BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Podogrodzka Małgorzata (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Starzenie się ludności jako determinanta spadku natężenia migracji na stałe w Polsce
The Ageing of the Population as the Variable of Intensity of Migration for Permanent
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2013, nr 130, s. 64-75, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Problemy gospodarki rynkowej : Polska i świat
Słowa kluczowe
Starzenie się społeczeństw, Migracja ludności, Demografia, Struktura ludności
Ageing of the population, Population migration, Demography, Population composition
Abstrakt
Obserwowane od początku lat 90. zmiany w liczbie i strukturze ludności Polski według wieku, tj. spadek liczby ludności w młodszych grupach wieku oraz wzrost odsetka osób w wieku poprodukcyjnym, wskazują na stale pogłębiający się proces starzenia się ludności. Jednocześnie proces ten może warunkować natężenie ruchu wędrówkowego ludności. Celem artykułu jest ukazanie wzajemnych powiązań między tymi zjawiskami, tj. weryfikacja tezy, że w wyniku starzenia się ludności maleje natężenie migracji ludności na stałe, niezależnie od płci migranta, jego miejsca zamieszkania oraz kierunku migracji.(fragment tekstu)

Purpose of the article is to demonstrate the impact of aging populations on migration of population permanently. To this end, use the method of standardization. We'll give you an analysis of changes in the demographic structure of the population and migration rates by age between 1990 and 2009 and their forecast for 2030s.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. J.Z. Holzer: Demografia. PWE, Warszawa 1999, s. 283-284.
  2. J. Jóźwiak, J. Podgórski: Statystyka od podstaw. PWE, Warszawa 1997, s. 510-513
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu