BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bąk Andrzej
Tytuł
Cechy i skale pomiaru w metodologii conjoint analysis
Features and Scales of Measurement in Conjoint Analysis Methodology
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria (8), 2001, nr 915, s. 50-63, tab., bibliogr. 31 poz.
Tytuł własny numeru
Zastosowania metod ilościowych
Słowa kluczowe
Metoda conjoint, Pomiar wieloczynnikowy, Preferencje konsumenta
Conjoint method, Conjoint analysis, Consumer preferences
Uwagi
summ.
Abstrakt
Podstawowe znaczenie w procesie pomiaru preferencji konsumentów za pomocą metody conjoint analysis mają cechy opisujące oceniane obiekty (tzw. profile produktów lub usług) oraz skale pomiaru, W artykule przedstawiono klasyfikacje zmiennych oraz podstawowe skale pomiaru zmiennych. W tym kontekście scharakteryzowano zmienne modelu conjoint analysis oraz skale pomiaru zmiennej objaśnianej najczęściej stosowane w badaniach empirycznych. (fragment tekstu)

The paper presents meaning of features and scales of variables measurement in conjoint analysis methodology. There are presented classifications of variables and basic scales of variables measurement. In this context there are characterized variables and scales of dependent variable measurement in the model of conjoint analysis most often in empirical research used. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bazarnik J., Grabiński T., Kąciak E., Mynarski S., Sagan A. (1992): Badania marketingowe. Metody i oprogramowanie komputerowe. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 2. Bąk A. (1999): Modelowanie symulacyjne wybranych algorytmów wielowymiarowej analizy porównawczej w języku C++. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 3. Biernacki M. (1997): Pomiar. "Ekonomia Matematyczna" nr 1. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 4. Borys T. (1978): Metody normowania cech w statystycznych badaniach porównawczych. "Przegląd Statystyczny" nr 2.
 5. Borys T. (1980): Elementy teorii jakości. Warszawa: PWN.
 6. Borys T. (1984): Kategoria jakości w statystycznej analizie porównawczej. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 284. Seria: Monografie i opracowania nr 23. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 7. Brzeziński J. (1997): Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN.
 8. Ferguson G.A., Takane Y. (1997): Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa: PWN.
 9. Galas Z., Nykowski I., Żółkiewski Z. (1987): Programowanie wielokryterialne. Warszawa: PWE.
 10. Gatnar E. (1998): Symboliczne metody klasyfikacji danych. Warszawa: WN PWN.
 11. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A. (1983): Metody prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego. Warszawa: PWE.
 12. Grudzewski W.M., Rosłanowska-Plichcińska K. (1984): Mierzenie wielkości i wymiarowe modelowanie zjawisk oraz procesów ekonomicznych. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.
 13. Hair J.F., Anderson R.E., Tatham R.L., Black W.C. (1995): Multivariate Data Analysis with Read- ings. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
 14. Hełlwig Z. (1968): Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr. "Przegląd Statystyczny" nr 4.
 15. Hellwig Z. (1994): Taksonometria w konstrukcjach i ocenach strategii gospodarczych. W: Zastosowanie metod taksonomicznych w gospodarce. "Taksonomia" z. 1. Jelenia Góra-Wrocław-Kraków: Sekcja Klasyfikacji i Analizy Danych PTS.
 16. Jajuga K. (1993): Statystyczna analiza wielowymiarowa. Warszawa: WN PWN.
 17. Jaworski J., Morawski R., Olędzki J. (1992): Wstęp do metrologii i techniki eksperymentu. Warszawa: WNT.
 18. Kolonko J. (1980): Analiza dyskryminacyjna i jej zastosowania w ekonomii. Warszawa: PWN.
 19. Kowalewski G. (1997): O nominantach w wielowymiarowej analizie porównawczej. W: Klasyfikacja i analiza danych. Teoria i zastosowania. "Taksonomia" z. 4. Jelenia Góra-Katowice-Kraków-Wrocław: Sekcja Klasyfikacji i Analizy Danych PTS.
 20. Lans van der LA. (1992): Nonlinear Multivariate Analysis for Multiattribute Preference Data. Leiden: DSWO Press, Leiden University.
 21. Lehmann D.R., Gupta S., Steckel J.H. (1998): Marketing Research. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley.
 22. Lissowski G. (2000): Metody agregacji indywidualnych preferencji. "Studia Socjologiczne" nr 1-2, s. 79-103.
 23. Mayntz R., Holm K., Hubner P. (1985): Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej. Warszawa: PWN.
 24. Ostasiewicz W. (red.) (1998): Statystyczne metody analizy danych. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 25. Sagan A. (1998): Badania marketingowe. Podstawowe kierunki. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 26. Steczkowski J., Zeliaś A. (1997): Metody statystyczne w badaniu zjawisk jakościowych. Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
 27. Strahl D., Walesiak M. (1996): Normalizacja zmiennych w granicznym systemie referencyjnym. W: Klasyfikacja i analiza danych. Teoria i zastosowania. "Taksonomia" z. 3. Jelenia Góra-Wrocław-Kraków: Sekcja Klasyfikacji i Analizy Danych PTS.
 28. Vriens M., Wittink D.R. (1994): Conjoint Analysis in Marketing (maszynopis powielony).
 29. Walesiak M. (1996): Metody analizy danych marketingowych. Warszawa: PWN.
 30. Walesiak M., Bąk A. (2000): Conjoint analysis w badaniach marketingowych. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 31. Zeliaś A. (red.) (1991): Ekonometria przestrzenna. Warszawa: PWE.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1507-3866
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu