BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lis Andrzej (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland)
Tytuł
In Search of Positive Organizational Ppotential : the Case of Frauenthal Toruń Automotive Company
Źródło
Journal of Positive Management, 2013, vol. 4, nr 1, s. 22-37, rys., tab., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Teoria pozytywnego zarządzania, Potencjał przedsiębiorstwa, Przywództwo, Zarządzanie talentami, Relacje międzyludzkie, Społeczna odpowiedzialność biznesu
Positive Organizational Scholarship (POS), Potential of enterprise, Leadership, Talent management, Interpersonal relations, Corporate Social Responsibility (CSR)
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Toruń
Abstrakt
The aim of this paper is to analyze the key areas of Positive Organizational Potential in Frauenthal Automotive Toruń (FTO) Company (former Pol-Necks). Positive Organizational Potential is the construct combining the assumptions of Positive Organizational Scholarship and Resource Based View. Positive Organizational Potential is the combination of tangible and intangible resources creating Positive Organizational Culture and Positive Organizational Climate, fostering positive employee behaviors and thus contributing to organizational development. The study is an element of the research project on strategic management of the Positive Organizational Potential key areas in companies operating in Poland. The following key areas of Positive Organizational Potential are explored and analyzed: corporate governance, leadership, the competencies and attitudes of middle managers, talent management, internal communication, interpersonal relationships, trust, organizational citizenship behaviors and corporate social responsibility. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barney, J. (1991), "Firm Resources and Sustained Competitive Advantage", Journal of Management, Vol. 17, No. 1, pp. 99 - 120. DOI: http://dx.doi.org/10.1177/014920639101700108
 2. Cameron, K.S., Dutton, J.E., Quinn, R.E. (Eds.) (2003), Positive Organizational Scholarship: Foundations of a New Discipline, Berett-Koehler Publishers, San Francisco.
 3. Chodorek, M. (2010a), "Stan Pozytywnego Potencjału Organizacji w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań", in: Stankiewicz, M.J. (Ed.), Pozytywny Potencjał Organizacji: Wstęp do użytecznej teorii zarządzania, Dom Organizatora TNOiK, Toruń, pp. 53 - 74.
 4. Chodorek M. (2010b), "Self-assessment of the Positive Potential of Organization by managers of Polish companies - research results", Journal of Positive Management, Vol. 1, No. 1, pp. 85 - 96.
 5. Chodorek, M. (Ed.) (2011), Intra-organizational conditions for shaping Positive Organizational Potential, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
 6. Chodorek, M., Glińska-Neweś, A. (2011), "Positive Organizational Potential in forming employees' pro-developmental behaviors", in: Chodorek, M. (Ed.), Intra-organizational conditions for shaping Positive Organizational Potential, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, pp. 87 - 109.
 7. Dutton, J.E., Glynn M.A. (2008), "Positive Organizational Scholarship", in: Barling, J., Cooper, C.L. (Eds.), The SAGE Handbook of Organizational Behavior: Volume 1: Micro Perspectives, Sage, Thousand Oaks, pp. 693 - 712. DOI: http://dx.doi.org/10.4135/9781849200448.n37
 8. Glińska-Neweś, A. (2010a), "Pozytywny Potencjał Organizacji jako prorozwojowa architektura zasobów przedsiębiorstwa", in: Stankiewicz, M.J. (Ed.), Pozytywny Potencjał Organizacji: Wstęp do użytecznej teorii zarządzania, Dom Organizatora TNOiK, Toruń, pp. 37 - 52.
 9. Glińska-Neweś, A. (2010b), "Pozytywna Kultura Organizacyjna jako pożądany efekt Pozytywnego Potencjału Organizacji", in: Stankiewicz, M.J. (Ed.), Pozytywny Potencjał Organizacji: Wstęp do użytecznej teorii zarządzania, Dom Organizatora TNOiK, Toruń, pp. 75 - 105.
 10. Glińska-Neweś, A. (2011), "The new positive paradigm in organizational studies: How organizational resources trigger positive, development supporting employees' behavior through organizational culture and climate", in: Chodorek, M. (Ed.), Intra-organizational conditions for shaping Positive Organizational Potential, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, pp. 9 - 31.
 11. Godziszewski, B. (1999), "Potencjał konkurencyjności przedsiębiorstw jako źródło przewagi konkurencyjnej i podstawa stosowanych instrumentów konkurowania", in: Stankiewicz, M.J. (Ed.) (1999), Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa: Stan i kierunki rozwoju potencjału konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w kontekście dostosowywania gospodarki do wymogów Unii Europejskiej, Dom Organizatora TNOiK, Toruń, pp. 77 - 124.
 12. Haffer, R. (2010), "Relacje pomiędzy komponentami modelu wewnątrzorganizacyjnych oddziaływań Pozytywnego Potencjału Organizacji", in: Stankiewicz, M.J. (Ed.), Pozytywny Potencjał Organizacji: Wstęp do użytecznej teorii zarządzania, Dom Organizatora TNOiK, Toruń, pp. 159 - 213.
 13. Józefowicz, B. (2010a), "Prorozwojowe zachowania pracownicze jako wynik Pozytywnego Potencjału Organizacji, Pozytywnej Kultury Organizacyjnej i Pozytywnego Klimatu Organizacji", in: Stankiewicz, M.J. (Ed.), Pozytywny Potencjał Organizacji: Wstęp do użytecznej teorii zarządzania, Dom Organizatora TNOiK, Toruń, pp. 141 - 158. DOI: http://dx.doi.org/10.12775/JPM.2010.006
 14. Józefowicz, B. (2010b), "Development supporting employee behaviors", Journal of Positive Management, Vol. 1, No. 1, pp. 75 - 84.
 15. Kalinowska-Andrian, K. (2006), "Positive Organizational Scholarship - nowy trend w nauce zarządzania: Zaproszenie do świata pozytywów", E-mentor, No. 1 (13), pp. 9 - 13.
 16. Kalińska, M. (2010), "Pozytywny Klimat Organizacji jako pożądany efekt Pozytywnego Potencjału Organizacji", in: Stankiewicz, M.J. (Ed.), Pozytywny Potencjał Organizacji: Wstęp do użytecznej teorii zarządzania, Dom Organizatora TNOiK, Toruń, pp. 107 - 140.
 17. Karaszewski, R. (2010), "Rola przywództwa w kreowaniu Pozytywnego Potencjału Organizacji", in: Stankiewicz, M.J. (Ed.), Pozytywny Potencjał Organizacji: Wstęp do użytecznej teorii zarządzania, Dom Organizatora TNOiK, Toruń, pp. 253 - 277.
 18. Lopes, M.P., Cunha, M.P., Kaiser, S., Muller-Seitz, G. (2009), "Positive Organizational Scholarship: Embodying a Humanistic Perspective on Business", in: Spitzeck H., Amann W., Pirson M., Khan S., Kimakowitz, E. (Eds.), Humanism in Business: State of the art, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 278 - 298.
 19. Lorenczewski, R. (2010), "Rola interesariuszy przedsiębiorstwa w pobudzaniu Pozytywnego Potencjału Organizacji", in: Stankiewicz, M.J. (Ed.), Pozytywny Potencjał Organizacji: Wstęp do użytecznej teorii zarządzania, Dom Organizatora TNOiK, Toruń, pp. 241 - 252.
 20. Pace, A. (2010), Unleashing Positivity in the Workplace, "T+D", January, pp. 40 - 44.
 21. Peyrat-Guillard, D., Glińska-Neweś A. (2010), "Positive Organizational Potential, Organizational Commitment and Organizational Citizenship Behavior: A French/Polish comparison", Journal of Positive Management, Vol. 1, No. 1, pp. 47 - 64. DOI: http://dx.doi.org/10.12775/JPM.2010.004
 22. Stankiewicz, M.J. (Ed.) (1999), Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa: Stan i kierunki rozwoju potencjału konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w kontekście dostosowywania gospodarki do wymogów Unii Europejskiej, Dom Organizatora TNOiK, Toruń.
 23. Stankiewicz, M.J. (Ed.) (2010a), Pozytywny Potencjał Organizacji: Wstęp do użytecznej teorii zarządzania, Dom Organizatora TNOiK, Toruń.
 24. Stankiewicz, M.J. (2010b), "Uwarunkowania Pozytywnego Potencjału Organizacji - zarys modelu kształtowania PPO w przedsiębiorstwie (ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce", in: Stankiewicz, M.J. (Ed.), Pozytywny Potencjał Organizacji: Wstęp do użytecznej teorii zarządzania, Dom Organizatora TNOiK, Toruń, pp. 215 - 239.
 25. Stankiewicz, M.J. (Ed.) (2013), Positive Management: Managing the key areas of P ositive Organisational Potential for company success, Dom Organizatora TNOiK, Toruń.
 26. Zymonik, Z. (2007), "Positive Organizational Scholarship (POS) nowym trendem w naukach o zarządzaniu", Problemy Jakości, październik, pp. 7 - 11.
 27. Frauenthal Automotive Toruń (2012), Communication on Progress 2012, http://www.unglobalcompact.org/system/attachments/22411/original/cop_2012_print.pdf?1370 263479 (20.08.2013).
 28. Frauenthal Group (n.d.), Code of Conduct, http://www.frauenthal.at/media/portals/1/docu ments/fh-Code-of-Conduct-en.pdf (20.08.2013).
 29. Pol-Necks (2010), Communication on Progress, http://www.unglobalcompact.org/system /attachments/9094/original/EN_cop.pdf?1295445206 (20.08.2013).
 30. Pol-Necks (2011), Communication on Progress 2011, http://www.ungloba compact.org/ system/attachments/15397/original/cop_en.pdf?1337072833 (20.08. 2013).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-103X
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/JPM.2013.002
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu