BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ostoj Izabela (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Znaczenie regulacji rynku pracy dla wzrostu i rozwoju gospodarczego
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego, 2013, s. 117-132
Słowa kluczowe
Wzrost gospodarczy, Rozwój gospodarczy, Rynek pracy
Economic growth, Economic development, Labour market
Abstrakt
Jednym z wiodących współcześnie stanowisk w sprawie wzorców wzrostu gospodarczego jest przekonanie o jakości instytucji, które warunkują umiejętność wykorzystania zasobów. Do grupy determinant instytucjonalnych należą także regulacje rynku pracy. Na wzrost i rozwój gospodarczy oddziałują one pośrednio, wpływając przede wszystkim na stopień wykorzystania czynnika pracy w gospodarce. Jeżeli przyjmie się, za wiodącym nurtem ekonomii, że czynnikiem wzrostu gospodarczego jest praca, to biorąc pod uwagę zasób pracy w danej gospodarce jako jej potencjał, wielkość podaży pracy, a ta liże popyt na pracę będą w mniejszym lub większym stopniu zależały od formalnych reguł gry obowiązujących na rynku pracy. Reguły te zatem pozostają w związku ze wzrostem i rozwojem gospodarczym. Regulacje rynku pracy cechują się dualizmem oddziaływania, tworzą bowiem warunki dla przyszłego wzrostu gospodarczego (mogą go hamować lub wspomagać), a jednocześnie mogą stanowić o jakości rozwoju społeczno-gospodarczego. Celem niniejszej części opracowania jest wyjaśnienie znaczenia regulacji rynku pracy dla wzrostu i rozwoju gospodarczego. W związku z tym, że regulacje rynku pracy są traktowane jako ograniczenie swobody mechanizmu rynkowego, odwołano się do ich istoty, przybliżono także przesłanki ich powstania i rozwoju. Nawiązano też do dyskusji na temat deregulacji rynku pracy i głównych stanowisk w sporze na ten temat. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Z. Staniek: System instytucjonalny a wzrost i rozwój gospodarczy. W: Szkice z dynamiki i stabilizacji gospodarki. Red. W. Pacho. SGH, Warszawa 2009
 2. Z. Wiśniewski: Kierunki i skutki deregulacji rynku pracy w krajach Unii Europejskiej. Wydawnictwo UMK, Toruń 1999
 3. J.C. Botero, S. Djankov, R. La Porta, F. Lopez-de-Silanes, A. Shleifer: The Regulation of Labor. World Bank, Jime 2004
 4. J. Szpak: Historia gospodarcza powszechna. PWE, Warszawa 1999
 5. N. Acocella: Zasady polityki gospodarczej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002
 6. D. Berkowitz, K. Clay: American Civil Law Origins: Implications for State Constitutions. November 2004, www.pitt.edu
 7. P. Gregory, R. Stuart: Comparing Economic Systems in Twenty-First Century. Houghton Mifflin Company, Boston-New York 2004
 8. J. Gardawski: Współczesny neokorporatyzm w ujęciu socjologii ekonomicznej. W: Szkice ze współczesnej teorii ekonomii. Red. W. Pacho. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005
 9. Z. Wiśniewski: Programy zatrudnieniowe w Unii Europejskiej - oczekiwania i rzeczywistość. W: Czynniki wzrostu gospodarczego. Red. M. Haffer, W. Karaszewski. UMK, Toruń 2004
 10. E. Kwiatkowski: Bezrobocie. Podstawy teoretyczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005
 11. R. Freeman: Labor Markets and Institutions in Economic Development. "The American Economic Review" 1993
 12. G.W. Kołodko: Od szoku do terapii. Ekonomia i polityka transformacji. Poltext, Warszawa 1999
 13. A. Wojtyna: Teoretyczny wymiar zależności między zmianami instytucjonalnymi, polityką ekonomiczną a wzrostem gospodarczym. W: Instytucje a polityka ekonomiczna w krajach na średnim poziomie rozwoju. Red. A. Wojtyna. PWE, Warszawa 2008
 14. World Development Report 1990. Poverty. World Bank, Oxford University Press 1990
 15. The 1994 OECD Jobs Study: Facts, Analysis, Strategies. OECD, Washington 1994
 16. World Development Report 1995. Workers in an Integrating World. Oxford University Press 1995
 17. N. Loyaza, L. Palacois: Economic Reform and Progress in Latin America and the Caribbean. The World Bank, June 1997
 18. OECD Employment Outlook. Boosting Jobs and Incomes. OECD 2006
 19. G. Betcherman: Labor Market Institutions: A Review of the Literature. Background Paper for the World Development Report 2013
 20. P. Jha, S. Golder: Labour Market Regulation and Economic Performance: A Critical Review of Arguments and Some Plausible Lessons for India. "Economic and Labour Market Papers", ILO, Geneva 2008
 21. P. Auer: In Search of Optimal Labour Market Institutions. "Economic and Labour Market Paper", ILO, 2007
 22. S. Borkowska: Regulacja rynku pracy w Polsce a polityka gospodarcza. W: Deregulacja polskiego rynku pracy. Red. K.W. Frieske. IPiSS, Warszawa 2003
 23. D. Rodrik: One Economics Many Recipes. Globalization, Institutions and Economic Growth. Princeton University Press, Princeton and 2009
 24. I. Ostoj: Formalne i nieformalne instytucje rynku pracy. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekononomicznego, Katowice 2012
 25. W. Wojciechowski: Analiza wpływu czynników instytucjonalnych na wykorzystanie zasobu pracy. W: Co sprzyja rozwojowi gospodarczemu. Red. L. Zienkowski. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2005
 26. R. Freeman: War of the Models: Which Labour Market Institutions for the 21st Century? "Labour Economics" 1998, No. 5
 27. T. Boeri, J. van Ours: The Economics of Imperfect Labor Markets. Princeton University Press, Princeton and Oxford 2008
 28. M.G. Woźniak: Spójność społeczno-gospodarcza a wzrost gospodarczy. Wnioski dla Polski z doświadczeń Unii Europejskiej. W: Mechanizmy i źródła wzrostu gospodarczego. Red. J.L. Bednarczyk, S.I. Bukowski, W. Przybylska-Kapuścińska. CeDeWu, Warszawa 2008
 29. G. Pierre, S. Scarpetta: Employment Regulations through the Eyes of Employers. Do They Matter and How Do Firms Respond to Them? World Bank, October 2004
 30. OECD Empolyment Outlook 2007
 31. L. Balcerowicz, A. Rzońca: Systemy instytucjonalne a siły napędowe gospodarki. W: Zagadki wzrostu gospodarczego. Siły napędowe i kryzysy - analiza porównawcza. C.H. Beck, Warszawa 2010
 32. Zrozumieć wzrost gospodarczy. OECD, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005
 33. M. Estevao: Do Active Labor Market Policies Increase Employment? IMF Working Paper 2003
 34. M. Socha, U. Sztanderska: Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu