BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Markiewicz Joanna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Klaster jako rdzeń interesariuszy wpływający na zmiany w regionie
Cluster as a Core of Stakeholders Influencing Changes in a Region
Źródło
Europa Regionum, 2013, t.18, s. 119-130, rys., bibliogr.13 poz.
Słowa kluczowe
Klastry, Interesariusze, Region
Business cluster, Stakeholders, Region
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł podejmuje temat roli klastrów w procesach innowacyjnych, które są kluczowe dla gospodarczego rozwoju regionów. Posłużono się teoretycznym ujęciem interesariuszy oraz modelami procesów innowacyjnych, które zaprezentowano w kontekście klastrów tworzących sieci powiązań i interakcji pomiędzy różnymi aktorami sceny innowacji. Dzięki temu możliwe było przedstawienie klastrów jako ważnego agenta zmian w regionie oraz obszarów ich oddziaływań(abstrakt autora)

The article sets out to explore the role of clusters in enhancing innovation processes which are crucial for the economic development of regions. The paper presents the theoretical approach to stakeholders and models of innovation processes which were adapted to fit the specific of clusters creating network links and interactions between various actors of innovation scene. As the result the role of clusters as an important change agents in regions was proposed and main areas of clusters' influences were indicated(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Benchmarking klastrów w Polsce - edycja 2012, red. J. Hołub-Iwan, raport PARP, Warszawa 2012.
 2. Benson J., A framework for policy analysis,
 3. Interorganisational Coordination, red. D. Rogers, D. Whiten, Iowa University Press, Ames 1982.
 4. Freeman R.E., Strategic management. A stakeholder approach, Boston 1984.
 5. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000
 6. Hippel E., Thomke S., Sonnack M., Przełomowe innowacje w korporacji 3M,
 7. Harvard Business Review, Zarządzanie innowacją, Helion, Gliwice 2006
 8. Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red. K.B. Matusiak, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005.
 9. Jasińki A.H., Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difin, Warszawa 2006.
 10. Markiewicz J., Instytucje otoczenia biznesu. Rola w kształtowaniu innowacyjności sektor MSP w województwie zachodniopomorskim, WNUS, Szczecin 2010.
 11. Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001
 12. Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 13. Smith D., Exploring innovation, McGraw-Hill Education, Berkshire 2006.
 14. Sosnowska A., Łobejko S., Efektywny model funkcjonowania klastrów w skali kraju i regionu, Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2007.
 15. Stoner J.A.F., Freeman E.R., Gilbert D.R, Kierowanie, PWE, Warszawa 1999.
 16. Tworzenie wartości w klastrze, red. M. Frankowska, PARP, Warszawa 2012
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-278X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu