BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Micherda Bronisław (Wydział Finansów)
Tytuł
Ewolucja oceny jednostek gospodarczych przesłanką doskonalenia wyceny w rachunkowości
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 911, s. 163-182, bibliogr. 29 poz.
Tytuł własny numeru
Problemy wyceny w rachunkowości
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Wynik finansowy, Wycena, Mierniki wartości przedsiębiorstwa, Wartość godziwa
Accounting, Financial performance, Valuation, Enterprise value measures, Fair value
Abstrakt
Omówiono zagadnienie kwantyfikacji wyniku finansowego oraz przedstawiono modele oparte na zysku księgowym wykorzystywane w ocenie jednostek gospodarczych. Opisano także nadwyżkę pieniężną jako podstawę takiej oceny i mierniki wartości kreowanej. Zwrócono uwagę również na rolę wartości godziwej w rachunkowości.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd o Międzynarodowych Standardach Rachunkowości. "Rachunkowość" 2000, nr 7.
 2. Bednarski L.: Problemy oceny zagrożenia sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Warszawa 1998, nr 46.
 3. Black A., Wright P., Bachman I.E.: W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC 2000.
 4. Brigham E.F.: Podstawy zarządzania finansami. Warszawa: PWE 1996.
 5. Copeland T., Koller T., Murrin J.: Wycena, mierzenie i kształtowanie wartości firmy. Warszawa: WIG Press 1997.
 6. Cwynar W., Cwynar A.: Nowe tendencje w teorii i praktyce finansów - koncepcje EVAT(tm) MVA(tm). "Rachunkowość" 2000, nr 3.
 7. Dobija D.: Możliwości pomiaru kapitału intelektualnego organizacji i jego prezentacji w sprawozdaniach finansowych. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej, Kraków 2000, nr 553.
 8. Dobija M.: Rachunkowość zarządcza i controlling. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1997.
 9. Duliniec A.: Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1998.
 10. Gottlieb M., Lewczyński W.: Cash Flows, sprawozdanie z przepływu gotówki (w praktyce USA i w warunkach polskich). Instytut Przedsiębiorczości, Sopot 1993.
 11. Kiziukiewicz T.: Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w zarządzaniu firmą. Wrocław: Ekspert 1995.
 12. Micherda B.: Ewolucja wykorzystania modelu analizy wskaźnikowej Du Ponta. Infra 2000, SKwP i US, Kołobrzeg 2000.
 13. Micherda B.: Straty i korzyści ekologiczne, (recenzja). "Rachunkowość" 2000, nr 8.
 14. Micherda B.: Analityczna funkcja rachunkowości. Kraków: Akademia Ekonomiczna 2001.
 15. Micherda B.: Struktura współczesnej rachunkowości. "Problemy rachunkowości". Warszawa: Difin 2001.
 16. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 1999.
 17. Nieruchomości - nowy Międzynarodowy Standard Rachunkowości. "Rachunkowość" 2000, nr 8.
 18. Olszewski D.W.: Podstawy analizy finansowej przedsiębiorstwa. Warszawa: Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu 1992.
 19. Propozycja wprowadzenia wartości godziwej do dyrektyw Unii Europejskiej. "Rachunkowość" 2000, nr 7.
 20. Rappaport A.: Wartość dla akcjonariuszy. Warszawa: WIG Press 1999.
 21. Stasiewski T.: Z - score - indeks przewidywanego upadku przedsiębiorstwa. "Rachunkowość" 1966, nr 12.
 22. Sumek-Brandys B.: Mierniki kreowania dodatkowej wartości. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej, Kraków 2000, nr 553.
 23. Surdykowska S.: Rachunkowość międzynarodowa. Zakamycze, Kraków 1999.
 24. Szczygielski J.: Koncepcje wzrostu wartości firmy - uwarunkowania finansowe. Materiały z konferencji nt. Współczesne tendencje w zarządzaniu - teoria i praktyka. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów, 28 czerwiec 2000.
 25. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. nr 121, po z. 591).
 26. Waśniewski T., Skoczylas W.: Cash Flow w przedsiębiorstwie. Ustalanie i analiza. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce 1995.
 27. Waśniewski T., Skoczylas W.: Wartość poznawcza nadwyżki pieniężnej przy ocenie efektywności gospodarowania przedsiębiorstwa (artykuł dyskusyjny). "Rachunkowość" 1998, nr 10.
 28. Waśniewski T., Skoczylas W.: Jak korzystać ze sprawozdania z przepływu środków pieniężnych. "Rachunkowość" 1999, nr 12.
 29. Zabłocka S., Kartum D.: Przewidywanie upadłości i bankructwa firm. "Rachunkowość" 2000, nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu