BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Musielak-Linkowska Magdalena (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Tytuł
Rola przejrzystości i odpowiedzialności polityki pieniężnej banku centralnego
Role of Transparency and Responsibility in the Monetary Policy of Central Banks
Źródło
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2008, nr 4, s. 151-168, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Banki centralne, Pieniądz, Polityka pieniężna
Central banks, Money, Monetary policy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł koncentruje rozważania na współcześnie silnie akcentowanych aspektach jakościowych polityki pieniężnej banku centralnego, jakimi są przejrzystość i odpowiedzialność demokratyczna. W opracowaniu wskazano na rolę tych instytucjonalnych ram polityki pieniężnej dla strategii komunikacyjnej banku centralnego, "odbioru" polityki pieniężnej przez rynki finansowe i publiczność oraz odpowiedzialność władz monetarnych za podejmowane decyzje. Scharakteryzowano w nim rodzaje przejrzystości i sposób interpretowania odpowiedzialności demokratycznej. Podkreślono także ich związki z niezależnością współczesnych banków centralnych oraz korzyści płynące z przejrzystości prowadzonej polityki pieniężnej, a także konsekwencje odpowiedzialności demokratycznej dla kształtu tej polityki.

The paper focuses on quality aspects of the monetary policy carried out by central banks, such as the recently emphasised transparency and democratic responsibility, and presents the role of such an institutionalised framework of the monetary policy in the communication strategy of central banks, its influence on the "perception" of the monetary policy by financial markets and the public, and the responsibility of relevant authorities for decisions made. Different types of transparencies and the manner in which democratic responsibility is interpreted have been characterised. Their links with the independence of contemporary central banks and the benefits flowing form a transparent monetary policy as well as consequences of a democratic responsibility on the monetary policy have been emphasised.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Cukierman A., Central Bank Accountability and Transparency: Theory and some Evidence, "Discussion Papers" 2000, nr 6, Economic Research Centre of the Deutsche Bundesbank, s. 23-24
 2. Cukierman A., Central Bank Independence and Monetary Policymaking Institutions: Past, Present and the Future, "Working Paper" 2006, nr 360, Central Bank of Chile, s. 23-24
 3. Cukiermann A., Accountability, Credibility, Transparency and Stabilization Policy in the Eurosystem, "Series Paper" 2000, nr 4, The Foerder Institute for Economic Research, Tel-Aviv University, s. 4
 4. Demertzis M., Hallet A.H., Central Bank Transparency in Theory and Practice, "Conference Paper" nr 56, Royal Economic Society Annual Conference, 2003, s. 2
 5. Eijffinger S., Hoeberichts M., Central Bank Accountability and Transparency: Theory and some Evidence, "Discussion Papers" 2000, nr 6, Economic Research Centre of the Deutsche Bundesbank, s. 2
 6. Ejffmger S., Hoeberichts M., Schaling E., A Theory o f Central Bank Accountability, "Discussion Paper" 2000, nr 2354, Centre for Economic Policy Research, London, s. 12-13
 7. Faust J., Svensson L.E.O., Transparency and Credibility: Monetary Policy with Unobservable Goals, "Working Paper" 1998, nr 6452, National Bureau of Economic Research, Cambridge, s. 3, 27-28
 8. Fisher S., Central Bank Independence Revisited, "American Economic Review" 85, 1995, nr 2, The American Economic Association, Nashville, s. 201-203
 9. Fry M., Julius D., Mahadeva L., Roger S., Stern G., Key Issues in the Choice o f MonetaryPolicy Framework, w: Monetary Policy Frameworks in a Global Context, red. L. Mahadeva, G. Stern, Routledge, London 2000, s. 1-216
 10. Geraats P.M., Central Bank Transparency, "The Economic Journal" 2002, vol. 112, nr 483, Royal Economic Society, s. 533-536
 11. Geraats P.M., Commitment, Transparency and Monetary Policy, University of Cambridge 2007
 12. Geraats P.M., Transparency o f Monetary Policy: Theory and Practice, CESifo, "Working Paper" nr 1597, Center for Economic Studies, Munich 2005, s. 2
 13. Geraats P.M., Why Adopt Transparency ? The Publication o f Central Bank Forecasts, "Working Paper" nr 41, European Central Bank, Frankfurt/M. 2001, s. 2-3
 14. Greenspan A., Transparency in Monetary Policy, Speech on Economic Policy Conference, Federal Reserve Bank of St. Louis, St. Louis 2001
 15. Jarmużek M., Orłowski L., Radziwiłł A., Monetary Policy Transparency in Inflation Targeting Countries: The Czech Republic, Hungary and Poland, Center for Social and Economic Research CASE, Warszawa 2004, s. 6
 16. Jenkins P., Communication: A Vital Tool in the Implementation o f Monetary Policy, "Bank of Canada Review", Spring 2005, s. 59-60
 17. Khan M., Khan M.S., Current Issues in the Design and Conduct o f Monetary Policy, "Working Paper" nr 56, International Monetary Fund, Washington 2003, s. 11
 18. Kohn D., Sack B., Central Bank Talk: Does It Matter and Why?, "Finance and Economic Discussion Series" nr 55, Board of Governors of the Federal Reserve System, Washington 2003, s. 1-2
 19. Parent N., Transparency and the Response o f Interest Rates to the Publication o f Macroeconomic Data, "Bank of Canada Review" , Winter 2002-2003, s. 29
 20. Sherwin M., Institutional Frameworks for Inflation Targeting, Speech of Deputy Governor of Reserve Bank of New Zealand to Bank of Thailand Symposium "Practical Experiences on Inflation Targeting", Bangkok 2000, s. 7-8
 21. Szeląg K., Strategia jednolitej polityki pieniężnej w strefie euro - kluczowe elementy i zasady, "Materiały i Studia" 2003, z. 162, NBP, Warszawa, s. 32
 22. Winkler B., Which Kind o f Transparency? On the Need for Clarity in Monetary Policy-Making, Working Paper No. 26, European Central Bank, Frankfurt/M. 2000, s. 9, 18
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0035-9629
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu