BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bąk Andrzej
Tytuł
Procesy stochastyczne i conjoint analysis w badaniach preferencji konsumentów
Stochastic Processes and Conjoint Analysis is the Researches of Preferences of Consumers
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria (8), 2001, nr 915, s. 33-49, bibliogr. 31 poz.
Tytuł własny numeru
Zastosowania metod ilościowych
Słowa kluczowe
Metoda conjoint, Procesy stochastyczne, Łańcuch Markowa
Conjoint method, Stochastic processes, Markov chain
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule omówiono wybrane elementy procesów stochastycznych ze szczególnym uwzględnieniem łańcuchów Markowa, które mogą być wykorzystywane do prognozowania zmian w preferencjach konsumentów badanych metodą conjoint analysis. (fragment tekstu)

The paper presents selected elements of stochastic processes with special regard of Markov chains, which can be used to changes prognoses in preferences of consumers investigated with the conjoint analysis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bąk A. (2000): Prognozowanie udziałów w tynku za pomocą conjoint analysis i łańcuchów Markowa (maszynopis).
 2. Benjamin J.R., Cornell C.A. (1977): Rachunek prawdopodobieństwa, statystyka matematyczna i teoria decyzji dla inżynierów. Warszawa: WNT.
 3. Bicrman H., Bonini C.P., Hausman W.H. (1991): Quantitative Analysis for Business Decisions. Homewood-Boston: IRWIN.
 4. Bobrowski D. (1986): Probabilistyka w zastosowaniach technicznych. Warszawa: WNT.
 5. Chrzan P. (1990): Łańcuchy decyzyjne Markowa i ich zastosowania w ekonomii. Katowice: Akademia Ekonomiczna w Katowicach.
 6. Fiedoretiko N.P. (red.) (1985): Słownik matematyki i cybernetyki ekonomicznej. Warszawa: PWE.
 7. Filipowicz B. (1996): Modele stochastyczne w badaniach operacyjnych. Analiza i synteza systemów obsługi i sieci kolejkowych. Warszawa: WNT.
 8. Fisz M. (1969): Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna. Warszawa: PWN.
 9. Gilbert G.G., Kochler D.O. (1984): Applied Finite Mathematics. New York: McGraw-Hill.
 10. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A. (1983): Metody prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego. Warszawa: PWE.
 11. Heermann D.W. (1997): Podstawy symulacji komputerowych w fizyce. Warszawa: WNT.
 12. Hellwig Z. (1980): Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej. Warszawa: PWN.
 13. Iosifescu M. (1988): Skończone procesy Markowa i ich zastosowania. Warszawa: PWN.
 14. Jermakow S.M. (1976): Metoda Monte Carlo i zagadnienia pokrewne. Warszawa: PWN.
 15. Kukuła K. (1996): Statystyczne metody analizy struktur ekonomicznych. Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne.
 16. Lans van der LA. (1992): Nonlinear Multivariate Analysis for Multiattribute Preference Data. Leiden: DSWO Press, Leiden University.
 17. Lilien G.L., Kotler P., Moorthy S.K. (1992): Marketing Models. Englewood Clills: Prentice-Hall.
 18. Mikuś J. (1993): Metody wspomagania procesu zarządzania. Część I: Macierzowe modele ekonomiczne, modele sieciowe i obsługi masowej. Wrocław: Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej.
 19. Mynarski S. (1977): Analiza rynku. Warszawa: PWN.
 20. Mynarski S. (1990): Metody badań marketingowych. Warszawa: PWE.
 21. Mynarski S. (2000): Selektywność wyboru marek na rynku. W: Prace z zakresu analizy rynku i badań marketingowych. Zeszyty Naukowe nr 543. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 5-22.
 22. Naylor T.H. (1975): Modelowanie cyfrowe systemów ekonomicznych. Warszawa: PWN.
 23. Patrykiejew A. (1993): Wprowadzenie do metody Monte Carlo. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 24. Szczepankiewicz E. (1985): Zastosowania pól losowych. Warszawa: PWN.
 25. Talaga L., Zieliński Z. (1986): Analiza spektralna w modelowaniu ekonometrycznym. Warszawa: PWN.
 26. Tyszer J. (1990): Symulacja cyfrowa. Warszawa: WNT.
 27. Walesiak M., Bąk A. (2000): Conjoint analysis w badaniach marketingowych. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 28. Wieniecki I.G. (1986): Metody probabilistyczne w demografii. Warszawa: PWE.
 29. Winkowski J. (1974): Programowanie symulacji procesów. Warszawa: WNT.
 30. Wit R. (1990): Elementy modelowania procesów przyrodniczych. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
 31. Wit R. (1994): Wykłady o modelowaniu w fizyce medycznej. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1507-3866
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu