BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tomaszewski Marek (Uniwersytet Zielonogórski), Burzec-Burzyńska Ewelina (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Czynniki strukturalne współpracy w zakresie innowacji przedsiębiorstw przemysłowych z Polski północno-zachodniej w latach 2010-2012
Structural Factors Cooperation in the Innovation Area of Industrial Enterprises from Northwest Poland in 2010-2012
Źródło
Europa Regionum, 2013, t.18, s. 205-224, tab., bibliogr.5 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje, Przedsiębiorstwo, Przedsiębiorstwo przemysłowe
Innovations, Enterprises, Industrial enterprises
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest identyfikacja uwarunkowań mających znaczenie dla nawiązania współpracy innowacyjnej pomiędzy przedsiębiorstwami przemysłowymi z Polski północno-zachodniej a ich: dostawcami, odbiorcami i konkurentami oraz takimi instytucjami ze sfery nauki jak: jednostki PAN, szkoły wyższe, instytuty badawcze i jednostki rozwojowe oraz zagraniczne jednostki naukowo-badawcze(abstrakt autora)

The main purpose of he article is identification of conditions relevant to establish innovative cooperation between industrial companies from northwest Poland and their suppliers, recipients, consumers and institutions from education sector such as Polish Academy of Sciences units, high schools, research institutes, development units and foreign research units(fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Podręcznik Oslo 2008.
  2. Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa- Łódź 2001.
  3. Schumpeter J.A., Teoria rozwoju gospodarczego, Warszawa 1994.
  4. Stawasz E., Innowacje a mała firma, za: P. Niedzielski, K. Rychlik, Innowacje i kreatywność, WNUS, Szczecin 2006.
  5. Tomaszewski M., Wybrane determinanty koopetycji przedsiębiorstw przemysłowych
  6. z Polski Zachodniej w latach 2009-2011, "Ekonomia i Prawo" 2013, t. XII, nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-278X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu