BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maćkowiak Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Wpływ zmian w finansach publicznych na zasady rachunkowości jednostek sfery budżetowej
Influence of the Finance Public Changes for Rules Accountng in Budgetary Sphere Entities
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 164, s. 86-96, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Transformacja polskiej rachunkowości na tle rozwoju rachunkowości międzynarodowej
Słowa kluczowe
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Finanse publiczne, Ustawa o rachunkowości, Rachunkowość budżetowa, Ustawa o finansach publicznych, Rachunkowość memoriałowa
International Accounting Standards (IAS), International Financial Reporting Standard, Public finance, Accounting Act, Government accounting, Act on Public Finance, Accrual accounting
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Reforma finansów publicznych spowodowała wiele zmian w rachunkowości jednostek sfery budżetowej. Została znowelizowana ustawa o finansach publicznych, która w pewnym stopniu narzucała zasady rachunkowości. Nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami RP, zwane dalej rozporządzeniem, zbliża rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych do rachunkowości jednostek prywatnych. Zmiany dotyczą zarówno ujęcia środków europejskich, planów kont, jak i zmian w zakresie ujęcia środków trwałych, pokrycia amortyzacji, pewnych metod wyceny składników majątku obrotowego, czy też ewidencji naliczonych odsetek1. Celem artykułu jest zaprezentowanie zmian, jakie zachodzą w rachunkowości budżetowej, oraz wskazanie tendencji światowych w zakresie odejścia od zasady kasowej na rzecz zasady memoriałowej. (fragment tekstu)

The amendment to the Act on public finance and the new regulation on the accounting rules and on charts of accounts for budgetary sphere entities has introduced many changes in budgetary accounting. These changes are designer to align the budgetary accounting tu rulet that Apple to the unit of the private sphere. By analyzing worlds' trends in budgetary accounting should be observed the tendency, which aims to move awal from cash to accrual rulet. Budget execution in terms of accrual accounting principle will cause it adopts characteristics presented by the profit and loss statement. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Cellary: Polityka rachunkowości 2011 z komentarzem do planu kont w jednostkach finansów publicznych. C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 2.
  2. K. Potoczny: Rachunkowość budżetowa. Wydawnictwo eMPiZ, Poznań 2002, s. 9.
  3. E. Malinowska, W. Misiąg: Finanse publiczne w Polsce. Przewodnik 2002. ODDK Gdańsk 2002, s. 322.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu