BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zalega Tomasz (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Smart shopping - nowy trend konsumencki
Smart Shopping - a New Trend in Consumption
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2013, nr 6, s. 43-55, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Zachowania konsumenta, Gospodarstwa domowe, Kryzys gospodarczy, Wzorce konsumpcji
Consumer behaviour, Households, Economic crisis, Consumption patterns
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Celem rozważań jest uchwycenie istoty smart shoppingu jako nowego trendu konsumenckiego w zachowaniach miejskich gospodarstw domowych w Polsce w okresie kryzysu z jednej strony, oraz reakcji sieci handlowych na ten trend z drugiej.
W celu zebrania pełnych informacji na temat nowych trendów w konsumpcji (zwłaszcza smart shoppingu) nabierających na sile w okresie kryzysu gospodarczego, w badaniu bezpośrednim zastosowano metodę wywiadu kwestionariuszowego na próbie 1135 respondentów.
Proces badania nowych trendów w gospodarstwach domowych w Polsce w okresie kryzysu podzielono na dwa zasadnicze obszary. I tak, w pierwszym obszarze skoncentrowano się głównie na rozpoznaniu nowych trendów, zaś w drugim - skupiono się przede wszystkim na ocenie zachowań konsumenckich gospodarstw domowych w okresie kryzysu gospodarczego.
W artykule podjęto próbę spojrzenia na zagadnienie zmian w zachowaniach nabywczych miejskich gospodarstw domowych w Polsce w okresie kryzysu gospodarczego. W wyniku przeprowadzonych badań uchwycono kluczowe konsekwencje kryzysu gospodarczego odczuwane przez miejskie gospodarstwa domowe. Przeanalizowano także smart shopping w ankietowanych gospodarstwach domowych oraz strategie marketingowe podejmowane przez duże sieci handlowe i małe sklepy osiedlowe w okresie kryzysu gospodarczego.
Artykuł ma charakter badawczy. Z wyjściowej liczby kwestionariuszy wywiadów wynoszącej 1214, zakwalifikowano 1135 kwestionariuszy, co stanowi 93,5% całości próby. W dalszym postępowaniu zostały one poddane procesowi kodowania, natomiast utworzony na ich bazie zbiór danych przetworzono pakietem statystycznym. (abstrakt oryginalny)

The economic crisis has significantly changed the level and pattern of consumption of Polish households, as well as their consumption behaviours. It is undeniable that the rate of economic growth declining in Poland since 2008 has deteriorated the labour market situation, affecting consumers' incomes and, consequently, bringing down the level of households' consumption and making its pattern less favourable. The article discusses smart shopping as a new consumption trend in the behaviour of Polish urban households in the period of crisis, as well as retail networks' response to it. After the research methodology and a brief description of the sample are presented, the next section focuses on the economic crisis impacts on urban households. The article also analyses how smart shopping manifests itself in the surveyed households, as well as the marketing strategies followed by large retailers and small local shops in the period of economic crisis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bohlen B., Carlotti S., Mihas L. (2010), How the recession has changed US consumer behavior, "McKinsey Quarterly", Issue 1.
 2. Desvaux G., Regaout B., Labaye B., Yu R, Mednonca L. (2009), Beating the Recession: Buying into New European Consumer Strategies, McKinsey Global Institute.
 3. Duesenberry J.S. (1952), Income, Saving and the Theory of Consumer Behavior, Harvard University Press, Harvard-Cambridge M.A.
 4. Global Consumer Confidence, Concerns and Spending a Global Nielsen Consumer Report (2009), Nielsen.
 5. Graham J. (2010), Critical Thinking in Consumer Behavior: Cases and Experiential Exercises, Prentice Hall, New Jersey.
 6. Hermann S. (2009), The crisis and consumer behavior: eight quick solution, "Journal of Consumer Behavior", Vol. 8, Issue 2.
 7. Kotler Ph., Casline J.A. (2009), Chaos. Zarządzanie i marketing w erze turbulencji, MT Biznes, Warszawa.
 8. McKenzie R.B. (2010), Predictably rational? In Search of Defenses for Rational Behavior in Economics, Springer Heidelberg-Dordrecht-London-New York.
 9. Mazurek-Łopacińska K. (2010), Skutki światowego kryzysu gospodarczego dla indywidualnych konsumentów, (w:) Tendencje zachowań konsumenckich na regionalnym rynku, "Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", nr 16, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczcińskiego" nr 609.
 10. Schargrodsky E., Di Telia R., Galiani S. (2010), Crime Distribution and Victim Behavior during a Crime Wave, NBER Chapter, (w:) The Economics of Crime: Lessons for andfrom Latin America, National Bureau of Economic Research, Inc.
 11. Shirky C. (2010), Cognitive Surplus: How Technology Makes Consumers in to Collaborators, Pengium Books, New York.
 12. Solomon M.R., Bamossy G., Askegaard S., Hogg M.K. (2010), Consumer Behavior. A European Perspective, Prentice Hall, New York - London.
 13. Zalega T. (2008), Konsumpcja w gospodarstwach domowych o niepewnych dochodach, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 14. Zalega T. (2012a), Konsumpcja w wielkomiejskich gospodarstwach domowych w Polsce w okresie kryzysu finansowo-ekonomicznego, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
 15. Zalega T., (2012b) Konsumpcja. Determinanty, teorie i modele, PWE, Warszawa.
 16. http://www.rp.p1/artykul/590077_Kleska-malychsklepow-na-rynku-coraz-gorzej.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu