BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matczak Maciej (Akademia Morska w Gdyni)
Tytuł
Podstawowe problemy i wyzwania w procesie kształtowania strategii rozwojowych dla portów morskich
Basic Problems and Challenges in the Process of Creating of the Development Strategies for Seaports
Źródło
Europa Regionum, 2013, t.18, s. 43-57, rys.,tab., bibliogr.13 poz.
Słowa kluczowe
Tworzenie wartości, Porty morskie, Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego
Value creation, Seaports, Socio-economic development strategy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Rozwój portów morskich stanowi ważny element polityki transportowej, jednak często traktowany jest w zbyt uproszczony sposób z pominięciem dwóch istotnych cech, jakimi są: jego wewnętrzna złożoność (podmiotowa i technologiczna) oraz fundamentalne znaczenie powiązań zewnętrznych z portowym otoczeniem społeczno-ekonomicznym (port jako element logistycznych łańcuchów dostaw). W niniejszym artykule podjęto próbę zdefiniowania oraz określenia wpływu jaki mają wskazane kwestie na jego rozwój. Przewidywanie przyszłych zmian na rynku portowym wymaga także precyzyjnej segmentacji rynku, a następnie szczegółowego badania warunków rozwoju występujących w każdym z nich. Dopiero odpowiednia identyfikacja źródeł popytu pierwotnego pozwala na wskazanie potencjalnych potrzeb inwestycyjnych w porcie. Pamiętać jednak należy, że wysiłek inwestycyjny nie jest domeną zarządcy portu (w rozumieniu polskiego modelu organizacji zarządzania portami), a powinien dotyczyć wielu podmiotów tworzących wartość w "porcie morskim".(abstrakt autora)

The development of sea ports is an important element of transport policy, however, it is often treated in a very simplified way. The main problem is ignoring of two important features, like: internal seaport complexity (economic and technological)and the fundamental importance of the external interrelations between the port and its socio - economic surroundings (port as part of the logistics supply chains). In the following article the attempt of definition and estimation of the impact of above indicated issues has been provided. Predicting of the future changes in the seaport market also requires precise market segmentation. A detailed study of the conditions of the development occurring in each of the segment is necessary. Only relevant identification of the primary demand for seaport service allows for proper identification of the future investment needs in the harbor. It should be emphasized that the investment effort is not a domain of port authority (within the meaning of the Polish model of port management) but should address many of the entities involved in the value creation in the "seaport".(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ekspertyza dotycząca oceny propozycji z projektu III ustawy deregulacyjnej pt. Wydłużenie terminu na rozliczenie VAT w imporcie ze względu na skutki budżetowe oraz skutki dla prowadzenia działalności gospodarczej w tym rozwoju regionów nadmorskich, Investment Partners dla Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 10.2012.
 2. Grzelakowski A.S., M. Matczak, Współczesne porty morskie. Funkcjonowanie i rozwój. Wyd. AM w Gdyni 2012
 3. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/international_trade/introduction.
 4. http://www.gaz-system.pl/nasze-inwestycje/integracja-z-europejski-systemem/korytarzpolnoc- poludnie/.
 5. http://www.portgdansk.pl/wydarzenia/w-porcie-gdansk-powstanie-terminal-naftowy.
 6. http://www.stat.gov.pl/gus/wskazniki_makroekon_PLK_HTML.htm.
 7. International monetary fund, world economic outlook database, April 2013
 8. Matczak M., Baltic container outlook 2011, Actia Forum, Gdynia 2011.
 9. Matczak M., Możliwości rozwojowe oraz rola terminalu LNG w Świnoujściu na rynku gazowym Bałtyku oraz Europy Północnej i Wschodniej, "Logistyka" 2012, nr 5.
 10. Notteboom T.E., Winkelmans W., Factual report on the European port sector: overall market dynamics and their influence on the port sector. ESPO Bruksela 2004 r.
 11. Ustawa o portach i przystaniach morskich z 20 grudnia 1996 roku (Dz.U. 04.281.2782).
 12. www.portgdanak.pl.
 13. www.stat.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-278X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu