BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grześkowiak Alicja, Stanimir Agnieszka
Tytuł
Porównanie w czasie wskaźnika inflacji oraz innych wielkości ekonomicznych
The Comparison of CPI and Some Other Economic Indicators in a Period of Time
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria (8), 2001, nr 915, s. 178-188, tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Zastosowania metod ilościowych
Słowa kluczowe
Inflacja, Wskaźnik inflacji
Inflation, Inflation rate
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł ten jest próbą wykorzystania - do oceny stopnia podobieństwa w kształtowaniu się określonych zjawisk ekonomicznych - innej miary statystycznej niż powszechnie stosowany współczynnik korelacji liniowej Pearsona. Zmienne, jakie zostaną tu porównane, to współczynnik inflacji (CPI), kurs dolara amerykańskiego (USD), kurs marki niemieckiej (DEM), indeks ceny benzyny (ICB), indeks ceny ziemniaków i roślin strączkowych (ICZ), WIG. Powyższe czynniki zostaną przekształcone w sposób analogiczny do metody wyznaczania poziomu inflacji. Okresem bazowym, od którego będą wyznaczone zmiany wartości czynników dla danego roku, będzie grudzień roku poprzedniego. Ze względu na brak wartości z lat poprzedzających rok 1994 analiza będzie rozpoczynała się właśnie od stycznia tego roku, a zakończona zostanie dla danych z grudnia 1999 r. (fragment tekstu)

The inflation rate is one of the most important economic indicators. This paper presents the analysis of dependence of CPI upon some other indicators like exchange rates, petrol price index, food price index and Warsaw Stock Exchange Index. The correlation coefficient and the measure of the similarity of functions were used to show dependence of changes which occurred in years 1994-1999. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Ceny w gospodarce narodowej. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny 1990-1999.
  2. Elbe G.: Die Berechnung der Wägungsschemata für die Preisindizes für Lebenshaltung. Statistisches Bundesamt. Wirtschaft und Statistik 3/1999.
  3. Hall R.E., Taylor J.B.: Makroekonomia. Teoria, funkcjonowanie i polityka. Red. przekładu A. Wojtyna. Warszawa: WN PWN 1997.
  4. Lippe P. von der: Ekonomiczeskaja statistika. Federalnoje statisticzeskoje uprawlienije Giermanii. Metzler Poeschel 1974.
  5. Mankiw N.G.: Macroeconomics. New York: Worth Publishers 1992.
  6. Nieklasyczne metody prognozowania. Red. M. Cieślak. Warszawa: PWN 1983.
  7. Mikro- i makroekonomia. Podstawowe problemy. Red. S. Marciniak. Warszawa: WN PWN 1998.
  8. Prognozowanie gospodarcze: metody i zastosowania. Red. M. Cieślak. Warszawa: WN PWN 2000.
  9. Stanimir A.: Metodologiczne aspekty pomiaru inflacji. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 859. Ekonometria 5. Wrocław: Wyd. AE 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1507-3866
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu