BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skorupińska Katarzyna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Direct Employee Participation in the Management of Polish Companies
Źródło
Journal of Positive Management, 2013, vol. 4, nr 1, s. 78-91, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Partycypacja pracowników w zarządzaniu, Organizacja pracy
Enterprise management, Personnel participation in management, Work organisation
Uwagi
summ.
Abstrakt
The main objective of this paper is to present the range of distribution of direct employee participation, its subject scope, and its effects in Polish enterprises. The first part of the paper presents the essence of employee participation and its basic levels, measures and types. The paper also discusses the principal consultative and delegative forms of direct participation. Particular attention has been paid to the benefits resulting from the deployment of participatory methods of work organization in enterprises. The analysis in the study is primarily based on the results of our own survey and case studies conducted under the NCN funded project titled "The types, extent and economic effectiveness of direct forms of employee participation in Poland compared to the old EU countries." Conducted analysis reveals a widespread use of forms of direct participation in Polish companies, but its scope and distribution have less intensity. The main motives for introducing forms of this participation in enterprises were economic reasons (productivity), and primary benefit of its use was the improvement in quality of products and services. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borkowska, S. (2009), "ZZL a innowacyjność organizacji biznesowych", Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, No. 2, pp. 11 - 29.
 2. Gilejko, L. (2005), Społeczeństwo a gospodarka: socjologia ekonomiczna, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 3. Jasiński, Z. (1998), Motywowanie w przedsiębiorstwie, Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa.
 4. Karpowicz, E. (2002), "Menedżerowie w nowych rolach", Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, No. 2, pp. 9 - 21.
 5. Mendel, T. (2001), Partycypacja w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 6. Mikuła, B., Potocki, A. (1997), Metody zarządzania innowacyjno-partycypacyjnego, Wydawnictwo Antykwia, Kraków.
 7. Moczulska, M. (2011), Bezpośrednia partycypacja pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Możliwości, przesłanki, uwarunkowania, Ofi cyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
 8. Muthusamy, S.K., Wheeler, J.V., Simmons, B.L. (2005), "Self-Managing Work Teams: Enhancing Organizational Innovativeness", Organization Development Journal, Vol. 23, pp. 53 - 66.
 9. Official Journal of the European Communities, No. L252/64; L. 294/22; L. 80/29.
 10. Osterman, P. (1994), "How Common is Workplace Transformation and How Can We Explain Who Adopts it?", Industrial and Labor Relations Review, Vol. 47, No. 2., pp. 173 - 188.
 11. Piwowarczyk, J. (2006), Partycypacja w zarządzaniu a motywowanie pracowników, Ofi cyna Ekonomiczna, Kraków.
 12. Poutsma, E., Hendrickx, J., Huijgen, F. (2003), "Employee Participation in Europe: In Search of the Participative Workplace", Economic and Industrial Democracy, No. 24 (1), pp. 45 - 76. DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0143831X03024001599
 13. Rudolf, S. (2006), "Zarządzanie zmianą z udziałem zespołów pracowniczych", in: Borkowska, S., Janowska, Z., Lachiewicz, S. (Eds.), Pracownicy produkcyjni - problemy zarządzania, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, pp. 174 - 188.
 14. Rudolf S., Skorupińska K. (2012), Bezpośrednie formy partycypacji pracowniczej. Polska na tle starych krajów Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 15. Skorupińska, K. (2009), Rola rad zakładowych w krajowych i transnarodowych przedsiębiorstwach europejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 16. Warszewska, M., Widerszal-Bazyl, M. (2003), "Formy bezpośredniej partycypacji pracowniczej w zarządzaniu fi rmą", Bezpieczeństwo Pracy, No. 4, pp. 14 - 45.
 17. Wilkinson, A., Dundon, T. (2010), "Direct Employee Participation", in: Wilkinson, A., Gollan, P.J., Marchington, M., Lewin D. (Eds.), The Oxford Handbook of Participation in Organizations, Oxford University Press, Oxford, pp. 167 - 185.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-103X
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/JPM.2013.006
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu