BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ossowski Marek (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Identyfikacja i klasyfikacja procesów w przedsiębiorstwie
Identification and Classification Processes in a Company
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2012, R. 10, nr 4, cz. 3, s. 297-312, tabl., bibliogr. 25 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Zarządzanie procesami, Porty morskie, Studium przypadku
Process management, Seaports, Case study
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie istoty identyfikacji i klasyfikacji procesów w przedsiębiorstwie. W pierwszej części artykułu autor przedstawił teoretyczne aspekty związane z terminem "proces". Druga część poświęcona została identyfikacji i klasyfikacji procesów w świetle zapisów literatury przedmiotu. Natomiast w ostatniej, trzeciej części, przedstawione zostało studium przypadku identyfikacji i klasyfikacji procesów realizowanych w podmiocie zajmującym się zarządzaniem portem morskim. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present essence of identification and classification processes in a company. In the first part of the article author presented theoretical aspects of process definition referred in literature. The second part is devoted to identification and classification processes. The last part concerns case study of identification and classification processes in a company that runs a business in a seaport. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armisted C., Rowland P. (1996), Managing Business Processes, Wiley and Sons, Chichester.
 2. Auksztol J., Chomuszko M. (2012), Modelowanie organizacji procesowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Brandt T.M., Levine S.P., Gourdoux J.R. (1999), Application of Activity Based Costing Management, Professional Safety nr 01.
 4. Cokins G. (1996), Activity Based Cost Management. Making It Work, Irwin Professional Publishing, Chicago.
 5. Davenport T.H. (1993), Process innovation. Reengineering. Work Through Information Technology. Harvard Business Scholl Press.
 6. Grajewski P. (2007), Organizacja procesowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 7. Grajewski P. (2012), Procesowe zarządzanie organizacją, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 8. Grzelakowski A. (1983), Rynki usług portowych (funkcjonowanie, wartościowanie, regulacja), Wydawnictwo UG. Rozprawy i monografie nr 43, Gdańsk.
 9. Grzelakowski A., Matczak M. (2006), Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem portowym. Podstawowe zagadnienia, Akademia Morska w Gdyni, Gdynia.
 10. Hammer M., Champy J. (1996), Reengineering w przedsiębiorstwie, Neumann Management Institute, Warszawa.
 11. Hammer M. (1999), Reinżynieria i jej następstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Kaplan R.S., Cooper R. (2001), Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Kaplan R.S. i Cooper R. (2000), Zarządzanie kosztami i efektywnością, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 14. Leahy T. (1999), The A to Z of ABC Dictionaries, Business Finance nr 12.
 15. Maleszka A. (2000), Wprowadzenie do statystycznego zarządzanie procesem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 16. Managenelli R., Klein M. (1998), Reeingineering. Metoda usprawniania organizacji, PWE, Warszawa.
 17. Miller J.A. (2000), Zarządzanie kosztami działań, WIG-Press, Warszawa.
 18. Müller R., Rupper P. (2000), Process Reengineering, Wydawnictwo Astrum, Wrocław.
 19. Miller J.G., Vollman T.E. (1985), The Hidden Factory, Harvard Business Review nr 5.
 20. Porter M. (1985), Competitive Advantage, Free Press, New York.
 21. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Gdańsku od strony morza, redy i lądu, Dz. U. z 2012 roku, Nr 0, poz. 650.
 22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 31 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia akwenów portowych oraz ogólnodostępnych obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury portowej dla każdego portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, Dz. U. z 2010 roku, Nr 169, poz. 1139.
 23. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, Dz. U. z 2003 roku, Nr 4, poz. 41.
 24. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 roku o portach i przystaniach Morskich, Dz. U. z 1997 roku, Nr 9, poz. 44 z późn. zm.
 25. Szwankowski S. (2000), Funkcjonowanie i rozwój portów morskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu