BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bochańczyk-Kupka Dominika (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Własność i jej ochrona w kontekście wzrostu i rozwoju gospodarczego
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego, 2013, s. 66-80
Słowa kluczowe
Wzrost gospodarczy, Rozwój gospodarczy, Własność państwowa
Economic growth, Economic development, State ownership
Abstrakt
Własność jest jedną z podstawowych kategorii ekonomicznych. Jednakże pojęcie to występuje w wielu naukach społecznych. Można ją analizować w wymiarze prawnym, socjologicznym, politycznym oraz ekonomicznym. Istnienie własności i różnych jej rodzajów determinuje kształt systemu politycznego, społecznego czy też prawnego specyficznego dla danego państwa. Kategoria ta warunkuje powstawanie politycznych i prawnych instytucji zabezpieczających wolność. Forma własności decyduje także o charakterze systemu gospodarczego. Celem tej części opracowania jest wyjaśnienie i omówienie pojęcia własności, jej rodzajów, pokazanie różnorodności poglądów na temat tej kategorii ekonomicznej występujących w literaturze przedmiotu oraz omówienie roli, jaką własność odgrywa w determinowaniu współczesnego wzrostu i rozwoju gospodarczego. Specjalną uwagę zwrócono również na zagadnienia związane z ochroną własności, traktując je jako źródło wzrostu i rozwoju gospodarczego. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Własność i kontrola w teorii i praktyce. Red. B. Polszakiewicz, J. Boehlke. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2007
 2. J. Ignatowicz: Prawo rzeczowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000
 3. J. Bossak: Systemy gospodarcze a globalna konkurencja. SGH, Warszawa 2006
 4. A. Smith: Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodu. PWN, Warszawa 1954
 5. J.B. Say: Traktat o ekonomii politycznej. PWN, Warszawa 1960
 6. S. Kozyr-Kowalski: Struktura gospodarcza i formacja społeczeństwa. Książka i Wiedza, Warszawa 1988
 7. K. Marks: Przyczynek do krytyki ekonomii politycznej. Książka i Wiedza, Warszawa 1955
 8. W. Eucken: Polityka porządku konkurencji - zasady konstytuujące. W: Własność i kontrola w teorii i praktyce. Red. B. Polszakiewicz, J. Boehlke. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2007
 9. M.M. Shirley: What Does Institutional Economics Tell Us About Development? Referat na konferencję ISNIE, Budapeszt 2003
 10. Scientific Literature Digital Library www.citeseerx.ist.psu.edu.
 11. W. Szpringer: Regulacja konkurencji a konkurencja regulacyjna. Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010
 12. H. Demsetz: Toward a Theory of Property Rights. "The American Review'" Vol. 57
 13. E.G. Furubotn, S. Pejovich: Introduction. The New Property Rights Literature. W: Economics of Property Rights. Red. E.G. Furubotn, S. Pejovich. Ballinger Publishing Company, MA, Cambridge 1974
 14. N. Acocella: Zasady polityki gospodarczej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002
 15. W. Stankiewicz: "Teoremat Coase'a" - pole współpracy ekonomistów i prawników. Zeszyty Naukowe PWSBiA, 2004
 16. S. Pejovich: Economic Analysis of Institutions and Systems. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 1995
 17. A. Noga: Teorie przedsiębiorstw. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 18. J.Engelhardt: Współczesne przedsiębiorstwo. Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2009
 19. H. de Soto: Tajemnica kapitału. FijorrPublishing, Warszawa 2002
 20. T. Kowalik: Współczesne systemy ekonomiczne. Powstanie, ewolucja, kryzys. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa 2000
 21. W. Sarnecki: Wprowadzenie do ekonomiki. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005
 22. Zagadki wzrostu gospodarczego. Siły napędowe i kryzysy - analiza porównawcza. Red. L. Balcerowicz, A. Rzońca. Akademia Oeconomica. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010
 23. D. North: Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge University Press, 1990
 24. In Search of Prosperity: Analytic Narratives on Economic Growth. Red. D. Rodrik. Princeton University Press, 2003
 25. S. Knack, P. Keefer: Institutions and Economic Performance: Cross Country Tests Using Alternative Institutional Measures. "Economics and Politics" 1995
 26. S. Knack, P. Keefer: Why Don't Poor Countries Catch Up? A Cross-National Test of an Institutional Explanation. "Economic Inquiry" 1997
 27. A. Chong, C. Calderon: Causality of Feedback between Institutional Measures and Economic Growth, "Economics and Politics" 2000
 28. D. Rodrik: TFPG Controversies, Institutions, and Economic Performance in East Asia. NBER Working Paper No. 5914/1997
 29. J. Arens, M. Meurevs: Institutions, Governance and Economic Performance in Post-Socialist Countries: A Conceptual and Empirical Approach. Boston 2000
 30. P. Opala, A. Rzońca: Ile wolności gospodarczej Forum Obywatelskiego Rozwoju pod adresem: www.for.org.pl.
 31. International Property Rights Index www.intemationalpropertyrightsindex. org.
 32. Economist Intelligence Unit, Country Report and Country Commerce, 2008-2010 oraz U.S. Department of Commerce, Country Commercial Guide, 2008-2010
 33. www.doingbusiness.org/methodology
 34. www.weforam.org/global-competitiveness-report
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu