BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hadryś Alicja
Tytuł
Znaczenie i specyfika funkcjonowania przedsiębiorstw rodzinnych
The Importance and Specificity of Family Businesses
Źródło
Studia Doktorantów / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, nr 6, s. 86-95, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Przedsiębiorstwo rodzinne, Kultura organizacyjna, Klasyfikacja, Konglomerat, Cele przedsiębiorstwa
Enterprises, Family-owned business, Organisational culture, Classification, Conglomerate, Corporate objectives
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest wskazanie znaczenia, jakie dla systemów gospodarczych oraz społecznych mają przedsiębiorstwa rodzinne. Istotne jest również przytoczenie podstawowych charakterystyk wpływających na specyfikę. Ponadto ważne staje się wskazanie, jaką rolę odgrywają firmy rodzinne dla jednostki (w rozumieniu członka rodziny lub całej rodzinny) oraz dla społeczeństwa jako systemu składającego się z organizacji i instytucji. Na specyfikę zarządzania firmą rodzinną, jej strukturę czy funkcjonowanie mają wpływ czynniki ekonomiczne (jak w przypadku każdego przedsiębiorstwa), jak również pozaekonomiczne, ściśle związane z cyklem życia rodziny i wyznawanego przez nią systemu wartości. (fragment tekstu)

Family owned enterprises are special kind of organizations. Apart from the features characteristic of every company, they have a special relationship between ownership and management. The existence of this relationship draws attention to many more, also non economic, aspects of their functioning as well as the analysis of the two, often separate systems such as the family and the enterprise. The basic issue is examining how these systems cooperate and what factors determine this cooperation, so that they contribute to the success of an organization. Due to its specificity, a family owned business is characterized by bivalency of attributes. This is why the relations between economic and non economic aims need to be studied. Family owned enterprises are of big value not only to an individual, but also to the whole society and economy. They differ in size, sector of activity or branch, but their common feature is that, to a lower or higher extent, a family life is the determinant of a business life. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Astrachan J.H., Shanker M.C., Family Businesses' Contribution to the U.S. Economy: A Closer Look, "Family Business Review", September 2003.
 2. Bryck ]., Business Relativity: With Good Sense, Dollars Will Follow, "Business Digest Magazine" 1997, nr 2.
 3. Cohn M., Passing the Torch, Succession, Retirement, and Estate Planning in Family-Owned Business, McGraw-Hill Inc., New York 1992.
 4. Davis J.A., Stern D., Adaptation, Survival and Growth of the Family Business: An Integrated System Perspective, "Human Relations" 1980, nr 34.
 5. Frishkoff P.A., Understanding Family Business: What is Family Business?, Oregon State University, "Austin Family Business Program", 15 April 1995.
 6. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 7. Jaffe D.T., Working with Ones You Love: Conflict Resolution and Problem Solving Strategies for a Successful Family Business, Conari Press, Berkeley 1990.
 8. Jeżak J., Popczyk W., Winnicka-Popczyk A., Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój, Difin, Warszawa 2004.
 9. Keough J., Forbes C., Enduring Generations of Change, "Industrial Distribution" 1991, nr 13.
 10. Mass Mutual Yields Fresh New Insights Regarding Family Business, Fairleigh Dickinson University - The Gorge Othman Institute, "Family Ink", Spring 1996.
 11. Ruano J.C., Sens i znaczenie przedsiębiorstwa rodzinnego, wykład wygłoszony z okazji inauguracji roku akademickiego 2003/2004 na Akademii Polonijnej w Częstochowie.
 12. Safin K., Przedsiębiorstwa rodzinne, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1991, nr 5.
 13. Safin K., Zachowania strategiczne przedsiębiorstw rodzinnych w RFN, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1993, nr 2.
 14. Sławińska M., Sudoł S., Zarządzanie koncernem, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2000, nr 12.
 15. Sułkowski Ł., Organizacja a rodzina. Więzi rodzinne w życiu gospodarczym, Toruń 2004.
 16. Thornton G., Biznes rodzinny, Helion, Gliwice 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-8877
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu