BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lis Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Prezentacja sprawozdań finansowych oraz jej ewolucja w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości
The Presentation of Financial Reports and Its Revolution in Polish and International Standards of the Accounting
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 164, s. 65-85
Tytuł własny numeru
Transformacja polskiej rachunkowości na tle rozwoju rachunkowości międzynarodowej
Słowa kluczowe
Sprawozdawczość finansowa, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Amerykańskie standardy rachunkowości
Financial reporting, International Financial Reporting Standard, Generally Accepted Accounting Principless (GAAP)
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska, Stany Zjednoczone Ameryki
Poland, United States of America (USA)
Abstrakt
Zmiany w prezentacji sprawozdań finansowych zawartych w MSR 1 "Prezentacja sprawozdań finansowych" potwierdza tę zmienność. Po etapie pewnej stabilizacji rozwiązań zawartych w MSR/MSSF w 2005 roku nastąpiła w ostatnich latach faza przyspieszonych zmian, będąca m.in. wynikiem rozpoczęcia przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (International Accounting Standards Board - IASB) i amerykańską Radę Standardów Rachunkowości Finansowej (Financial Accounting Standards Board - FASB) programu konwergencji MSR i amerykańskich standardów US GAAP. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie ewolucji w prezentacji sprawozdań finansowych w odniesieniu do polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości. (fragment tekstu)

International Standards of the Bookkeeping and International Standards of the Financial Reporting are subject to a constant process of the evolution in the connection with changing economic reality. International standards of the bookkeeping are being worked out in order to provide with the top stair of the transparency and comparability of financial reports influencing efficient functioning of the common capital market and of the domestic market. In dynamically changing economic reality international regulations in order to keep one's topicality and the rationality, they must be subordinate, and are subordinate, for permanent changes. Additionally they are also triggering changes in domestic balance law and not often can be led at once. A constant change of the scale and the scope of differences between domestic and international regulations is an effect of this state of affairs in the presentation of financial reports. Changes in the presentation of financial reports concluded in MSR 1 Presentation of financial reports is confirming this changeability. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. E. Walińska: Międzynarodowe standardy rachunkowości. Ogólne zasady pomiaru i prezentacji pozycji bilansu i rachunku wyników. Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007.
  2. M. Michalak: Komentarz do MSR 1 - Prezentacja sprawozdań finansowych. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
  3. A. Piaszczyk: Różnice pomiędzy Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) a amerykańskimi standardami rachunkowości (US GAAP). Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu