BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gabrielczak Piotr (Uniwersytet Łódzki), Serwach Tomasz (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Produktywność a ekspansja międzynarodowa przedsiębiorstw. Przypadek województwa łódzkiego
Firms' productivity and their international expansion. The case of Lodz voivodeship
Źródło
Ekonomia Międzynarodowa, 2014, nr 5, s. 5-26, tab., bibliogr. s. 24-26
Słowa kluczowe
Produktywność przedsiębiorstwa, Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Teoria handlu, Inwestycje zagraniczne, Proces uczenia się, Ekspansja międzynarodowa
Enterprise productivity, Enterprise internationalization, Trade theory, Foreign investment, Learning process, International expansion
Kraj/Region
Województwo łódzkie
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki badań nad związkami między produktywnością firm z województwa łódzkiego a ich ekspansją zagraniczną w postaci eksportu, importu dóbr kapitałowych lub pośrednich oraz bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). Wykazano, że firmy zaangażowane w działalność międzynarodową są bardziej efektywne - w szczególności najbardziej produktywne są firmy posiadające BIZ. Przetestowano dwie podstawowe hipotezy zaczerpnięte z modeli tak zwanej Nowej Nowej Teorii Handlu: hipotezę o samoselekcji (wysoka produktywność prowadzi do internacjonalizacji) oraz hipotezę o uczeniu się (internacjonalizacja prowadzi do wzrostu produktywności). Udało się znaleźć dowody na występowanie samoselekcji przedsiębiorstw. Z kolei wyniki dotyczące uczenia się przez umiędzynarodowienie okazały się nieistotne statystycznie. Jednocześnie - z uwagi na pewne wady dostępnych danych - istnieją przesłanki, na podstawie których hipotezy o uczeniu się nie powinno się jednoznacznie odrzucać. (abstrakt oryginalny)

The article presents results of research on relation between productivity of firms from Lodz Voivodeship and their international expansion by exports, imports of intermediate and capital goods and foreign direct investment (FDI). It has been proved, that firms engaged in international activities are more effective, especially firms conducting FDI are the most productive. Two main hypotheses of the so called New New Trade Theory were tested: the self-selection hypothesis (high productivity leads to internationalisation) and the learning-by-doing hypothesis (internationalisation leads to increase of productivity). The self-selection among region's firms was proved. On the other hand, the results concerning learning effects turned out to be statistically insignificant. However, due to drawbacks of available data, there are premises for not unequivocally rejecting the learning-by-doing hypothesis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aguirregabiria V. (2009), Econometric Issues and Methods in the Estimation of Production Functions, MPRA Paper 15973, University Library of Munich, Monachium.
 2. Aiyar S., Dalgaard C.J. (2004), Total Factor Productivity Revisited: A Dual Approach to Development Accounting, EPRU Working Paper 2004-07, University of Copenhagen, Kopenhaga.
 3. Antras P., Helpman E. (2004), Global sourcing, Journal of Political Economy, 112 (3), s. 552-580.
 4. Bernard A. B., Jensen J.B. (2004), Exporting and productivity in the USA, Oxford Review of Economic Policy, 20, s. 343-357
 5. Bernard A. B., Eaton J., Jensen J.B., Kortum S. (2003), Plants and Productivity in International Trade, American Economic Review, Vol. 93, No. 4, s. 1268-1290.
 6. Bernard A. B., Redding S.J., Schott P.K. (2010), Multi-product firms and trade liberalization, mimeo, Tuck School of Business at Dartmouth College, Hanover, NH.
 7. Ciżkowicz P., Rzońca A., Umiński S. (2013), The determinants of regional exports in Poland - a panel data analysis, Taylor & Francis Journals, 25(2), s. 206-224.
 8. Gibson M. Graciano T. (2011), Trade Models with Heterogeneous Firms: What About Importing?, MPRA Paper 33048, University Library of Munich, Monachium.
 9. Grossman G.M., Helpman E., Szeidl A. (2006), Optimal integration strategies for the multinational firm, Journal of International Economics, Vol. 70 (1), s. 216-238.
 10. GUS (2009), Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów I-XII 2008 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 11. GUS (2010), Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów I-XII 2009 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 12. GUS (2011), Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów I-XII 2010 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 13. GUS (2012), Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów I-XII 2011 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 14. Hagemejer J. (2006), Czynniki wpływające na decyzję przedsiębiorstw o eksporcie. Analiza danych mikroekonomicznych, Bank i Kredyt, Vol. 37, No. 7, s. 30-43.
 15. Hagemejer J., Kolasa M. (2008), Internationalization and economic performance of enterprises: evidence from firm-level data, National Bank of Poland Working Papers 51, National Bank of Poland, Warszawa.
 16. Helpman E., Melitz M., Yeaple S.R., (2004), Export Versus FDI with Heterogeneous Firms, American Economic Review, Vol. 94, No. 1, s. 300-316.
 17. Hulten C.R. (2001), Total Factor Productivity. A Short Biography, [in:] Hulten C.R., Dean E.R., Harper M.J. (ed.), New Developments in Productivity Analysis, University of Chicago Press, Chicago, IL.
 18. Mayer T., Ottaviano G. (2007), The happy few: The internationalization of European firms; New facts based on firm-level evidence, CEPR Bruegel Blueprint Series 3, Londyn.
 19. Melitz M.J. (2003), The Impact of Trade on Intra-industry Reallocations and Aggregate Industry Productivity, Econometrica, Vol. 71, No. 6, s. 1695-1725.
 20. Melitz M.J., Ottaviano G. (2008), Market Size, Trade, and Productivity, Review of Economic Studies, Vol. 75, s. 295-316.
 21. Olley G.S., Pakes A. (1996), The dynamics of productivity in the telecommunications equipment industry, Econometrica, 64, s. 1263-1297.
 22. Pavcnik N. (2002), Trade Liberalization, Exit, and Productivity Improvement: Evidence from Chilean Plants, Review of Economic Studies, 69 (1), s. 245-76.
 23. Ramanarayanan A. (2007), International Trade Dynamics with Intermediate Inputs, Society for Economic Dynamics 2007 Meeting Papers 722, Federal Reserve Bank of St. Louis, MO .
 24. Ramanarayanan A. (2012), Imported Inputs and the Gains from Trade, Society for Economic Dynamics 2012 Meeting Papers 612, Federal Reserve Bank of St. Louis, MO.
 25. Sharma R., Kaur M. (2013), Causal Links between Foreign Direct Investments and Trade: A Comparative Study of India and China, Eurasian Journal of Business and Economics, 6 (11), s. 75-91.
 26. Verhoogen E.A. (2008), Trade, Quality Upgrading and Wage Inequality in the Mexican Manufacturing Sector, Journal of International Economics, Vol. 65, s. 1-20.
 27. Vogel A., Wagner J. (2008), Higher Productivity in Importing German Manufacturing Firms: Self-selection. Learning from Importing, or Both?, University of Lüneburg Working Paper Series in Economics No. 106, Lüneburg.
 28. Yasar M., Raciborski R., Poi B. (2008), Production function estimation in Stata using the Olley and Pakes method, Stata Journal, 8 (2), s. 221-231.
 29. Yeaple S.R. (2005), A simple model of firm heterogeneity, international trade, and wages, Journal of International Economics, 65 (1), s. 1-20.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-4440
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu