BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czech Sławomir (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
System sprawowania władzy a wzrost i rozwój gospodarczy
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego, 2013, s. 47-65, bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe
Wzrost gospodarczy, Rozwój gospodarczy, Władza
Economic growth, Economic development, Power
Abstrakt
W najnowszym wydaniu klasycznego już podręcznika do nauki ekonomii P.A. Samuleson i W.D. Nordhaus wymieniają cztery fundamentalne czynniki wzrostu gospodarczego: zasoby ludzkie, zasoby naturalne, kapitał oraz postęp technologiczny i innowacje. Zaznaczają przy tym, iż znaczenie ma nie tylko ilość (wielkość) tych zasobów, lecz także ich jakość. To z ich wykorzystaniem stworzono najbardziej znane modele wzrostu, takie jak model Solowa czy model wzrostu endogenicznego z technologią jako czynnikiem kształtowalnym. Tym samym problem badawczy, zaznaczony w tytule rozdziału, wydaje się pozostawać poza polem dociekań związanych ze wzrostem gospodarczym. Jest to jednak stwierdzenie pozorne, ponieważ system sprawowania władzy - czy będzie to demokracja, czy rządy autorytarne - bez wątpienia wpływa na ilość i jakość wyżej wymienionych zasobów, a także na możliwości ich ekonomicznego zorganizowania i wykorzystania. Obowiązujący ustrój polityczny wpływa na podział i alokację tych zasobów oraz kreuje lub niszczy bodźce sprzyjające rozwojowi i innowacjom, a więc słowem stwarza "reguły gry", w ramach których odbywają się procesy gospodarowania. W ten sposób pośrednio, a czasem nawet bezpośrednio przyczynia się do zmian dynamiki wzrostu gospodarczego. Niniejszy rozdział jest zatem poświęcony teoretycznej analizie problemu, jakim jest zależność między systemem sprawowania władzy a wzrostem i rozwojem gospodarczym. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. P.A. Samuelson, W.D, Nordhaus: Ekonomia. Rebis, Poznań 2012
 2. C.N. Parkinson: The Evolution of Political Thought. University of London Press, London 1958
 3. S.K. Sharma, U. Sharma: Principles and Theory in Political Science. Atlantic Publishers, New Delhi 2007
 4. M. Saward: Demokracja. Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2008
 5. Ch. Tilly: Demokracja. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008
 6. Freedom House, www.ireedomhouse.org (dostęp: 5.12.2012)
 7. J. Godłów-Legiędź: Współczesna ekonomia. Ku nowemu paradygmatowi? C.H. Beck, Warszawa 2010
 8. J. Groenewegen, A. Spithoven, A. van den Berg: Institutional Economics, An Introduction. Palgrave Macmillan, Basingstoke 2010
 9. D. Acemoglu: Introduction to Modern Economic Growth. Princeton University Press, New Jersey 2009
 10. M. Zalesko: Wzrost gospodarczy w świetle analizy historyczno-instytucjonalnej. W: Mechanizmy i źródła wzrostu gospodarczego. Polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy. Red. J.L. Bednarczyk, S.I. Bukowski, W. Przybylska-Kapuścińska. CeDeWu, Warszawa 2008
 11. A. Wojtyna: Teoretyczny wymiar zależności między zmianami instytucjonalnymi, polityką ekonomiczną a wzrostem gospodarczym, W: Instytucje a polityka ekonomiczna w krajach na średnim poziomie rozwoju. Red. A. Wojtyna. PWE, Warszawa 2008
 12. R. Szostak: The Causes of Economic Growth. Interdisciplinary Perspectives. Springer, Berlin 2009
 13. D. Rodrik: Jedna ekonomia, wiele recept. Globalizacja, instytucje i wzrost gospodarczy. Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2011
 14. F. Bealey: The Blackwell Dictionary of Political Science. A User's Guide to Its Terms. Blackwell Publishers, Oxford 1999
 15. D. Acemoglu, J.A. Robinson: Paths of Economic and Political Development. W: The Oxford Handbook of Political Economy. Red. B.R. Weingast, D.A. Wittman. Oxford University Press, Oxford 2006
 16. D.C. North, J. J. Wallis, B. R. Weingast: Violence and Social Orders. Cambridge University Press, New York 2009
 17. B. Bueno de Mesquita: Central Issues in the Study of International Conflict. W: The Oxford Handbook of Political Economy. Red. B.R. Weingast, D.A. Wittman. Oxford University Press, Oxford 2006
 18. I. McLean: Public Choice. An Introduction. Basil Blackwell, Oxford 1987
 19. J. Gandhi: Dictatorial Institutions and Their Impact on Economic Growth. "European Journal of Sociology" 2008
 20. W. Easterly: Benevolent Autocrats. New York University Working Paper, 2011
 21. M. Olson: Dictatorship, Democracy, and Development. "American Political Science Review" 1993
 22. L. Artige: On Dictatorship, Economic Development and Stability. Universitat Autonoma de Barcelona Working Paper, 2004
 23. B. Bueno de Mesquita, A. Smith: The Dictator's Handbook. Why Bad Behavior Is Almost Always Good Politics. Public Affairs, New York 2011
 24. A. Leszczyński: Co każdy dyktator wiedzieć powinien. "Gazeta Wyborcza: Ale Historia" z 10.08.201
 25. S. Haber: Authoritarian Government. W: The Oxford Handbook of Political Economy. . Red. B.R. Weingast, D.A. Wittman. Oxford University Press, Oxford 2006
 26. K. Hassett: Does Economic Success Require Democracy? "The American" 2007
 27. T.L. Friedman: Our One-Party Democracy. "The New York Times" z 9.09.2009
 28. J.I. Dominguez: The Perfect Dictatorship? Comparing Authoritarian Rule in South Korea and in Argentina, Brazil, Chile and Mexico. W: The Park Chung Hee Era: The Transformation of South Korea. Red. B.-K. Kim, E. Vogel. Harvard University Press, Cambridge 2011
 29. B.F. Jones, B. A. Olken: Do Leaders Matter? National Leadership and Growth Since World War II. "The Quarterly Journal of Economics" 2005
 30. T. Besley, J.G. Montalvo, M. Reynal-Querol: Do Educated Leaders Matter? "The Economic Journal" 2011
 31. D.C. North, R.P. Thomas: The Rise of the Western World. A New Economic History. Cambridge University Press, Cambridge 2007
 32. A. Przeworski, F. Limongi: Political Regimes and Economic Growth. "Journal of Economic Perspectives" 1993
 33. R.J. Barro: Democracy and Growth. "Journal of Economic Growth" 1996
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu