BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gwiazda Aleksander (Politechnika Śląska)
Tytuł
System approach concept as teaching tool of strategic management fundamentals
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2013, nr 1 (27), s. 83-98, rys., bibliogr. poz. 10
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Analiza SWOT, Analiza TOWS, Zarządzanie strategiczne
SWOT analysis, TOWS analysis, Strategic management
Abstrakt
This paper presents the concept of a systemic approach in teaching the fundamentals of strategic management. Basing on the traditional typologies of organizations strategies the general map of strategies was proposed aiming to introduce students to the problems of strategy selection. As the tool for ordering the map of strategies the SWOT/TOWS matrix has been selected. The part of the particular strategies has been taken from typologies of Porter, Bowman and Ansoff. Basing on these typologies two versions of the map of strategies were developed. The first one includes 9 specific strategies and the other - 13. The strategies are grouped into four groups: aggressive strategies, conservative ones, competition ones and recovery ones. The developed maps of strategies allow more flexible analyzing of the strategy selection process and the relationship between them and their evolution. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ansoff I., Strategies for Diversification, "Harvard Business Review" 1957, Vol. 35, Iss. 5.
  2. Bowman C., Faulkner D., Competitive and Corporate Strategy, Irwin Professional Publishing, London 1996.
  3. Fahy J., Smithee A., Strategic Marketing and the Resource Based View of the Firm, "Academy of. Marketing Science Review" 1999, No. 10.
  4. Johnson G., Scholes K., Whittington R., Exploring Corporate Strategy, Prentice Hall Finacial Times, London 2008.
  5. Kim W. C., Mauborgen R., Strategia Błękitnego Oceanu. Jak stworzyć wolną przestrzeń rynkową i sprawić, by konkurencja stała się nieistotna, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2005.
  6. Obłój K., Strategia organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
  7. Porter M. E., Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors, The Free Press, New York 1980.
  8. Porter M. E., The Contributions of Industrial Organization to Strategic Management, "The Academy of Management Review" 1981, Vol. 6, No. 4.
  9. Swayne L. E., Duncan W. J., Ginter P. M., Strategic management of Health Care Organizations, Blackwell Publishing, Oxford 2006.
  10. Weihrich H., The TOWS Matrix-A Tool for Situational Analysis, "Long Range Planning" 1982, Vol. 15, No. 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.6296
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu