BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Furmańczyk Joanna
Tytuł
Polska kultura organizacyjna - próba charakterystyki
The Polish Corporate Culture - an Attempt at Characteristics
Źródło
Studia Doktorantów / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, nr 6, s. 78-85, tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Kultura organizacyjna, Kultura przedsiębiorstwa
Organisational culture, Culture of enterprise
Uwagi
summ.
Abstrakt
Cechy narodowe kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa, jeśli zostają właściwie ukierunkowane i wykorzystane, mogą się stać szansą na rozwój przedsiębiorstwa. Jednak zmiana kultury organizacyjnej jest przedsięwzięciem niezmiernie trudnym i skomplikowanym. Wynika to z tego, że człowiek dąży do redukowania negatywnych zjawisk z otaczającej go rzeczywistości. Co więcej, niektóre cechy kultury narodowej silniej niż inne wpływają na swoich uczestników. Zatem to, co narodowe w kulturze, może być zagrożeniem w efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Jest bowiem zadaniem niezwykle trudnym pogodzenie różnych, a czasem nawet sprzecznych elementów kultury narodowej ze strategią przedsiębiorstwa. Jest to duże wyzwanie dla kadry kierowniczej, która w Polsce nadal nie docenia potęgi kultury organizacyjnej w tworzeniu przewagi konkurencyjnej na rynku. Niniejszy artykuł prezentuje definicje kultury organizacyjnej a także charakteryzuje polską kulturę organizacyjną przedsiębiorstw. (fragment tekstu)

Enterprises in Poland have to deal with many inevitable and complicated changes in their economic environment. Moreover, those changes have a great impact on employees and might cause uncertainty and insecurity. Those factors do not help create a stable corporate culture. Thanks to their corporate culture enterprises are able to achieve success and improve their effectiveness. Every single person is not only a member of the corporate culture but also a member of his/her national culture. In some cases it is possible that standards and values of the national culture are obstacles to creating the "right" corporate culture. The author tries to analyse the Polish corporate culture and show those features which might be obstacles to the growth of enterprises in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adler N.J., International Dimension of Organizational Behaviour, South-Western Thomson Learning 2002.
 2. Bartkowiak G., Skuteczny kierownik - model i jego empiryczna weryfikacja, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003.
 3. Bartkowiak G., Januszek H., Umiejętności kierownicze, wyd. 3, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1999.
 4. Cameron K.S., Quinn R.E., Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 5. Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R., Apanowicz J., Zarządzanie organizacjami, Dom Organizatora, Toruń 2002.
 6. Gesteland R.R., Różnice kulturowe w biznesie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 7. Hall E.T., Hall M.R., Understanding Cultural Differences, Intercultural Press, New York, 1990.
 8. Hofstede G., Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2000.
 9. Kluckhohn F.R., Stodtbeck F.L., Variations in Value Orientations, Row, Peterson, Evanston 1961.
 10. Misiak W., Narodowe cechy kultury organizacyjnej w biznesie, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004.
 11. Murdoch A., Współpraca z cudzoziemcami w firmie, Poltext, Warszawa 1999.
 12. Nowicka E., Świat człowieka - Świat kultury, wyd. 3, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 13. Peters T.J., Waterman R.J., In Search of Excellence: Lessons from America's Best-Run Companies, Harper&Row, New York 1982.
 14. Porter M., Strategia konkurencji: metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1992.
 15. Problemy kształtowania się kultury przedsiębiorstwa w Polsce w okresie transformacji, red. R. Rapacki, Oficyna Wydawnicza SGH, 1995.
 16. Sitko-Lutek A., Kulturowe uwarunkowania doskonalenia menedżerów, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004.
 17. Steinmann H., Schreyögg G., Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem, Koncepcje, funkcje, przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1998.
 18. Stonner J.A.F., Wankel Ch., Kierowanie, PWE, Warszawa 1997.
 19. Sułkowski Ł., Kulturowa zmienność organizacji, PWE, Warszawa 2002.
 20. Trompenaars F., Hampden-Turner Ch., Siedem wymiarów kultury, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 21. Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-8877
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu