BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kołodziej-Duraś Agnieszka, Kołodziej Arkadiusz
Tytuł
On Trust and Crisis at Sea - Social Reality od Deep-Sea Vessels' Crews
O zaufaniu i kryzysie na morzu - rzeczywistość społeczna załogi statku dalekomorskiego.
Źródło
Europa Regionum, 2013, t.18, s. 91-101, rys.,tab., bibliogr.14 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka morska
Maritime economy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autorzy prezentują wyniki badań przeprowadzonych wśród polskich marynarzy pracujących w wielokulturowym środowisku międzynarodowych załóg dalekomorskich statków handlowych. Badania (faza jakościowa - wywiady częściowo ustrukturyzowane oraz badania ilościowe - ankieta audytoryjna) dotyczyły różnych aspektów funkcjonowania marynarzy podejmowane już wcześniej przez wiele lat na gruncie socjologii morskiej zapoczątkowanej przez profesora Ludwika Janiszewskiego. W artykule autorzy skupiają się na uwypukleniu tych wyników, które pokazują rolę zaufania na statkach dalekomorskich, a dokładniej, jakie jest znaczenie zaufania w takim ściśle zorganizowanym środowisku pracy oraz znaczenie kryzysu ekonomicznego i jego wpływ na zanikający etos marynarza(abstrakt autora)

The authors present the results of their research among Polish seamen working in the multicultural labour milieu of deep-sea merchant vessels' crews. The research (first stage - qualitative research based on semi-structured interviews and the second stage of quantitative research based on survey of auditorium questionnaire) referred to various aspects of seamen's life which have been already discussed for many years in the field of maritime sociology founded by prof. Ludwik Janiszewski. In this article authors focus on analyzing the results which explain the role of trust on board and more precisely - what is the significance of trust in so strictly organized labour milieu as well as of economic crisis and its influence on the declining seaman's ethos.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Elias N., Zaangażowanie i neutralność, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 2. Habermas, Teoria działania komunikacyjnego, t. I, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999
 3. Janiszewski L., Rodzina marynarzy i rybaków morskich. Studium socjologiczne, Warszawa-Poznań 1976
 4. Heikell T., Growing up in a seafaring family: recollecting one's childhood with an absent or present father, "Roczniki Socjologii Morskiej/Annuals of Marine Sociology" 2010, vol. XIX
 5. Kołodziej A., Teoria systemu społecznego a problem zróżnicowania w obrębie organizacji
 6. Kulturowe zróżnicowanie narodowych, regionalnych i organizacyjnych tożsamości, eds O. Kozlova, A. Kołodziej-Durnaś, Economicus, Szczecin 2011.
 7. Kołodziej A., Kołodziej-Durnaś A., Managing ship crews: qualitative research among seamen/Zarządzanie załogą statku - badania jakościowe wśród marynarzy, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi/Human Resource Management" 6/2012.
 8. Kołodziej A., Kołodziej-Durnaś A., Determinanty więzi społecznej na statku - badania jakościowe wśród marynarzy, "Opuscula Sociologica" 2/2012.
 9. Kozlova O., Kołodziej-Durnaś A., Kulturowe zróżnicowanie narodowych, regionalnych i organizacyjnych tożsamości, Economicus, Szczecin 2011
 10. Parsons T., System społeczny, Nomos, Kraków 2009
 11. Reale G., Historia filozofii starożytnej, t. II, RW KUL Lublin 2001.
 12. Sennet R., The corrosion of character: the personal consequences of work in the new capitalism, W.W. Norton & Company, New York-London 1998
 13. Szacki J., Nadzieja w czasach niepewności (interview conducted by Adam Leszczyński), "O nadziei. Przewodnik kulturalny", dodatek do "Niezbędnika Inteligenta. O mózgu", 17 kwietnia 2013
 14. Sztompka P. Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków 2002
 15. Thomas M., Sampson H., Zhao M., Finding a balance: companies, seafarers and family life, "Maritime Policy and Management", January-March 2003, vol. 30, issue 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-278X
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu