 1673-1686.
 22. Dahlander L., Gann D.M. [2010], How open is innovation?, "Research Policy" Vol. 39, No. 6, s. 699-709.
 23. Danik L., Gołębiowski T. [2012], Success factors in innovation cooperation, w: Wyzwania gospodarki globalnej, "Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego"Gdańsk, s. 472-489.
 24. De Bondt R. [1996], Spillovers and innovative activities, "International Journal of Industrial Organization" Vol. 15, s. 1-28.
 25. Donaldson B., O'Toole T. [2007], Strategic Market Relationship, 2nd ed., J. Wiley, Chichester.
 26. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008-2010, GUS, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa 2012.
 27. Enkel E., Gassmann O., Chesbrough H. [2009], Open R&D and open innovation: exploring the phenomenon, "R&D Management" Vol. 39, No. 4, s. 311-316.
 28. Efron B., [1979], Bootstrap Methods: Another Look at the Jackknife, "The Annals of Statistics" Vol. 7, No. 1 (Jan.), s. 1-26.
 29. Fey C.F., Birkinshaw J. [2005], External sources of knowledge, governance mode and R&D performance, "Journal of Management" Vol. 31, No. 4, s. 597-621.
 30. Fitjar R.D., Rodríguez-Pose A. [2013], Firm collaboration and modes of innovation in Norway, "Research Policy" Vol. 42, s. 128-138.
 31. Fontana R., Geuna A., Matt M. [2006], Factors affecting university-industry R&D projects: the importance of searching, screening and signaling, "Research Policy" Vol. 35, No. 2, s. 309-323.
 32. Frenz M. Ietto-Gilles G. [2009], The impact on innovation performance of different sources of knowledge: evidence from the UK Community Innovation Survey, "Research Policy" Vol. 38, s. 1125-1135.
 33. Gassmann O., Enkel E. [2004], Towards a theory of open innovation: Three core process archetypes, "R&D Management Conference".
 34. Gaul M., Machowski A. [1987], Elementy analizy ścieżek, w: Wielozmiennowe modele statystyczne w badaniach psychologicznych, red. J. Brzeziński, PWE, Warszawa-Poznań.
 35. Graham S.J.H., Mowery D.C. [2006], The use of intellectual property in software: implications for open innovation, w: Open innovation: researching a new paradigm, eds. H.W. Chesbrough, W. Vanhaverbeke, J. West, Oxford University Press, Oxford, s. 109-133.
 36. Grant R.M. [1991], The Resource-based theory of competitive advantage: implications for strategy formulation, "California Management Review" No. 33, s. 114-135.
 37. Greene W. [2003], Econometric Analysis, Prentice-Hall, London.
 38. Grindley P.C., Teece D.J. [1997], Managing intellectual capital: Licensing and co-licensing in semiconductors and electronics, "California Management Review" Vol. 39, No. 22, s. 8-41.
 39. Grimpe C., Kaiser U. [2010], Balancing internal and external knowledge acquisition: the gains and pains from R&D outsourcing, "Journal of Management Studies", Special Issue: Offshoring and Outsourcing, Vol. 47, No. 8, s. 1483-1509. DOI: 10.1111/j.1467-6486.2010.00946.x
 40. Grimpe C., Sofka W. [2009], Search patterns and absorptive capacity: Low- and high-technology sectors in European countries, "Research Policy" Vol. 38, s. 495-506.
 41. Hagerdoorn J. [1993], Understanding the rationale of strategic technology partnering: Interorganizational modes of cooperation and sectoral differences, "Strategic Management Journal" Vol. 14, s. 371-385.
 42. Hagedoorn J., Wang N. [2012], Is there complementarity or substitutability between internal and external R&D strategies?, "Research Policy" Vol. 41, No. 6, s. 1072- 1083.
 43. Hakansson H., Snehota I. (eds.) [1995], Developing Relationships in Business Networks, Routledge, London.
 44. Hayes A.F. [2009], Beyond Baron and Kenny: Statistical mediation analysis in the new millennium. "Communication Monographs" Vol. 76, s. 408-420.
 45. Henseler J. [2011], Why generalized structured component analysis is not universally preferable to structural equation modeling, "Journal of the Academy of Marketing Science" Vol. 40, s. 402-413.
 46. Hess A.M., Rothaermel F.T. [2011], When are assets complementary? Star scientists, strategic alliances, and innovation in the pharmaceutical industry, "Strategic Management Journal" Vol. 32, No. 8, s. 895-909.
 47. Howells J., Gagliardi D., Malik K. [2008], The growth and management of R&D outsourcing: evidence from UK pharmaceuticals, "R&D Management" Vol. 38, s. 205-219.
 48. Janz N., Lööf H.H., Peters B. [2003], Firm level innovation and productivity - is there a common story across countries, "ZEW Working Paper" 0326.
 49. Katila R. [2002], New product search over time: past ideas in their prime? "Academy of Management Journal" Vol. 45, s. 995-1010.
 50. Katila R., Ahuja G. [2002], Something old, something new: a longitudinal study of search behavior and new product introduction, "Academy of Management Journal" Vol. 45, No. 6, s. 1183-1194.
 51. Kessler E.H., Bierly P.E., Gopalakrishnan S. [2000], Internal vs. external learning in new product development: effects on speed, costs and competitive advantage, "R&D Management" Vol. 33, No. 3, s. 213-223.
 52. Kline R.B. [2011], Principles and Practice of Structural Equation Modeling, The Guilford Press, New York - London.
 53. Klomp L., van Leeuwen G. [2001], Linking innovation and firm performance: a new approach, "International Journal of the Economics of Business" Vol. 8, No. 3, s. 343-364.
 54. Kogut B., Zander U. [2003], Knowledge of the firm and the evolutionary theory of the multinational corporation, "Journal of International Business Studies" Vol. 34, s. 516-529.
 55. Konarski R. [2010], Modele równań strukturalnych, Wyd. Naukowe PWN.
 56. Kwestionariusz PNT-02 Sprawozdanie o innowacjach w przemyśle za lata 2008-2010, www.stat.gov.pl/formularze
 57. Kwiatkowska A. [2010], Rola otwartych innowacji w przełomie strategicznym, "Zeszyty Naukowe - Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów" nr 99, s. 113-120.
 58. Laursen K., Salter A. [2006], Open for innovation: The role of openness in explaining innovation performance among UK manufacturing firms, "Strategic Management Journal" Vol. 24, s. 131-150.
 59. Leiponen A. [2001], Why Do Firms not Collaborate? The Role of Competencies and Technological Regimes, w: Innovation and Firm Performance: Econometric Exploration of Survey Data, eds. Kleinknecht, P. Mohnen, Palgrave, s. 253-277.
 60. Luo Y. [2007], A coopetition perspective of global competition, "Journal of World Business" Vol. 42, No. 2, s. 129-144.
 61. Lewandowska M.S. [2012], Partners and barriers in innovation corporation. A survey of Polish exporters, "Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego", Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012, No. 31, s. 520-537.
 62. Lewandowska M.S. [2013], Bariery innowacji a kooperacja przedsiębiorstw. Efekt supresji, "Przegląd Organizacji"nr 4, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Warszawa, s. 20-26.
 63. Lewandowska M.S., Gołębiowski T. [2012], Complementarity between process- and organizational innovation of Polish exporters - research outcomes, "Gospodarka Narodowa" nr 5/6, s. 29-55.
 64. Lichtenthaler U. [2008], External technology commercialization projects: objectives, processes and a typology, "Technology Analysis & Strategic Management" Vol. 20, No. 4, s. 483-501.
 65. Lichtenthaler U. [2011], Open innovation: past research, current debates, and future directions, "Academy of Management Perspectives" February, s. 75-93.
 66. Lichtenthaler U., Ernst H. [2009], Opening up the innovation process: the role of technology aggressiveness, "R&D Management" Vol. 39, No. 1, s. 38-54.
 67. Loehlin J.C. [1987], Latent variable models: An introduction to factor, path, and structural analysis, Lawrence Erlbaum, Hillsdale, NJ
 68. Lokshin B., Belderbos R., Carree M. [2008], The productivity effects of internal and external R&D: evidence from a dynamic panel data model, "Oxford Bulletin of Economics and Statistics" Vol. 7, No. 3, s. 399-416.
 69. Lokshin B., Hagedoorn J., Letterie W. [2011], The bumpy road of technology partnerships: Understanding causes and consequences of partnership mal-functioning, "Research Policy" Vol. 40, No. 2, s. 297-308.
 70. Lööf H., Heshmati A. [2002], Knowledge capital and performance heterogeneity: a firm-level innovation study, "International Journal of Production Economics" Vol. 76, No. 1, s. 61-85.
 71. Maskell P., Bathelt H., Malmberg A. [2006], Building global knowledge pipelines: The role of temporary clusters, "European Planning Studies" Vol. 14, No. 8, s. 997-1013.
 72. Mohnen P., Mairesse J., Dagenais M. [2006], Innovativity: A comparison across seven European countries, UNU-MERIT Working Paper 2006-027.
 73. Mothe C., Nguyen Thi, Thuc Uyen [2010], The link between non-technological innovations and technological innovation, "European Journal of Innovation Management" Vol. 13, No. 3, s. 313-332.
 74. Nieto M.J., Santamaría L. [2007], The importance of diverse collaborative networks for the novelty of product innovation, "Technovation" Vol. 27, No. 6-7, s. 367-377.
 75. Oke A.E., Ogunsami D.R., Ogunlana S. [2012], Establishing a common ground for the use of structural equation modelling for construction related research studies, "Australasian Journal of Construction Economics and Building" Vol. 12, No. 3, s. 89-94.
 76. Perek-Białas J., Pleśniak A. [2013], Wprowadzenie do modelowania równań strukturalnych z AMOS-em, Materiały na Zimowe Warsztaty Analityczne, SWPS. Predictive Solutions, 5-6 lutego, Warszawa.
 77. Poznańska K. [2012], Współpraca przedsiębiorstw ze szkołami wyższymi w zakresie innowacji, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" nr 260, s. 385-396.
 78. Prahalad C.K., Krishnan M.S. [2008], The new age of innovation. Driving co-created value through global networks, McGrraw-Hill, New York.
 79. Preacher K.J., Hayes A.F. [2008], Asymptotic and resampling strategies for assessing and comparing indirect effects in multiple mediator models, "Behavior Research Methods" Vol. 40, s. 879-891.
 80. Serrano-Bedia A., Lopez-Fernandez C., Garcia-Piqueres G. [2010], Decision of institutional cooperation on R&D. Determinants and sectoral differences, "European Journal of Innovation Management" No. 13(4), s. 439-465.
 81. Sofka W., Grimpe C. [2010], Specialized search and innovation performance - evidence across Europe, "R&D Management" Vol. 40, No. 3, s. 310-323.
 82. Stock G.N., Greis N.P., Fisher W.A. [2001], Absorptive capacity and new product development, "The Journal of High Technology Management Research" Vol 12, No. 1, s. 77-91.
 83. Szymura-Tyc M. [2011], Międzynarodowe sieci i innowacje - geneza i funkcjonowanie, "Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej" nr 32, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 84. Tether B.S. [2002], Who co-operates for innovation and why? An empirical analysis, "Research Policy" Vol. 31, No. 6, s. 947-967.
 85. Tether B.S., Tajar A. [2008], The organizational-cooperation mode of innovation and its prominence amongst European service firms, "Research Policy" Vol. 37, s. 720-739.
 86. Teece D. et al. [1997], Dynamic capabilites and strategic management, "Strategic Management Journal" Vol. 18, No. 7, s. 509-533.
 87. Truskolaski S. [2012], Technological collaboration and observation in the innovative activity of Polish enterprises (CIS 2008 results), w: Znaczenie innowacji dla konkurencyjności międzynarodowej gospodarki, red. T. Rynarzewski, E. Mińska-Struzik, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu" nr 246, s. 320-338.
 88. Vega-Jurado J., Gutiérrez-Gracia A., Fernández-de-Lucio I. [2009], Does external knowledge sourcing matter for innovation? Evidence from the Spanish manufacturing industry, "Industrial and Corporate Change" Vol. 18, No. 4, s. 637-670.
 89. Veugelers R. [1997], Internal R&D expenditures and external technology sourcing, "Research Policy" Vol. 26, No. 3, s. 303-315.
 90. Veugelers R., Cassiman B. [2004], Foreign subsidiaries as a channel of international technology diffusion: Some direct firm level evidence from Belgium, "European Economic Review" Vol. 48, s. 455-476.
 91. Westland J. [2008], Global Innovation Management. A Strategic Approach, Palgrave-Macmillan, New York.
 92. de Wit B., Meyer R. [2005], Strategy Synthesis: Resolving Strategy Paradoxes to Create Competitive Advantage, Thomson Learning, London.
 93. Wziątek-Kubiak A. [2011], Czynniki innowacji i ich współzależność a rodzaje innowacji, w: Zarządzanie innowacjami a konkurencyjność, red. A. Wziątek-Kubiak, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza, s. 79-100.
 94. Zahra S.A., Hayton J.C. [2008], The effect of international venturing on firm performance: the moderating influence of absorptive capacity, "Journal of Business Venturing" Vol. 23, No. 2, s. 195-220.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu