BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kiełpiński Przemysław
Tytuł
Zarządzanie wartością dla klienta w działalności przedsiębiorstwa
Managing Value to Customer in a Company Activity
Źródło
Studia Doktorantów / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, nr 6, s. 115-124, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Wartość dla klienta, Klient, Zarządzanie wartością, Przedsiębiorstwo, Wartość przedsiębiorstwa
Value to customer, Customer, Value management, Enterprises, Enterprise value
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zadaniem przedsiębiorstwa jest tworzenie wartości, która przejawia się w kreowaniu wartości dla klienta oraz wartości klienta. Globalna konkurencja, swobodny dostęp do informacji spowodowały, że przetrwają i rozwiną się tylko te firmy, które zapewnią maksymalizację wartości dla nabywcy, co wpływa na wzrost wartości klienta, a tym samym wzrost wartości dla akcjonariuszy. Oferowanie wartości dla klienta nie jest procesem łatwym, wymaga bowiem zmiany orientacji produktowej przedsiębiorstwa na orientację skierowaną na klienta. Zmiana oznacza całkowicie inną filozofię kierowania organizacją, której centralnym ośrodkiem staje się konsument i realizacja jego potrzeb. Celem pracy jest zaprezentowanie pojęcia wartości dla klienta oraz sposobu zarządzania powyższą kategorią. (fragment tekstu)

The present economy has no limits and is characterized by a free access to information and a fight for customers. In the process of globalization in companies there is a new definition of a customer. In the new economy a customer has to be perceived as a value to be managed. Management of customer value should apply financial and marketing instruments. This means that in order to develop a company should skillfully manage customer value and value to customer. Value to customer management is a result of unconstrained communication, migration of people and new technologies. The company could have a higher competitive advantage if it offered a higher value to customer than competitors. This paper presents a concept of value to customer management from a perspective of a company and a customer to take advantage of: Customer Equity and Activity-Based Costing, Target Costing and marketing tools. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Czubała A., Jonas A., Smoleń T., Wiktor J.W., Marketing usług, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 2. Dobiegała-Korona B., Wartość klienta czy wartość dla klienta?, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" 2006, nr 1.
 3. Doyle P., Marketing wartości, Felberg SJA, Warszawa 2003.
 4. Gupta S., Lehmann D.R., Managing Customers As Investments. The Strategic Value of Customers in the Long Run, Wharton School Publishing, Upper Saddle River 2006.
 5. Hague P., Badania marketingowe. Planowanie, metodologia i ocena wyników, Helion, Gliwice 2006.
 6. Hawkins D.I., Best R.J., Coney K.A., Koch E.C., Consumer Behavior. Building Marketing Strategy, McGraw-Hill/Irwin, New York 2004.
 7. Johnson W.C., Weinstein A., Superior Customer Value in the New Economy: Concepts and Cases, CRC Press, Florida 2004.
 8. Kotler Ph., Marketing, Rebis, Poznań 2005.
 9. Kotler Ph., Marketing od A do Z, PWE, Warszawa 2004.
 10. Mahajan G., Customer Value Investment: Formula for Sustained Business Success, Response books, New Delhi 2008.
 11. Marcinkowska M., Wartość banku. Kreowanie wartości i pomiar wyników działalności banku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003.
 12. Nowak E., Piechota R., Wierzbiński M., Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2004,
 13. Peppers D., Rogers M., Return on Customer. Creating Maximum Value from Your Scarcest Resource, Cyan Books, London 2005.
 14. Piechota R., Projektowanie rachunku kosztów działań, Difin, Warszawa 2005.
 15. Plaster G., Alderman J.D., Beyond Six Sigma, John Wiley & Sons, New Jersey 2006.
 16. Reidenbach R.E., Goeke R.W., Competing for Customers and Winning with Value: Breakthrough Strategies for Market Dominance, American Society for Quality, Milwaukee 2006.
 17. Rust R.T., Zeithaml V.A., Lemon K.N., Driving Customer Equity. How Customer Lifetime Value is Reshaping Corporate Strategy, The Free Press, New York 2000.
 18. Szweda E., Premia za zmiany, "Manager Magazine" 2006, nr 12.
 19. Szymura-Tyc M., Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-8877
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu