BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tusińska Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Nierówności dochodowe a wzrost i rozwój gospodarczy
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego, 2013, s. 97-116, wykr.
Słowa kluczowe
Wzrost gospodarczy, Rozwój gospodarczy, Dochody, Podział dochodu narodowego, Nierówności dochodowe
Economic growth, Economic development, Income, Division of national income, Income inequalities
Abstrakt
Nierówność ekonomiczną czy społeczną można mierzyć na wiele sposobów - biorąc pod uwagę podział majątku, dochodu lub konsumpcji między jednostkami, jak również uwzględniając różnice w zakresie rasy, płci czy regionu zamieszkania. Rozważania prowadzone w niniejszym rozdziale koncentrują się na nierównościach dochodowych. Znaczenie nierówności jest przedmiotem wielu badań, jednak ekonomiści traktują je zwykle jako wynik pewnych procesów gospodarczych i znacznie rzadziej zajmują się badaniem wpływu, jaki mogą one mieć na wzrost gospodarczy. W rozdziale jest mowa zarówno o jednym, jak i drugim obszarze badań, lecz z akcentem położonym na wpływ nierówności na wzrost i rozwój gospodarczy. Treść rozdziału została podzielona na cztery części. W pierwszej z nich zostaje opisany dylemat, czy podział dochodu między członków społeczeństwa stanowi problem natury etycznej, czy raczej ekonomicznej. Druga zawiera wyjaśnienie istotnych z punktu widzenia całości rozdziału pojęć i miar. W części trzeciej podejmuje się próbę prezentacji dorobku teoretycznego dotyczącego relacji między nierównościami dochodowymi a wzrostem i rozwojem gospodarczym, W czwartej pokrótce nawiązuje się do prezentowanych przez różne władze gospodarcze i społeczeństwa poglądów na temat rozpiętości dochodowych.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. M.J. Radziukiewicz: Redystrybucja dochodów. Kto zyskuje? Kto traci? PWE, Warszawa 2011
 2. M. i R. Friedman: Wolny wybór. Wydawnictwo Aspekt, Sosnowiec 2006
 3. T. Ślipko: Zarys etyki ogólnej. Wydawnictwo WAM, Kraków 2002
 4. R i M. Smolscy, E, Stadtmuller: Słownik encyklopedyczny. Edukacja obywatelska. Wydawnictwo Europa, Warszawa 1999
 5. R Jaroszyński: Etyka. Dramat życia moralnego. Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 1997
 6. T. Sommer: Czy można usprawiedliwić podatki? Czyli sposoby usprawiedliwiania podatków w świetle ideologii praw człowieka. Biblioteka Wolności, Warszawa 2006
 7. P. Rrugman, R. Wells: Mikroekonomia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012 F.A. von Hayek: Konstytucja wolności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006
 8. M. Friedman: Kapitalizm i wolność. Helion, Gliwice 2008
 9. J.H. de Soto: Sprawiedliwość a efektywność. Fijorr Publishing, Warszawa 2010
 10. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2172.html (dostęp 20.11.2012)
 11. J.E. Stiglitz: Ekonomia sektora publicznego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004
 12. Elementy etyki gospodarki rynkowej. Red. B. Pogonowska. PWE, Warszawa 2004, s. 118-120
 13. S. Golinowska, P. Broda-Wysocki: Kategorie ubóstwa i wykluczenia społecznego. Przegląd ujęć. W: Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Badania. Metody. Wyniki. Red. S. Golinowska, E. Tarkowska, I. Topińska. IPiSS, Warszawa 2005
 14. M.G. Woźniak: Teoretyczne i praktyczne kwestie budowy spójności ekonomicznej dla gospodarki innowacyjnej. W: Gospodarka Polski 1990-2011. Transformacja, modernizacja, droga do spójności ekonomicznej. Tom 3. Droga do spójności społeczno-ekonomicznej. Red. M.G. Woźniak. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012
 15. B. Klimczak: Między ekonomią a etyką. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2008
 16. A. Okun: Equality and Efficiency: The Big Tradeoff, http://www.aspenmstitute.org/sites/de- fault/files/content/docs/OKUN_JEQUALITY_AND_EFFICIENCY_%28AS08%29.PDF (dostęp 21.12.2012)
 17. M.G. Woźniak: Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2008
 18. S. Kuznets: Economic Development, the Family, and Income Distribution, Selected Essays. Cambridge University Press, 2002
 19. http://www.minneapolisfed.org/publications__papers/pub_display.cim?id=3333 (dostęp 15.12. 2012)
 20. P.A. Samuelson, W.D. Nordhaus: Ekonomia. T. 2. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996
 21. Wzrost gospodarczy czy bezpieczeństwo socjalne? Red. W. Bieńkowski, M.J. Radło. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010
 22. Ekonomia dla prawników i nie tylko. Red. M. Bednarski, J. Wilkin. Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2007
 23. G.S. Becker, G.N. Becker: Ekonomia życia. Helion, Gliwice 2006
 24. R. Frank: Mikroekonomia jakiej jeszcze nie było. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007
 25. J.K. Galbraith: Ekonomia w perspektywie. Krytyka historyczna. PTE, Warszawa 2011
 26. R. Wilkinson, K. Pickett: The Spirit Level. Why Greater Equality Makes Societes Stronger. Bloomsburry Press, New York 2009
 27. M. Garbicz: Problemy rozwoju i zacofania ekonomicznego. Dlaczego jedne kraje są biedne, podczas gdy inne są bogate? Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012
 28. M. Wocial: Nierówności społeczne i wzrost gospodarczy, Krótki przegląd teorii i badań empirycznych. W: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Kapitał ludzki i intelektualny. Red. M.G. Woźniak. Zeszyt nr 6, Rzeszów 2005
 29. M. Burda, Ch. Wypłosz: Makroekonomia. Podręcznik europejski. PWE, Warszawa 2013
 30. Ł. Jurek: Ekonomia starzejącego się społeczeństwa. Difin, Warszawa 2012 R.J. Barro, G.S. Becker: Fertility Choice in a Model of Economic Growth. "Econometrica" 1989
 31. R.E. Lucas: Wykłady z teorii wzrostu gospodarczego. C.H, Beck, Warszawa 2010
 32. E. Kwiatkowski: Bezrobocie. Podstawy teoretyczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007
 33. R. Bartkowiak, Z. Staniek: Stan gospodarki światowej a rozwój teorii ekonomii. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011
 34. https://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/debata/raport-the-economist-bogaci-staja-sie-bogatsi- a-biedni-biednieja-mozna-z-tym-skonczyc/ (dostęp 10.12.2012)
 35. A. Giddens: Europa w epoce globalnej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2009
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu