BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Danilewicz Dariusz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Analysis of training services market in Poland
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2013, nr 1 (27), s. 67-82, rys., tab., bibliogr. poz. 24
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo szkoleniowe, Rynek usług szkoleniowych, Szkolenia
Training company, Training services market, Training
Abstrakt
Many documents and initiatives at a government level emphasize the necessity of a society and a country to develop further basing on education, digitization and innovations. The article concerns the first of mentioned factors, i.e. the education market, and even more the training services market in Poland. Its aim is to show the size of such a market and to present basic analysis of competitiveness. A definitional chaos connected with determining the range of training services market as well as with a definition of a training institution does not contribute to the construction of unified strategy directed towards such a market (this constitutes the first part of the article). In a further part a size of geographical difference of the training market, its disintegration, a local character in the activities of most of training institutions as well as product differences are presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bilans kapitału ludzkiego. Raport podsumowujący pierwszą edycję badań realizowaną w 2010 roku, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011.
 2. Cyfert S., Bariery w zarządzaniu granicami polskich przedsiębiorstw, "Organizacja i Kierowanie" 2012, No.1A (149), Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 3. EFS - End of Financial Support. Przyszłość rynku szkoleń w Polsce, HRP Group, Łódź.
 4. Paluch H., Prawne podstawy świadczenia usług szkoleniowych na rynku niepublicznym, "E-mentor" 2007, No. 2(19)
 5. Szczucka A., Turek K., Worek B., Kształcenie po szkole. Uczenie się dorosłych, inwestycje w kadry w przedsiębiorstwach, instytucje szkoleniowe, PARP, Warszawa
 6. http://gazetapraca.pl/gazetapraca/1,90442,6828994,_Kto_szkoli_ten_wygrywa_szkolenia_w_czasach_kryzysu.html
 7. http://lodz.gazeta.pl/lodz/1,35153,10357560,Koniec_pieniedzy_z_Unii__Idzie_kryzys_branzy_szkolen.html
 8. http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/501769,koniec_unijnych_dotacji_firmy_szkoleniowe_ beda_upadac.html
 9. http://ris.praca.gov.pl/ris/index.ftl
 10. http://www.bankier.pl/wiadomosc/Co-bedzie-z-rynkiem-szkolen-w-2010-roku-2061698.html
 11. http://www.cie.men.gov.pl/index.php/sio-wykaz-szkol-i-placowek.html
 12. http://www.hrtrendy.pl/2011/11/22/kryzys-w-branzy-szkoleniowej/
 13. http://www.inwestycjawkadry.pl
 14. http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/polityka_rozwoju/system_zarzadzania_rozwojem/strony/system_zarzadzania_rozwojem.aspx
 15. http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/dane-statystyczne-o-szkolnictwie-wyzszym/
 16. http://www.obserwatorfinansowy.pl/2012/03/06/firmy-szkoleniowe-potrzebuja-dzis-wiekszej-kreatywnosci/
 17. http://www.pifs.org.pl
 18. http://www.stat.gov.pl/gus/5840_6108_PLK_HTML.htm
 19. http://www.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-5370.htm
 20. https://www.facebook.com/note.php?note_id=354596707895612
 21. Act of 2 July 2004on freedom of economic activity, Journal of Laws of 2004 No. 173,Item. 1807 with later amendments.
 22. Act of 07 September 1991 on education system, Journal of Laws of 1991 No. 95, Item. 425 with later amendments.
 23. Regulation of Council of Ministers of 24 December 2007 on Polish Classification ofActivities, Journal of Laws of 2007, No.251, Item. 1885.
 24. Regulation of Council of Ministers of 29 October 2008 on Polish Classification of Products and Services, Journal of Laws of 2008, No.207, Item. 1293 with later amendments.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.6295
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu