BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czech-Rogosz Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Kulturowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego, 2013, s. 33-46
Słowa kluczowe
Wzrost gospodarczy, Rozwój gospodarczy, System społeczny, Kultura
Economic growth, Economic development, Social system, Culture
Abstrakt
System społeczny dekomponuje się na trzy zależne, przenikające się i oddziałujące na siebie części składowe: system gospodarczy, system polityczny i system kulturowy. Ludzie są aktywni w obrębie poszczególnych systemów w zależności od roli, w jakiej występują, i od tego, w jakich procesach uczestniczą. W ramach systemu politycznego przebiegają procesy polityczne obejmujące politykę gospodarczą i społeczną, w ramach systemu kulturowego - procesy społeczne i kulturowe. Aktywność społeczeństw w ich rolach konsumentów i producentów kształtuje procesy gospodarcze, które są determinowane przez system gospodarczy. Wyniki gospodarcze - w ujęciu niniejszej publikacji: wzrost i rozwój gospodarczy - są wypadkową oddziaływania czynników w ramach trzech powyżej wskazanych systemów. Celem rozdziału jest wskazanie tych elementów tworzących system kulturowy, które są relewantne z punktu widzenia wzrostu i rozwoju gospodarczego. Zostanie też podjęta próba wskazania i omówienia możliwych kanałów transmisji przez te czynniki impulsów pro- i antywzrostowych oraz rozwojowych. Wnioskowano na podstawie studiów literaturowych, w tym pozycji z zakresu antropologii, socjologii, psychologii oraz innych nauk społecznych właściwych dla opisu funkcjonowania subsystemu gospodarczego. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. H. Leipold: Wirtschafts- und Gesellschaftssysteme im Vergleich. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart 1988
 2. M. Noga: Związki między ekonomią a kulturą - ujęcie teoretyczne. W: Szkice z makroekonomii. CeDeWu, Warszawa 2009
 3. A. Kłoskowska: Kultura masowa. Krytyka i obrona. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005
 4. D. Throsby: Ekonomia i kultura. Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010
 5. L.E. Harrison: Dlaczego kultury nie sposób przecenić? W: Kultura ma znaczenie. Red. L.W. Harrison, S.P. Huntington. Zysk i S-ka, Warszawa 2003
 6. M. Garbicz: Problemy rozwoju i zacofania ekonomicznego. Dlaczego jedne kraje są biedne, podczas gdy inne są bogate? Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2012
 7. M.G. Woźniak: Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2004
 8. Ch. Hampden-Turner, A. Trompenaars: Siedem kultur kapitalizmu. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998
 9. R.M. McCleary, R.J. Barro: Religia i gospodarka. "Gospodarka Narodowa" 2009
 10. K. Kostro: Zagadnienia kulturowe w ekonomii. "Gospodarka Narodowa" 2009, nr 3
 11. M.G, Woźniak: Spójność społeczno-ekonomiczna w kontekście kapitału ludzkiego, społecznego i zmiany instytucjonalnej. Wnioski dla Polski. W: Polityka gospodarcza a rozwój kraju. Red. U. Płowieć. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2009
 12. M. Gordona: Kulturowa typologia rozwoju gospodarczego. W: Kultura ma znaczenie. Red. L.W. Harrison, S.P. Huntington. Zysk i S-ka, Warszawa 2003
 13. L.E. Harrison: Upowszechnianie pozytywnych zmian kulturowych. W: Kultura ma znaczenie. Red. L.W. Harrison, S.P. Huntington. Zysk i S-ka, Warszawa 2003
 14. J. Pastuszka: Osobowość a religijność człowieka. Analiza psychologiczna. "Roczniki Filozoficzne" 1964, tom 12, zeszyt 4
 15. D. Buksik SDB: Postawy moralne i religijne w psychologii. "Seminare" 2002, nr 18
 16. E. Fromm: Szkice z psychologii religii. PIW, Warszawa 1980
 17. Filozofia wschodu. Red. B. Szymańska. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001
 18. Religionen und Glaube. Bertelsmann Lexikon Institut, Hamburg 2006
 19. C. Levi-Strauss: Rodzina. "Odra" 1987, nr 3; "Odra" 1987, nr 4
 20. R.R. Rajan. Linie uskoku. Ukryte rysy, które wciąż zagrażają światowej gospodarce. Kurhaus Publishing, Warszawa 2012
 21. L. Marszałek: Kulturowe uwarunkowania roli kobiet we współczesnym świecie. "Seminare" 2008, nr 25
 22. D. Bell: Kulturowe sprzeczności kapitalizmu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998
 23. Wokół koncepcji kultury Floriana Znanieckiego. Red. K. Łukasiewicz. Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2008
 24. B. Szymańska: Claude Lévi-Strauss i strakturalizm. W: Filozofia XX wieku. T. 2. Red. Z. Kuderowicz. Wiedza Powszechna, Warszawa 2002
 25. M.S. Szczepański: Pokusy nowoczesności. Polskie dylematy rozwojowe. Andrzej Matczewski Publisher - Wydawnictwo Naukowe, Katowice 1992
 26. J. Cackowska-Demirian: Molestowanie moralne. Perwersja moralna czy patologia społeczna. http://www.psychologia.edu.p1/czytelnia/133-praca/l 516-molestowanie-moralne-perwersja- moralna-czy-patologia-spoleczna-jolanta-cackowska-demirian.html#gora
 27. J. Cackowska-Demirian: Molestowanie moralne. Perwersja przemoc w życiu codziennym. Wydawnictwo "W drodze", Poznań 2002
 28. A. Hubner: Praca z udręką. "Psychologie Heute" 2008, przedruk w "Forum" 2008, nr 41
 29. E. Winnicka: Nie wbijaj gwoździa zegarkiem. "Polityka", wydanie internetowe z 17.02.2010
 30. J. Bercovici: Psychopaci to najlepsi dyrektorzy. "Forbes", wydanie internetowe z 12.07.2011
 31. Psychologia ekonomiczna. Red. T. Zaleśkiewicz. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011
 32. D. Matsumoto, L. Juang: Psychologia międzykulturowa. Wydawnictwo GWP, Gdańsk 2007
 33. G. Sroczyński: Koniec dyrektora Buraka. "Gazeta Wyborca", wydanie internetowe z 14.11.2012
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu