BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szudy Monika (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Budżetowanie zadaniowe jako element sprawnego państwa - doświadczenia Hiszpanii
Performance Budgeting as an Element of Efficient State - Experiences of Spain
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2013, nr 130, s. 40-48
Tytuł własny numeru
Problemy gospodarki rynkowej : Polska i świat
Słowa kluczowe
Stabilność fiskalna, Sport, Media, Kluby piłkarskie, Przedsiębiorstwo
Fiscal stability, Sport, Media, Football clubs, Enterprises
Kraj/Region
Niemcy
Germany
Abstrakt
Celem opracowania jest przedstawienie teoretycznych przesłanek doskonalenia instrumentarium zarządzania finansami publicznymi, a także próba ewaluacji działań podjętych w tym celu w Hiszpanii, ze szczególnym uwzględnieniem budżetowania zadaniowego.(fragment tekstu)

The article presents an overview of the Spanish trajectory in budgetary reforms, especially in the area of fiscal stability and discipline and their theoretical premises. The reforms are connected with a tendency observed in many high developed countries, which resign from traditional administration of public sector and adopt rules of New Public Management. The aim of undertaken actions is to increase an efficiency and effectiveness of the fiscal policy through such instrument as long-term budget planning, system of fiscal rules and performance budget. The article reports changes to budget process and resources management, particularly in central government of Spain since the second half of the 1970s. Finally, discussion turns to an evaluation of the main outcomes of the reforms attempted in the area of budgeting process. Spain has followed a long path of incremental budgetary reforms comprising of attempts to rationalize spending decisions. The conclusions suggest that the process is not yet accomplished and budgetary system is still vulnerable to external factors. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. J.K. Kristensen, W.S. Groszyk, B. Buhler: Outcome-focused Management and Budgeting. OECD, Paris 2002, s. 30.
 2. J. Kochanowicz: Reforming Weak States and Deficient Bureaucracies. W: Intricate Links: Democratization and Market Reforms in Latin America and Eastern Europe. Red. J.M. Nelson. Overseas Development Council, Washington, DC 1994, s. 197-199.
 3. J. Iglesias Quintana: La presupuestación en un doble contexto de descentralización e integración: la nueva regla fiscal española. "Boletín Económico de ICE" 2007, No. 2906, s. 43.
 4. E. Rudowicz: Budżet zadaniowy - reorganizacja w wydatkowania na zarządzanie finansami publicznymi. "Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej" 2008, nr 65.
 5. Nowe zarządzanie publiczne - skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy w Polsce. Red. T. Lubiąska. Difin, Warszawa 2009.
 6. L. Kaboolian: The New Public Management: Challenging the Boundaries of the Management vs. Administration Debate. "Public Administration Review" 1998, Vol. 58, No. 3, s. 189-193.
 7. Ł. Hardt, M. de Jong: Budżet zadaniowy jako narzędzie poprawy jakości rządzenia w Polsce. Sprawne Państwo, Program Ernest & Young, Warszawa 2011, s. 6.
 8. S. Owsiak: Planowanie budżetowe a alokacja zasobów. PWE, Warszawa 2008, s. 42.
 9. M.J. Smith: Reconceptualizing the British State: Theoretical and Empirical Challenges to Central Government. "Public Administration" 1998, Vol. 76, Iss. 1, s. 45-72.
 10. J.K. Kristensen, W.S. Groszyk, B. Buhler: Outcome-focused Management and Budgeting. OECD, Paris 2002, s. 29.
 11. X. Ballart, E. Zapico: Budget Reforms in Spain - Beyond Budget Stability to Substantive Performance. W: The Reality of Budget Reform: Counting the Consequences in 11 Advanced Democracies. Red. J. Wanna, L. Jensen, J. de Vries. Legar, London 2010, s. 4.
 12. M. Miaja: Fiscal Discipline in a Decentralized Administration: The Spanish Experience. OECD, "Journal on Budgeting" 2005, Vol. 5, No. 2, s. 44.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu