BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zalesko Marian (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Wybrane aspekty teorii praw własności
Problems of Ownership in Economics
Źródło
Ekonomia i Prawo, 2007, t. 3, s. 61-67
Tytuł własny numeru
Własność i kontrola w teorii i praktyce. Cz. 1
Słowa kluczowe
Własność prywatna, Własność w gospodarce, Ekonomiczna teoria własności, Prawo własności
Private property, Ownership in economy, Economic property theory, Property law
Uwagi
summ.
Abstrakt
W prezentowanym opracowaniu zostanie podjęta próba przybliżenia problematyki własności w sferze życia społeczno-gospodarczego. Najwięcej miejsca poświecono ekonomicznej teorii praw własności. (fragment tekstu)

Economists define ownership as a foundation of every social relations. Institutional economics deals with ownership, especially property rights economics. To expose ownership affairs, institutional economists seek to fill the gap existing in mainstream economics, which undervalues the significance of institutions through many years. Nowadays, in economic literature we often can find the argument, that the institutional system with ownership rights, as a most important type of institutions is the basis of economic development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Acocella N., Zasady polityki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 2. Alchian A.A., Property Rights, [w:] Eatwell J., Milgate M., Newman P. (ed.), The New Palgrave, The World of Economics, Macmillan, London-Basingstoke 1991.
 3. Alchian A.A., Some Economics of Property, Rand Corporation, Santa Monika 1961.
 4. Alchian A.A., Some Implications of Recognitions of Property Wright Transaction Costs, [w:] S. Pejovich (ed.), The Economic Foundations of Property Right. Selected Readings, UK, Lyme, US: Edward Elgar, Cheltenham 1997.
 5. Alessi L. de, Implication of Property Rights for Government Investment Choices, American Economic Review, March 1969, Vol. 59, No. 1.
 6. Alessi L. de, The Economics of Property Rights: A Review of the Evidence, Research in Law and Economics 1980, Vol. 2.
 7. Balcerowicz L., Socjalizm. Kapitalizm. Transformacja. Szkice z przełomu epok. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 8. Blackstone W., Commentaries on the Laws of England, Vol. 2, University of Chicago Press, Chicago 2002.
 9. Buchanan J., Post-Socialist Political Economy, UK: Edward Elgar, Cheltenham 1997.
 10. Coase R.H., The Problem of Social Costs, Journal of Law and Economics, October 1960, Vol. 3.
 11. Demsetz H., The Exchange and Enforcement of Property Rights, Journal of Law and Economics, October 1964, Vol. 7.
 12. Furubotn E.G., Pejovich S., Introduction. The New Property Rights Literature, [w:] The Economics of Properly Rights, Furubotn E.G., Pejovich S. (ed.), Ballinger Publishing Company, MA, Cambridge 1974.
 13. Furubotn E.G., Pejovich S., Property Rights and Economic Theory: A Survey of Recent Literature, Journal of Economic Literature, December 1972, Vol. 10, No. 4., za: Wilkin J., Jaki kapitalizm, jaka Polska?, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 14. Iwanek M., Wilkin J., Instytucje i instytucjonalizm w ekonomii, UW WNE, Warszawa 1998.
 15. Jan Paweł II, Encyklika Centesimus Annus.
 16. Lange O., Ekonomia polityczna, t. І і II, PWN, Warszawa 1978.
 17. Pejovich S., Economic Analysis of Institutions and Systems, Kluver Academic Publishers, Dordrecht 1995.
 18. Pejovich S., Karl Marks, Property Rights School and the Process of Social Change, Kyklos 1982, Vol. 35.
 19. Pejovich S., Toward a General Theory of Property Rights, Journal of Economics, March 1971, Vol. 31, No. 1-2.
 20. Saunders P., A Nation of Home Owners, Unwin Hyman, London 1990.
 21. Stankiewicz W., "Teoremat Coase,a" - pole współpracy ekonomistów i prawników, Zeszyty Naukowo-Teoretyczne PWSBiA 2004, nr 3(13).
 22. The Concise Oxford Dictionary of Sociology, G. Marshall (ed.), Oxford University Press 1998, wydanie polskie: Słownik socjologii i nauk społecznych, red. G. Marshall, Oxford i Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 23. Wilkin J., Ewolucja ekonomii politycznej i jej miejsce we współczesnej myśli ekonomicznej. [w:] J. Wilkin (red.), Czym jest ekonomia polityczna dzisiaj?, UW WNE, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2255
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu