BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Geryk Marcin (Gdansk Management College, Gdańsk, Poland)
Tytuł
Social Responsibility of Higher Education Institution as Manifestation of Positive Organizational Scholarship
Źródło
Journal of Positive Management, 2011, vol. 2, nr 1, s. 15-24, bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Teoria pozytywnego zarządzania, Społeczna odpowiedzialność, Szkolnictwo wyższe, Zasoby ludzkie, Motywacja do pracy
Positive Organizational Scholarship (POS), Social Responsibility, Higher education, Human resources, Work motivation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Every organization searches for best conditions for development. Higher education institutions, based on the significance of a human factor, undertake many social responsibility activities. Finding the key to create a positive organization which is a motivator for employees would be a good example of applying the Positive Organizational Scholarship idea in practice. An additional consequence of the positive influence would be the perception of the higher education institution as an example of a new sustainable attitude to institution performance in a society. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bakker, A.B., Schaufeli, W.B. (2008), Positive organizational behaviour: Engaged employees in flourishing organizations, "Journal of Organizational Behaviour", Vol. 29, No. 2.
 2. Barker Caza, B., Caza A. (2008), Positive Organizational Scholarship: A Critical Theory Perspective, "Journal of Management Inquiry", Vol. 17, No. 1.
 3. Cameron, K.S., Dutton, J.E., Quinn, R.E. (Eds.) (2003a), Positive Organizational Scholarship: Foundations of a New Discipline, San Francisco.
 4. Cameron, K.S., Dutton, J.E., Quinn, R.E., (2003b), Foundations of Positive Organizational Scholarship, in: Cameron, K.S., Dutton, J.E., Quinn, R.E. (Eds.), Positive Organizational Scholarship: Foundations of a New Discipline, San Francisco.
 5. Cameron, K.S., Dutton, J.E., Quinn, R.E., Wrzesniewski, A. (2003), Developing a Discipline of Positive Organizational Scholarship, in: Cameron, K.S., Dutton, J.E., Quinn, R.E. (Eds.), Positive Organizational Scholarship: Foundations of a New Discipline, San Francisco.
 6. Dutton, J.E., Heaphy, E.D. (2003), The Power of High-Quality Connections, in: Cameron, K.S., Dutton, J.E., Quinn, R.E. (Eds.), Positive Organizational Scholarship: Foundations of a New Discipline, San Francisco
 7. Dymnicka, M. (2009), Przestrzeń publiczna a przestrzeń społeczna, in: Golędzinowska, A. (Ed.), Współczesne kształtowanie przestrzeni publicznej Województwa Pomorskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk.
 8. Emmons, R.A. (2003), Acts of Gratitude in Organizations, in: Cameron, K.S., Dutton, J.E., Quinn, R.E. (Eds.), Positive Organizational Scholarship: Foundations of a New Discipline, San Francisco.
 9. Farber, M., Greenspon, T., Tucker, J. (2008), The Practical Visionary, "strategy + business", Iss. 50.
 10. Geryk, M. (2010a), Społeczna odpowiedzialność uczelni w percepcji jej interesariuszy, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 11. Geryk, M. (2010b), Strategie społecznej odpowiedzialności, "Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa", nr 6(725).
 12. Henry, J. (2007), Pozytywna i kreatywna organizacja, in: Linley, P.A., Joseph, S. (Eds.), Psychologia pozytywna w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Jabłoński, A. (2011), Wartość interesariuszy w modelu zrównoważonego biznesu, "Przegląd Organizacji", No. 2.
 14. Kline, D. (2008), Uncaptured Fortunes in Intellectual Property, "strategy + business", Iss. 50.
 15. Lichtarski, J. (Ed.) (2003), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław.
 16. Marginson, S., (2007), Globalisation, the "Idea of a University" and its Ethical Regimes, "Higher Education Management and Policy", Vol. 19, No. 1.
 17. Margolis, J.D., Walsh, J.P. (2001), Misery Loves Companies: Whither Social Initiatives by Business?, "Harvard Business School Working Paper Series", No. 01-058, "Social Enterprise Series", No. 19.
 18. Muse, L., Harris, S.G., Giles, W.F., Feild, H.S. (2008), Work-life benefits and positive organizational behaviour: is there a connection?, "Journal of Organizational Behaviour, Vol. 29, No. 2.
 19. Park, N., Peterson, Ch.M. (2003), Virtues and Organizations, in: Cameron, K.S., Dutton, J.E., Quinn, R.E. (Eds.), Positive Organizational Scholarship: Foundations of a New Discipline, San Francisco.
 20. Penc, J. (2001), Zarządzanie w nowej ekonomii, in: Nowe tendencje w nauce o organizacji i zarządzaniu u progu XXI wieku, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 21. Polowczyk, J. (2011), Przywództwo strategiczne w świetle osiągnięć psychologii, "Przegląd Organizacji", nr 1.
 22. Sattelberger, T., Cornuel, E., Plinke, W. (2011), The Future of Management Education, "Global Focus", Vol. 05, Iss. 01.
 23. Seligman, M.E.P. (2002), Authentic Happiness: Using the New Positive Psychology to Realize Your Potential for Lasting Fulfilment, Free Press, New York.
 24. Spreitzer, G.M., Sonenshein, S. (2003), Positive Deviance and Extraordinary Organizing, in: Cameron, K.S., Dutton, J.E., Quinn, R.E. (Eds.), Positive Organizational Scholarship: Foundations of a New Discipline, San Francisco.
 25. Sutcliffe, K.M., Vogus, T.J. (2003), Organizing for Resilience, in: Cameron, K.S., Dutton, J.E., Quinn, R.E. (Eds.), Positive Organizational Scholarship: Foundations of a New Discipline, San Francisco.
 26. Taylor, S.E., Sherman, D.K. (2007), Psychologia pozytywna i psychologia zdrowia: owocny związek, in: Linley, P.A., Joseph, S. (Eds.), Psychologia pozytywna w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-103X
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/JPM.2011.002
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu