BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Saar Małgorzata (Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego)
Tytuł
Potencjał eksportowy zachodniopomorskich przedsiębiorstw oraz wybrane narzędzia wsparcia jego rozwoju na szczeblu administracyjnym
Export Potential of West Pomeranian Enterprises and Selected Tools of their Support at the Administrative Level
Źródło
Europa Regionum, 2013, t.18, s. 153-169, rys., bibliogr.14 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Administracja samorządowa, Potencjał inwestycyjny
Enterprises, Self-government administration, Investment potential
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono potencjał produkcyjny i eksportowy zachodniopomorskich przedsiębiorstw oraz wybrane narzędzia wsparcia jego rozwoju na szczeblu administracyjnym. Autorka wykorzystała najnowsze badania dotyczące procesu powstawania regionalnych i inteligentnych specjalizacji a także danych statystycznych, które jednoznacznie przedstawiają charakter produkcyjny firm na Pomorzu Zachodnim. W drugiej części publikacji opisano wybrane narzędzia wsparcia eksportu na szczeblu wojewódzkim i krajowym. Celem autorki jest informowanie o bezpłatnych, wysokiej jakości usług zwłaszcza dla małych i średnich firm planujących bądź realizujących działania eksportowe(abstrakt autora)

The article presents the potential for production and export of westpomeranian companies and selected tools to support its development at the administrative level. The author relied on the latest research on the process of the formation of regional and smart specializations as well as statistical data that clearly shows the nature of the manufacturing companies in Western Pomerania. The second part of the article describes some of the tools of export support at the voivodeship and national level. The goal of the author is to inform about free, high-quality services, especially for small and medium-sized companies planning or carrying out export activities.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartosik-Purgat M., Otoczenie kulturowe w biznesie międzynarodowym, PWE 2010.
 2. Białecki K., Kaczmarek T., Eksportowa działalność małych i średnich przedsiębiorstw. Od przygotowania do realizacji transakcji eksportowej, Warszawa 2008.
 3. Fonfara K. red., Zachowanie przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji. Podejście sieciowe, Warszawa 2009.
 4. Instrumenty umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorców, Warszawa 2010.
 5. Kaczmarek T., Zarzycki M., Poradnik eksportera. Generalne zasady eksportu. Specyficzne regulacje obowiązujące w Unii Europejskiej, Bydgoszcz-Warszawa 2005.
 6. Materiały i uwarunkowania potrzebne do określenia regionalnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego, red. W. Durka, K. Siewiera, CRSG, Szczecin 2013.
 7. Ocena potencjału eksportowego województwa zachodniopomorskiego, ConQuest Consulting, Warszawa 2012
 8. Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (wersja 6.5), Szczecin 2012.
 9. Założenia do procesu identyfikacji inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego, Szczecin 2014.
 10. http://www.exporter.gov.pl/.
 11. http://www.mg.gov.pl/Fundusze+UE/POIG/Dzialania/Dzialanie+651.
 12. http://www.parp.gov.pl/index/index/596.
 13. http://www.polskiczempion.pl.
 14. http://www.wzp.pl/coie/bwp/polski_czempion.htm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-278X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu