BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kolenda Maria
Tytuł
Dwie metody rangowania : ścieżka rozwoju Hellwiga i pierwsza główna składowa
Two Ranking Methods : Hellwig's Development Path and First Principal Component
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria (8), 2001, nr 915, s. 64-77, bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Zastosowania metod ilościowych
Słowa kluczowe
Metoda Z. Hellwiga, Wzorzec rozwoju Hellwiga, Metody taksonomiczne, Zastosowanie taksonomii
Hellwig's method, Hellwig's development model, Taxonomic methods, Application of taxonomy
Uwagi
summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule zostaną przedstawione dwie metody rangowania obiektów w wielowymiarowej przestrzeni cech, oparte na podobnej zasadzie działania. Rangowanie obiektów wielocechowych jest to uporządkowanie liniowe zbioru punktów w wielowymiarowej przestrzeni. Jednym ze sposobów porządkowania liniowego zbioru punktów w wielowymiarowej przestrzeni jest skonstruowanie pewnej proste j przechodzącej przez zbiór punktów, a następnie rzutowanie ortogonalne punktów na prostą. Rzuty punktów na prostą wyznaczą porządek liniowy tych punktów. (fragment tekstu)

In this paper we present two method of ranking objects in multidimensional space. One of this methods is Hellwig's development path and the second is first principal component. These methods are shortly presented by means of numerical example and describe basic conditions of their applications in practice. In this paper the following new concepts are introduced: pattern and object better/worse than pattern. These concepts are usefull in determining development direction. (original anstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Grabiński T.: Metody taksonometrii. Kraków: Akademia Ekonomiczna 1992.
  2. Hellwig Z.: Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze wzglądu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr. "Przegląd Statystyczny" 1968 nr 4.
  3. Hellwig Z.: Stabilność i odporność struktur taksonomicznych. Taksonomia zeszyt 2. Wrocław: AE 1995.
  4. Morrison D.F.: Wielowymiarowa analiza statystyczna. Warszawa: PWN 1990.
  5. Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Zając K.: Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych. Warszawa: PWN 1988.
  6. Siedlecka U., Gnitecka R.: Wyodrębnianie odpornych struktur taksonomicznych metodą pierwszej głównej składowej. Wrocław: AE 1999. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 817. Taksonomia 6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1507-3866
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu