BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalik Tadeusz (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Tytuł
Is cooperation of sociologists and economists possible and if so when?
Źródło
Warsaw Forum of Economic Sociology, 2010, vol. 1, nr 1 (1), s. 132-147, bibliogr. poz. 32
Słowa kluczowe
Nauki ekonomiczne, Socjologia, Socjologia gospodarcza, Badania empiryczne
Economic sciences, Sociology, Economic sociology, Empirical researches
Abstrakt
The article investigates number of areas that could attract interest of both economists and sociologists. The 'Variety of Capitalism' concept is employed as the point of departure for the discussion on diversity of national economic models within the European Union (EU) with the particular emphasis on the trajectory of Poland's economic development since 1989. Acknowledging the fact that there are mixed economies in the modern world, is the key to opening a new field of debate and research. Th e author argues that the issues discussed in his article should be the subject of multi-angled approach exercised by scholars representing various branches of social science. (abstrakt oryginalny)

The article investigates number of areas that could attract interest of both economists and sociologists. The 'Variety of Capitalism' concept is employed as the point of departure for the discussion on diversity of national economic models within the European Union (EU) with the particular emphasis on the trajectory of Poland's economic development since 1989. Acknowledging the fact that there are mixed economies in the modern world, is the key to opening a new field of debate and research. Th e author argues that the issues discussed in his article should be the subject of multi-angled approach exercised by scholars representing various branches of social science. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adams W., Brock J.W. (1986), The Bigness Complex: Industry Labor and Government in the American economy, New York: Pantheon Books.
 2. Aiginger K., Landesman M. (2002), Competitive Economic Performance: USA versus EU, "Research Report 291. Vienna: Wiener Institut fuer Internationale Wirtschaftsvergleiche".
 3. Albert M. (1993), Capitalism Against Capitalism, London: Whurr Publishers.
 4. Amable B. (2003), The diversity of Modern Capitalism, Oxford: Oxford University Press.
 5. Becker G.S. 2006, Waluta biurokratów, "Wprost", May 14
 6. Berger S., Dore R. (eds.), (1996), National Diversity and Global Capitalism, Ithaca/New York: Cornell University Press.
 7. Chomsky, N. (1998), Power in the Global Arena, "The New Left Review" I/230.
 8. Federowicz M. (2004), Różnorodność kapitalizmu. Instytucjonalizm i doświadczenie zmiany ustrojowej po komunizmie, Warszawa: IFiS PAN.
 9. Friedman W. (1997), Walutowa jedność drogą do politycznego podziału?, "Rzeczpospolita" February, 9.
 10. Gardawski J. (1996), Przyzwolenie ograniczone. Robotnicy wobec rynku i demokracji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, Fundacja im. Friedricha Eberta.
 11. Gardawski J., Żukowski T. (1994), Robotnicy 1993. Wybory ekonomiczne i polityczne, Warszawa: Fundacja im. Friedricha Eberta.
 12. Hall P.A., Soskice D. (eds.), (2001), Varieties of Capitalism. The Institutional Foundations of comparative advantage, Oxford: Oxford University Press.
 13. Klaus V. (2003), Unia to rozpędzony pociąg, interview with T. Grabiński, "Gazeta Wyborcza", April 4.
 14. Kołodko G.W. (2003), Świat i my, "Dziś", August 8.
 15. Kowalik T. (2003), Globalizacja i integracja nie prowadzą do jednego systemu społeczno-ekonomicznego, "Studia i Materiały 4, Stowarzyszenie Studiów i Inicjatyw Społecznych".
 16. Kowalik T. (2005), Systemy gospodarcze, efekty i defekty reform i zmian ustrojowych, Warszawa: Fundacja Innowacja i Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna.
 17. Kozłowski S. (2001), Systemy ekonomiczne: analiza porównawcza, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 18. Krugman P. (1997), Why Aren't We All Keynesians Yet?, http://web.mit.edu/krugman/www/keynes.html
 19. Krugman P. (2001), The return of Depression Economics, New York: W.W. Norton.
 20. Meade J.E. (1993), Liberty, Equality and Effi ciency, London: Macmillan.
 21. Morawski W. (2001), Socjologia ekonomiczna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 22. Ost D. (2007), Klęska Solidarności. Warszawa: Muza.
 23. Pajestka J. (1994), O orientację na przyszłość w reformach polskich, Warszawa: Elipsa.
 24. Sadłowska K. (2003), Chcemy opieki państwa, "Rzeczpospolita", May 6.
 25. Sierakowski S. (2003), Krok na margines, "Rzeczpospolita" December 15.
 26. Skidelsky R. (2000), Economic Freedom and Peace, "Newsletter 67, Vienna: Wiener Institut fuer die Wissenschaften vom Menschen".
 27. Soros G. (2002), George Soros on Globalization,New York: Public Affairs.
 28. Stiglitz J. (2006), Szalone lata dziewięćdziesiąte. Nowa historia najświetniejszej dekady w dziejach świata, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 29. Stiglitz J. (2001), Development Thinking at the Millennium, [in:] Pleskovic B., Stern N. (eds.), Annual World Bank Conference on Development Economics 2000, Washington D.C.: World Bank.
 30. Stiglitz J. (2001), The Noble Prize Lecture, availabe at: http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/2001/stiglitz-lecture.pdf
 31. Stiglitz J. (2004), Ekonomia sektora publicznego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 32. Verheugen G. (2002), Unia dla przyszłości, "Rzeczpospolita", July 13-14.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-9633
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu