BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szudy Monika (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Mechanizm regulacji na rynku dóbr w procesie wzrostu i rozwoju gospodarczego
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego, 2013, s. 80-96, bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Wzrost gospodarczy, Rozwój gospodarczy, Gospodarka, Regulacja ekonomiczna
Economic growth, Economic development, Economy, Economic regulations
Abstrakt
Podejście klasyczne akcentuje rolę pracy i kapitału jako podstawowych czynników wzrostu gospodarczego. Znakomita większość opracowań, których autorzy próbują udzielić odpowiedzi na pytanie o przyczyny zróżnicowania tempa wzrostu i poziomu rozwoju gospodarczego w różnych krajach, pozostaje w zgodzie z tym podejściem i w konsekwencji jako podstawowe źródło różnic w wynikach osiąganych przez poszczególne gospodarki wskazuje różnice w funkcjonowaniu rynków pracy i kapitału. Większą uwagę należy jednak przypisać konkurencji bądź jej brakowi na rynkach dóbr. Wśród ekonomistów wzrasta przekonanie, iż rodzaj czy intensywność współzawodnictwa między podmiotami gospodarczymi, na równi ze stabilnością makroekonomiczną, ma fundamentalne znaczenie dla podnoszenia produktywności czynników wytwórczych, jak również dla przyspieszenia wzrostu gospodarczego. Identyfikacja zniekształceń konkurencji na poszczególnych rynkach, które mogą stanowić istotną barierę wzrostu i rozwoju gospodarczego, wydaje się kluczowym zadaniem w procesie opracowania i wdrażania skutecznej strategii rozwoju.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Państwo w polskiej gospodarce lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Red. J. Beksiak. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001
 2. D. Acemoglu, S. Johnson, J. Robinson: Institutions as the Fundamental Cause of Long-Run Growth. NBER Working Papers No 10481, Cambridge 2004, http://www.nber.org (dostęp: 10.01.2013)
 3. P. Lewandowski, G. Koloch, A. Regulski: Elastyczność rynków dóbr i pracy w Polsce na tle wybranych krajów europejskich. Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa 2008
 4. www.ibs.org (dostęp 12.01.2013)
 5. M. Garbicz: Problemy rozwoju i zacofania ekonomicznego. Dlaczego jedne kraje są biedne, podczas gdy inne są bogate. Oficyna a Wolters Kluwer biisiness, Warszawa 2012
 6. W.W. Lewis: Potęga wydajności. Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa 2004
 7. Zagadki wzrostu gospodarczego. Siły napędowe i kryzysy - analiza porównawcza. Red. L. Balcerowicz, A. Rzońca. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010
 8. W.J. Baumol, J.C. Panzar, R.D. Willing: Contestable Markets and the Theory of Industry Structure. Harcourt Brace Jovanovich, New York 1982
 9. J. Beksiak: Aktywność państwa w gospodarce polskiej w latach 90. Warszawa 2000
 10. W. Grzywacz: Ekonomiści i systemy ekonomiczne. PTE, Szczecin 2005
 11. A. Krawczewski: Współczesne teorie rozwoju i funkcjonowania systemów gospodarczych. PWE, Warszawa 1976
 12. G. J. Stigler: The Theory of Economic Regulation. "The Bell Journal of Economics and Management Science" 1971
 13. R.H. Coase; The Problem of Social Cost. "Journal of Law and Economics" 1960
 14. S.K. Majumdar: Incentive Regulation and Productive Efficiency in the U.S. Telecommunications Industry. "The Journal of Business" 1997
 15. A. Atkeson, P.J. Kehoe: Industry Evolution and Transition: Measuring Investment in Organization Capital. Report 201, Federal Reserve Bank of Minneapolis, Minneapolis 1995, www.minneapolisfed.org/research/sr/sr201.pdf (dostęp 10.01.2013)
 16. S. Knack, P. Keefer: Institutions and Economic Performance: Cross-country Tests Using Alternative Institutional Measures. "Economics and Politics" 1995
 17. M. Olson: Distinguished Lecture on Economics in Government: Big Bills Left on the Sidewalk: Why Some Nations Are Rich, and Others Poor. "Journal of Economic Perspectives" 1996
 18. P. Keefer, S. Knack: Why Don't Poor Countries Catch Up? A Cross-national Test of an Institutional Explanation. "Economic Inquiry" 1997
 19. S.H. Law, A.N. Bany-Ariffin: Institutional Infrastructure and Economic Performance: Dynamic Panel Data Evidence. "Transition Study Review" 2008
 20. F. Fukuyama: Budowanie państwa. Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku. Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005
 21. R.G. Rajan, A. Subramanian: Aid and Growth: What Does the Cross-Country Evidence Really Show? IMF Working Paper WP/05/127, Washington D.Ć. 2005
 22. Raport "Doing Business 2013 www.doingbusiness.org (dostęp 17.12.2012)
 23. About the Index. The Heritage Foundation, www.heritage.org (dostęp 11.01.2013)
 24. Defining Freedom. The Fleritage Foundation, www.heritage.org (dostęp 11.01.2013)
 25. www.oecd.org (dostęp 09.01.2013)
 26. A. Wolf, I. Wagner, O. Horn, G. Nicoletti: Product Market Regulation. Extending the Analysis beyond OECD Countries. OECD Economic Department Working Papers No. 799, Luxembourg 2010
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu