BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pietraszewski Piotr (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Uwagi o "złotej regule" akumulacji kapitału rzeczowego i ludzkiego w kontekście zagadnienia maksymalizacji dobrobytu
Remarks on the "Golden Rule" of Accumulation of Real And Human Capital in the Context of Social Welfare Maximisation
Źródło
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2009, nr 1, s. 105-122, rys., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Dobrobyt, Wartość ekonomiczna, Siła robocza, Wzrost gospodarczy, Kapitał ludzki
Prosperity, Economic value, Labour force, Economic growth, Human capital
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedmiotem rozważań w artykule jest zagadnienie maksymalizacji dobrobytu w pewnym neoklasycznym modelu wzrostu gospodarczego rozszerzonym o akumulację kapitału ludzkiego. Po przedstawieniu modelu i charakterystyki funkcjonowania systemu gospodarczego na tzw. ścieżce wzrostu równomiernego, w artykule wykorzystano tzw. "złotą regułę akumulacji" Phelpsa do znalezienia poziomów stóp inwestycji (w kapitał rzeczowy i ludzki) maksymalizujących położenie długookresowej ścieżki wzrostu konsumpcji per capita, wskazując jednocześnie na ograniczenia analityczne tej koncepcji w kontekście zagadnienia maksymalizacji dobrobytu. Przezwyciężenie tych ograniczeń stwarza potrzebę bezpośredniego odniesienia się do preferencji indywidualnych podmiotów ekonomicznych co do rozkładu ich konsumpcji w czasie. Realizacja tego postulatu znajduje swój formalny wyraz w sformułowaniu i rozwiązaniu zadania dynamicznej optymalizacji, skonstruowanego na podstawie wyjściowego modelu wzrostu. Procedura endogenizacji stóp oszczędności/inwestycji może posłużyć do ustalenia określonego charakteru preferencji podmiotów, w świetle których wartości stóp inwestycji wynikające z reguły Phelpsa stanowią wartości optymalne (na ścieżce wzrostu równomiernego) i do osiągnięcia których powinna, zgodnie z modelem, zmierzać gospodarka.

The subject of the paper is social welfare maximisation in a neoclassical model of economic growth, extended by the accumulation of human capital. After introducing the model and characterising the behaviour of the economic system on the so-called balanced growth path, Phelps' "golden rule of accumulation" is used to establish the values of the rates of investments (into real and human capital) maximising the level o f the long-term growth path of per capita consumption. At the same time the analytical limitations o f this conception in the context of the welfare maximisation is shown. Overcoming those limitations necessitates a direct reference to the preferences of individual economic agents over (per capita) consumption streams. Realisation of this demand finds its formal expression in formulating and solving a dynamic optimisation problem, based on the initial growth model. Finally, this procedure serves to find the specific character o f preferences of individual agents, in the light of which the values of investment rates resulting from Phelps' rule are the optimal values (on the balanced growth path), for the achievement of which, according to the model, the economy should strive.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barro R.J., Sala-i-Martin X., Economic Growth, McGraw-Hill Inc., New York 1995
 2. Burda M., Wypłosz Ch., Makroekonomia. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 1995
 3. Cass D., Optimum Growth in an Aggregate Model o f Capital Accumulation, "Review of Economic Studies" 1965 July, s. 233-240
 4. Chiang A.C., Elementy dynamicznej optymalizacji, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2002
 5. Liberd B., Inwestycje w kapitał ludzki a stopa oszczędzania gospodarstw domowych w Polsce, "Ekonomista" 2005, nr 4, s. 429-447
 6. Lucas R. Jr., On The Mechanics o f Economic Development, "Journal of Monetary Economics" 22, 1988 July, s. 9
 7. Mankiw N.G., Romer D., Weil N., A Contribution To The Empirics Of Economic Growth, "Quarterly Journal of Economics" 1992, May, s. 407-437
 8. Panek E., Ekonomia matematyczna, wyd. 2 poszerzone, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2003
 9. Phelps E., The Golden Rule o f Accumulation: A Fable for Growthmen, "American Economic Review", 1961, September, s. 638-643
 10. Pietraszewski P., A Mechanics o f Long-term Economic Growth - Generalized Neoclassical Approach, "Mathematics in Economics", Wydawnictwo Naukowe AE w Poznaniu, Poznań 2008
 11. Ramsey F.P., A Mathematical Theory o f Savings, "Economic Journal", December 1928, s. 543-559
 12. Rojek M., Dowodyfundamentalnych twierdzeń ekonomii dobrobytu w modelu rownowagi ogolnej Arrowa - Debreu, "Ekonomista" 2003, nr 1, s. 45-50
 13. Solow R.M., A Contribution To The Theory o f Economic Growth, "Quarterly Journal of Economics", 1956, February, s. 65-94
 14. Tokarski T., Determinanty wzrostu gospodarczego w warunkach stałych efektow skali, Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łodzkiego, Łodź 2001
 15. Varian H., Mikroekonomia, PWN, Warszawa 2007
 16. Wybrane modele podażowych czynnikow wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakow 2005
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0035-9629
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu