BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świadek Arkadiusz (University of Zielona Gora, Poland), Majewska Alicja
Tytuł
Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w regionie Pomorza Zachodniego w latach 1997-2012
Innovation Activity in Industry in Western Pomeranian Region in 1997-2012 Years
Źródło
Europa Regionum, 2013, t.18, s. 191-204, tab.,rys., bibliogr.5 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje, Przedsiębiorstwo, Przedsiębiorstwo przemysłowe
Innovations, Enterprises, Industrial enterprises
Uwagi
summ.
Abstrakt
Innowacje pełnią wiele niezmiernie istotnych funkcji o charakterze ekonomicznym, społecznym, techniczno-produkcyjnym i ekologicznym w kształtowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego regionów. Głównym celem badania jest przybliżenie aktywności innowacyjnej województwa zachodniopomorskiego w ostatnich 16 latach. Wykorzystano dane udostępnione przez GUS. Wyniki badań wskazały zasadniczo na poprawiającą się sytuację innowacyjną województwa zachodniopomorskiego. Powoli, ale stabilnie w średnim okresie rosną nakłady na innowacje. W długim terminie poprawia się wyposażenie przedsiębiorstw w nowoczesne środki produkcji. Jednocześnie system regionalny pozostaje płytki ze znaczną zmiennością podstawowych parametrów innowacyjnych(abstrakt autora)

Innovations have many very important an economic, social, technical and ecological functions in shaping the socio-economic development of regions. The main aim of this paper is shown innovation activity in Western Pomeranian region in last 16 years. Used data provided by the CSO. The results indicated generally at improving the innovative situation of Zachodniopomorskie. Slowly but steadily in the medium term growing expenditures on innovation. In the long term, improve the equipment of enterprises in modern of production equipment. At the same time regional system remains shallow with considerable variability in the basic parameters of innovation.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Audretsch D.B., Agglomeration and the location of innovative activity, "Oxford Review of Economic Policy" 1998, vol.14, nr 2.
  2. Jasiński A.H., Innowacyjność w gospodarce Polski. Modele, bariery, instrumenty wsparcia, Wydawnictwo Naukowe UW, Warszawa 2014.
  3. Dąbrowski J., Koładkiewicz I., Praktyki innowacyjne polskich przedsiębiorstw, WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 1998.
  4. Bittnerowa E., Zamiana uwarunkowań rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw przemysłowych w Wielkopolsce, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1999.
  5. OECD, Eurostat: Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Wydanie trzecie, MNiSW, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-278X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu