BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Staniek Zbigniew (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Diversification of institutional economics
Źródło
Warsaw Forum of Economic Sociology, 2010, vol. 1, nr 1 (1), s. 89-116, bibliogr. poz. 37
Słowa kluczowe
Ekonomia instytucjonalna, Dywersyfikacja
Institutional economics, Diversification
Abstrakt
In the article the author intends to provide a selective, yet fairly comprehensive review of historical roots and trends of Institutional Economics. Institutional Economics is not an integrated theory based on a set of common hypotheses, but rather a combination of various elements coming from different traditions and different social sciences. However, despite diversity there is a central tenet of both the 'old' and the 'new' institutionalism: that institutions matter in shaping economic performance and economic behavior. Economic processes do not take place outside of the historical or social context; they take place within given institutions. Th e author attempts to classifying different views concerning these issues and explain how institutional economics relates to neoclassical economics and other social sciences. (abstrakt oryginalny)

In the article the author intends to provide a selective, yet fairly comprehensive review of historical roots and trends of Institutional Economics. Institutional Economics is not an integrated theory based on a set of common hypotheses, but rather a combination of various elements coming from different traditions and different social sciences. However, despite diversity there is a central tenet of both the 'old' and the 'new' institutionalism: that institutions matter in shaping economic performance and economic behavior. Economic processes do not take place outside of the historical or social context; they take place within given institutions. Th e author attempts to classifying different views concerning these issues and explain how institutional economics relates to neoclassical economics and other social sciences. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Acocella, N. (2002), Zasady polityki gospodarczej. Wartości i metody analiz, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 2. Aoki, M. (2001), Toward a Comparative Institutional Analysis, Cambridge, Mass: MIT Press.
 3. Barro, J.R. (2000), Rule of Law. Democracy and Economic Performance, in: ODriscoll, G., Holmes, K., Kirkpatrick, M., (eds.), 2000 Index of Economic Freedom, Washington, D.C.: The Heritage Foundation.
 4. Blanchard, O.J. (2000), What Do We Know about Macroeconomics that Fisher and Wicksell Did Not?, (Working Paper 7550. National Bureau of Economic Research).
 5. Blaug, M. (1994), Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 6. Buchanan, J.M. (1997), Finanse publiczne w warunkach demokracji: systemy fiskalne a decyzje indywidualne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 7. Buchanan, J.M., Tullock, G. (1997), The Calculus of Consent. Logical Foundations of Constitutional Democracy, Ann Arbor: The University of Michigan Press.
 8. Cannon ,T. (1994), Corporate Responsibility. A Textbook on Business Ethics, Governance, Environment: Rolesand Responsibilities, London: Pitman Publishing.
 9. Eggertsson, T. (1990), Economic Behavior and Institutions, Cambridge: Cambridge University Press.
 10. Freeman, R.E. (1984), Strategic Management: A Stakeholder Approach, Boston: Pitman.
 11. Furubotn, E.G., Richter, R. (2000), Institutions and Economic Theory, The Contribution of the New Institutional Economics, Ann Arbor: The University of Michigan Press.
 12. Gardawski, J. (2005), Współczesny neokorporatyzm w ujęciu socjologii ekonomicznej, in: Pacho, W. (ed.), Szkice ze współczesnej ekonomii, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 13. Glapiński, A. (2003), Kapitalizm, demokracja i kryzys państwa podatków. Wokół teorii Josepha Aloisa Schumpetera, Monografie i Opracowania 518, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 14. Hodgson, G.M. (1999), Evolution and Institutions. On Evolutionary Economics and the Evolution of Economics, Cheltenham: Elgar.
 15. Hodgson, G.M. ( 2003), John R. Commons and the Foundations of Institutional Economics, "Journal of Economic Issues", 37(3).
 16. Jensen, M., Meckling, W. (1976), The Theory of the Firm Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure, "Journal of Financial Economics" 3.
 17. Kosior, A. (2006), Instytucjonalne uwarunkowania wzrostu gospodarczego, Warszawa: Szkoła Głowna Handlowa (unpublished Masters thesis).
 18. Kwiatkowski, E. (2002), Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 19. Laff ont, J.J., Martimort, D. (2002), The Theory of Incentives. The Principal-Agent Model, Princeton, N.J.: Princeton University Press.
 20. Lissowska, M. (2004), Instytucjonalne wymiary procesu transformacji w Polsce, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 21. Madej, Z. (1998), Mały budżet versus duży budżet. "Ekonomista" 5/6.
 22. Matczuk, P. (2006), Instytucje w modelach dochodowo-wydatkowych. Ilustracja na przykładzie modelu zagregowanego popytu-zagregowanej podaży, in: Staniek, Z. (ed.), System instytucjonalny a funkcjonowanie rynków, Research project No. 04/S/0013/06 Warszawa: Kolegium Zarządzania i Finansow SGH (unpublished manuscript).
 23. Meier, G. (2001), The Old Generation of Development Economists and The New, in: Meier, G., Stiglitz, J. (eds.), Frontiers of development Economics. The Future in Perspective, Oxford-New York: World Bank - Oxford University Press.
 24. Nelson, R.R., Sampat, B.N. (2001), Making Sense of Institutions as a Factor Shaping Economic Performance, "Journal of Economic Behaviour and Organization" 44, January.
 25. Niskanen, W.A. (1996), Bureaucracy and Representative Government, Chicago: Aldine-Atherton.
 26. North, D. (1994), Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge: Cambridge University Press.
 27. Olson, M. (1982), The Rise and Decline of Nations: Economic Growth, Stagflation and Social Rigidities, New Haven: Yale University Press.
 28. Ratajczak, M. (2005), Instytucjonalizm - wzbogacenie czy alternatywa ekonomii głownego nurtu, [in:] Polaszkiewicz, B., Boehlke, J. (eds.), Ład instytucjonalny w gospodarce, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu im. M. Kopernika.
 29. Rutherford, M. (1996), Institutions in Economics: the Old and the New Institutionalism, Cambridge: Cambridge University Press.
 30. Scully, G.W. (1992), Constitutional Environments and Economic Growth, Princeton, N.J.: Princeton University Press.
 31. Snowdon, B., Vane, H.R. (2003), Rozmowy z wybitnymi ekonomistami, Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona.
 32. Staniek, Z. (2005), Uwarunkowania i wyznaczniki efektywności systemu instytucjonalnego, [in:] Pacho, W. (red.), Szkice ze współczesnej teorii ekonomii, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 33. Stankiewicz, W. (2005), Ekonomika instytucjonalna. Zarys wykładu, Warszawa: Wydawnictwo Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji.
 34. Sztaba, S. (2006), Ekonomiczna teoria regulacji w świetle doświadczeń polskiej transformacji, [in:] Zagora-Jonszta, U., (ed.), Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Ekonomia instytucjonalna - teoria i praktyka, Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 35. Todaro, M., Smith, S.( 2002), Economic Development, Boston: Addison Wesley.
 36. Williamson, O.E. (1998), Ekonomiczne instytucje kapitalizmu: firmy, rynki, relacje kontraktowe, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 37. Williamson, O.E. (2000), The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead, "Journal of Economic Literature" 38.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-9633
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu