BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pietrucha Jacek (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
System finansowy a wzrost i rozwój gospodarczy
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego, 2013, s. 133-145, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Wzrost gospodarczy, Rozwój gospodarczy, System finansowy
Economic growth, Economic development, Financial system
Abstrakt
System finansowy jest składową systemu gospodarczego321 wykazującą pewną specyfikę. Za Z. Polańskim można przyjąć, że w systemie gospodarczym wyodrębnia się sferę realną i finansową. W ramach sfery finansowej można wyodrębnić system finansowy, a zatem mechanizm (obejmujący podmioty i relacje między nimi) pozwalający na krążenie siły nabywczej w gospodarce. Istotą systemu finansowego jest pośredniczenie w przepływie siły nabywczej między niefinansowymi podmiotami gospodarczymi oraz jej współkreacja. W skład systemu finansowego wchodzą podmioty finansowe, instrumenty finansowe, rynki finansowe oraz reguły określające sposób ich funkcjonowania. Przedmiotem zainteresowania w tym rozdziale jest rola systemu finansowego we wzroście i rozwoju gospodarczym. W pierwszej części omówiono tradycyjne ujęcie relacji między systemem gospodarczym a wzrostem gospodarczym. W części drugiej ukazano doświadczenia kryzysów finansowych i ich wpływ na debatę nad wzajemnymi relacjami między sektorem finansowym a sektorem realnym. Dyskusja nad rolą państwa w systemie finansowym jest przedmiotem zainteresowania w części trzeciej. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Z. Polański: System finansowy we współczesnej gospodarce rynkowej. W: System finansowy w Polsce. Red, B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003
 2. Z. Polański: Pieniądz i system finansowy w Polsce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995
 3. F. Mishkin: Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002
 4. E. Kania, P. Rosiński: Ryzyko kredytowe w banku. W: Zarządzanie ryzykiem. Red. K. Jajuga. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007
 5. A. Kasprzak-Czelej: Giełdowy rynek akcji a gospodarka. Ujęcie funkcyjne. Diffin, Warszawa 2012
 6. D. Tymoczko: System finansowy a wzrost gospodarczy - przegląd literatury. W: Giełda a rozwój. Raport przygotowano z okazji 15-lecia powstania Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, Warszawa 2008
 7. System finansowy w Polsce. Red. B. Pietrzak, Z. Polański. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997
 8. E. Mendoza, M. Terrones: An Anatomy of Credit Booms: Evidence from Macro Aggregates and Micro Data. NBER Working Paper Series Working Paper 14049, May 2008
 9. S. Elekdag, Y. Wu: Rapid Credit Growth: Boon or Boom-Bust? IMF Working Paper WP/11/241, October 2011
 10. C. Wójcik: Integracja ze strefą euro. Teoretyczne I praktyczne aspekty konwergencji. Wydawnictwo Naukowe PWN 2008
 11. K. Glinka: Produkcyjność sektora finansowego a spekulacyjny wzrost aktywów. W: Zależność między produkcyjnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju. Red. A. Wojtyna. PWE, Warszawa 2010
 12. L. Agnello, L. Schuknecht: Booms and Busts in Housing Markets: Determinants and Implications. "Journal of Housing Economics" 2011
 13. J. Taylor: Zrozumieć kryzys finansowy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010
 14. R. Ahrend, B. Coumede, R. Price: Monetary Policy, Market Excesses and Financial Turmoil. OECD Economics Department Working Papers No. 597, 2008
 15. B. Bernanke: The Global Saving Glut and the U.S. Current Account Deficit: A Speech at the Sandridge Lecture, Virginia Association of Economics. Richmond, Virginia, March 10, 2005, http://www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/2005/200503102/default.htm
 16. L. Pawłowicz: Kryzys na amerykańskim rynku kredytów hipotecznych - lekcja dla Polski. www.ibgr.pl
 17. A. Sławiński: Stabilność finansowa. W: Polityka pieniężna. Red. A. Sławiński, Warszawa 2012
 18. A. Szyszka: Finanse behawioralne. Wydawnictwo Uniwersutetu Ekonomicznego, Poznań 2009
 19. G. Akerlof, R. Shiller: Zwierzęce instynkty. Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2010
 20. P. Ciżkowicz: Rozwój finansowy a rola państwa. Forum Ekonomicznego Rozwoju, Warszawa 2008
 21. W. Eucken: Grundsatze der Wirtschaftspolitik, Mohr, Tübineen 1990
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu