BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sienkiewicz Łukasz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Wojtczuk-Turek Agnieszka (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Barriers to human capital development in Poland
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2013, nr 1 (27), s. 115-130, rys., wykr., bibliogr. poz. 16
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Edukacja, Bariery rozwojowe, Rozwój
Human capital, Education, Development barriers, Development
Abstrakt
The aim of the article is to present barriers to human capital development in Poland. The research was carried out on 941 respondents, from medium and large companies categorized as knowledge-intensive service (KIS), less-knowledge intensive service (LKIS) and production. The research indicates the following barriers: lack of financial resources, higher priority of other issues/projects/investments, lack of time for developmental actions, lack of consciousness of Board members and managers concerning the importance of development, lack of employees' eagerness to learn, organizational culture resistant to change. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cahuc P., Zylberberg A., Labor economics, MIT 2004.
 2. Cameron K.S., Quinn R.E., Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 3. Coyle-Shapiro J.A.M., Conway N., Exchange relationships: examining psychological contracts and perceived organizational support, "Journal of Applied Psychology" 2005, Vol. 90.
 4. Eisenberger R., Huntington R., Hutchison S., Sowa D., Perceived organizational support, "Journal of Applied Psychology" 1986, Vol. 71.
 5. Hartog J., Van den Brink H.M., Human Capital. Theory and evidence, Cambridge University Press, 2007.
 6. Improving Organizational Effectiveness through Transformational Leadership, Eds. B.M. Bass, B.J. Avolio, Sage Publications, Thousand Oaks, CA 1994.
 7. Jorgensen F., Becker K., Matthews J., The HRM Practices of Innovative Knowledge-Intensive Firms, "International Journal of Technology Management" 2011, Vol. 56, Issue 2.
 8. Kossowska M., Umysł niezmienny... Poznawcze mechanizmy sztywności, Wyd. UJ, Kraków 2005.
 9. Martin M.M., Cayanus J.L., McCutcheon L.E., Maltby J., Celebrity Worship and Cognitive Flexibility, "North American Journal of Psychology" 2003, Vol. 5, No. 1.
 10. Rank J., Nelson N., Allen T., Xu X., Leadership Predictors of Innovation and Task Performance: Subordinates' Self-esteem and Self-presentation as Moderators, "Journal of Occupational and Organizational Psychology" 2009, No. 82.
 11. Rao T.V., Be your own HR manager, presentation at the conference "International HRM Conference Dream, Discover, Dare, Innovations in the Global Village: Role of International HRM", India 2012.
 12. Reuvers M., van Engel M.L., Vinkenburg C.J., Wilson-Evered E., Transformational Leadership and Innovative Behaviour: Exploring the Relevance of Gender Differences, "Creativity and Innovation Management" 2008, Vol. 17, No. 2.
 13. Społeczeństwo w drodze do wiedzy. Raport o stanie edukacji 2010, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2011.
 14. Szczucka A., Turek K., Worek B., Kształcenie po szkole. Uczenie się dorosłych, inwestycje w kadry w przedsiębiorstwach, instytucje szkoleniowe, Bilans Kapitału Ludzkiego, Uniwersytet Jagielloński, PARP, Warszawa 2012, http://bkl.parp.gov.pl/system/files/Downloads/20120425224717/Kszta_cenie_po_szkole.pdf?1335387612.
 15. Trompenaars F., Kultura innowacji. Kreatywność pracowników a sukces firmy, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 16. Wojtczuk-Turek A., Elastyczność organizacyjna i indywidualna a zachowania innowacyjne w miejscu pracy - empiryczna analiza zależności, [in:] Sukces w zarządzaniu kadrami. Elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" Eds. S.A. Witkowski, M. Stor, 2012, No. 249.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.6299
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu