BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Huderek-Glapska Sonia
Tytuł
Zarządzanie portem lotniczym w warunkach konkurencji rynkowej
Airport Management in the Competitive Market
Źródło
Studia Doktorantów / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, nr 6, s. 96-104, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Porty lotnicze, Transport lotniczy, Przedsiębiorstwo transportowe, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku, Infrastruktura transportu, Konkurencyjność rynkowa
Airports, Air transport, Transport company, Enterprise management, Enterprises functioning in the market, Transport infrastructure, Market competitiveness
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zagadnienie pasażerskiego transportu lotniczego jest tematem rzadko podejmowanym w polskich publikacjach naukowych. Kwestia zarządzania portami lotniczymi w warunkach rynkowych jest pojęciem stosunkowo nowym nie tylko w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie przez wiele lat system gospodarczy wykształcił wiele państwowych przedsiębiorstw i tłumił konkurencję rynkową, ale także w państwach zachodnich. Celem artykułu jest analiza funkcjonowania portów lotniczych w Polsce na tle innych krajów europejskich. Na początku przybliżono pojęcie portu lotniczego, następnie zwrócono uwagę na szczególny charakter struktury finansowej i kwestie własnościowe oraz określono zmiany, jakie czekają porty podczas transformacji z przedsiębiorstwa państwowego w przedsiębiorstwo dynamiczne i rynkowo zorientowane. (fragment tekstu)

Due to the socio-economic transformation in Poland and other Central-Eastern European countries, an organizational structure of the air transport market, including airports, has undergone changes. These entities from the very beginning were perceived as public utility enterprises and were managed by the central or local government. The ownership structure of airports has a wide range effect on the effectiveness of airport management. Due to the underinvested infrastructure and centralization of air transport, regional airports' potential was not fully used. The trend of airports' commercialization that is clearly seen in West European states has just reached Poland. Nevertheless, airport managers must be prepared for changes in airport management, not only in the context of the European Union and liberalization of air transport but also in the face of a growing importance of airports for regional economic development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bel G., Fageda X., Airport Management and Airline Competition in OECD Countries, w: Essays on Transport Economics, Physica-Verlag HD, 2007.
  2. Doganis R., The Airport Business, Routlege, New York 1992.
  3. Libert J., Nowa organizacja infrastruktury lotnictwa, "Spedycja i Transport" 2000, nr 1.
  4. Marketing na rynku usług lotniczych, red. A. Ruciński i D. Rucińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000.
  5. Rucińska D., Kształtowanie otoczenia regionalnych portów lotniczych, "Spedycja i Transport" 2000, nr 1.
  6. Ruciński A., Polskie porty lotnicze i obsługa ruchu lotniczego w warunkach gospodarki rynkowej, "Spedycja i Transport" 2001, nr 6/7.
  7. Staniland M., Government Birds Air Transport and the State in Western Europe, Rowman & Littelefield Publishers Inc., 2003.
  8. Strużycki M., Zarządzanie przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2002.
  9. Wachowiak P., Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-8877
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu