BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kawa Arkadiusz
Tytuł
Relacje między dostawcami i odbiorcami w łańcuchach dostaw
Relationships Between Suppliers and Customers in Supply Chains
Źródło
Studia Doktorantów / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, nr 6, s. 105-114, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Łańcuch dostaw, Logistyka w łańcuchu dostaw, Relacje dostawca-odbiorca, Sieć organizacyjna przedsiębiorstw, Partnerstwo strategiczne, Przywództwo
Supply chain, Logistics in supply chain, Supplier-recipient relations, Enterprise network, Strategic partnership, Leadership
Uwagi
summ.
Abstrakt
Łańcuch dostaw definiuje się jako sekwencję procesów wnoszących wartość dodaną do produktu w trakcie jego przepływu i przetwarzania - od surowców, przez wszystkie formy pośrednie, aż do postaci zgodnej z wymaganiami klienta końcowego. Rozpatrując tę definicję w kontekście teorii o sieciach gospodarczych, stwierdzamy, że łańcuch dostaw jest typową siecią pionową, czyli taką, która składa się ze zbioru przedsiębiorstw powiązanych ze sobą w relacji dostawca-odbiorca. Na przestrzeni lat łańcuchy dostaw bardzo dynamicznie się rozwijały, co było głównie spowodowane zwiększającymi się wymaganiami klientów oraz postępem technologicznym. Obecnie coraz częściej mówi się o kolejnej fazie rozwoju współpracy między dostawcami i odbiorcami - o elektronicznym łańcuchu dostaw. Celem niniejszego opracowania jest prezentacja relacji występujących między uczestnikami współczesnych łańcuchów dostaw oraz analiza sytuacji, w których związki partnerskie w ogóle nie występują lub nie zawsze są najlepszym rozwiązaniem. Za zasadne uznano też pokazanie zmian tych relacji w wyniku upowszechnienia się technologii informacyjnych oraz pewnych czynników niesprzyjających zacieśnieniu współpracy. (fragment tekstu)

Thanks to close and stable cooperation companies are able to gain a lot of benefits that they would not reach if they worked on their own. Creating partnership is a costly venture - good communication, perfect coordination of operations and willingness to share the risk is needed. However, business practice shows that in relationships between suppliers and consumers there is both partnership and domination. Many managers, even from large companies, still complain about the domination of their partners from the supply chain. Some enterprises take unfair advantage of their bargaining power and compel weak entrants into constant cost reducing, quality improving, rationalizing logistic processes, etc. The technological progress considerably influences the relationships between entrants of the supply chain. On the one hand, the new information technologies have revolutionized traditional supply chain management systems and have allowed various geographically spread companies to create alliances. On the other hand, they can negatively influence the relationships between entrants of the supply chain, for example by making it possible for the manufacturers to compel the suppliers into harder and more uncompromising low prices competition. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ciesielski M., Relacje między dostawcami i odbiorcami, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2004, nr 7.
 2. Ciesielski M., Teoretyczne podstawy logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2006, nr 8.
 3. Ciesielski M., Zimniewicz S., Partnerstwo i dominacja, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2005, nr 4.
 4. Chou D.C., Tan X., Yen D.C., Web Technology and Supply Chain Management, "Information Management & Computer Security" 2004, vol. 12, nr 4.
 5. European Commitee for Standardisation, CEN/TC, Logistics - Structure, basic terms and definitions in Logistics, Brussels 1997.
 6. Fuks K., Kawa A., Wieczerzycki W., Dynamic Configuration and Management of e-Supply Chains Based on Internet Public Registries Visited by Clusters of Software Agents, 3rd International Conference on Industrial Applications of Holonic and Multi-Agent Systems, Springer-Verlag, Regensburg 2007.
 7. Folinas D., Manthau V., Sigala M., Vlachopoulou M., E-Volution of a Supply Chain: Cases and Best Practices, "Internet Research" 2004, vol. 14, nr 4.
 8. Hamel G., Doz Y.L., Prahalad C.K., Collaborate with Your Competitors and Win, "Harvard Business Review" 1989, nr 1.
 9. Kempny D., Co-markership: Zarządzanie dostawami w biznesie przyszłości, w: Zarządzanie łańcuchami dostaw, Materiały konferencyjne, t. 1, Katowice 1998.
 10. Klein N., No Logo, Świat Literacki, Izabelin 2004.
 11. Lambert D.M., Knemeyer A.M., Partnerstwo w ramach łańcucha dostaw, w: Harvard Business Review. Zarządzanie łańcuchem dostaw, Helion, Gliwice 2007.
 12. Lawrence P.R., Lorsch J.W., Organization and Environment, Irwin, Homewood 1967.
 13. Liker J.K., Choi T.Y., Keiretsu - prawdziwe partnerstwo z kooperantami, w: Harvard Business Review. Zarządzanie łańcuchem dostaw, Helion, Gliwice 2007.
 14. Rutkowski K., Rola operatorów logistycznych w restrukturyzacji globalnych łańcuchów dostaw, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2005.
 15. Rutkowski K., Zintegrowany łańcuch dostaw. Doświadczenia globalne i polskie, SGH, Warszawa 1998.
 16. Schary P.B., Skjott-Larsen T., Zarządzanie globalnym łańcuchem podaży, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 17. Świerczek A., Elektroniczne łańcuchy dostaw, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2005, nr 4.
 18. Vainio J., Sieciowanie centrów logistycznych w rejonie Morza Bałtyckiego, Materiały konferencyjne Polskiego Kongresu Logistycznego "Logistics", Poznań 2004.
 19. Williams L.R., Esper T.L., Ozment J., The Electronic Supply Chain, "International Journal of Physical Distribution and Logistics Management" 2002, vol. 32, nr 8.
 20. Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw, PWE, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-8877
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu