BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kwiatkowska-Ciotucha Dorota, Załuska Urszula
Tytuł
Opinie menedżerów jako źródła informacji o sytuacji polskich branż produkcyjnych - próba oceny wiarygodności
Managers' Opinions as a Source of Information about Polish Manufacturing Branches - an Attempt of Reliability Evaluation
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria (8), 2001, nr 915, s. 168-177, tab., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Zastosowania metod ilościowych
Słowa kluczowe
Produkcja, Badanie opinii, Menedżer
Production, Opinion research, Manager
Uwagi
summ.
Abstrakt
Dla sprawdzenia wiarygodności testu koniunktury w Polsce poddano ocenie kondycję poszczególnych dziedzin działalności produkcyjnej. Zastosowano przy tym dwa podejścia. W podejściu pierwszym wykorzystano dane ze sprawozdań statystycznych przedsiębiorstw F-01. (...) W podejściu drugim kryterium oceny stanowiły wyniki testów koniunktury. (...) Celem artykułu jest zaprezentowanie stopnia rozbieżności między uporządkowaniami uzyskanymi na podstawie obu kryteriów oceny, pokazanie możliwości skorygowania ocen pochodzących z testów koniunktury oraz próba analizy jakości ocen formułowanych przez menedżerów poszczególnych działów. (fragment tekstu)

In this paper the reliability of the polish managers opinions about the situation in their own enterprises has been cheeked. In this purpose the particular manufacturing branches have been ordered based on the results from business surveys and based on the data from official statistics. Next the both ordering results have been compared. The scope of diversity between these orderings has been presented. The several ways for improving results have been suggested. Additionally the authors have attempted to analysis the quality of the managers' evaluations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. "Biuletyn Koniunktury Głównego Urzędu Statystycznego", lata 1995-1998, Warszawa.
  2. "Biuletyn Statystyczny Głównego Urzędu Statystycznego", lata 1995-1998, Warszawa.
  3. Europejska Klasyfikacja Działalności. Warszawa: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Statystyki GUS.
  4. Kwiatkowska-Ciotucha D., Załuska U.: Wpływ sposobu budowy zmiennej syntetycznej na ocenę dziedzin działalności produkcyjnej w Polsce. Wrocław: Wydawnictwo AE 2001. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 895.
  5. Kwiatkowska-Ciotucha D., Załuska U., Hanczar P.: Comparing the Economic Condition of Manufacturing Divisions in Poland on the Basis of Objective Statistical Date and Business Surveys. "Argumenta Oeconomica" 2000 nr 1.
  6. Kwiatkowska-Ciotucha D., Załuska U., Hanczar P.: Próby przybliżania wyników ocen obiektywnych i subiektywnych dziedzin działalności produkcyjnej w Polsce. Wrocław: Wydawnictwo AE 2001. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 895.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1507-3866
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu