BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gabrielczak Piotr (Uniwersytet Łódzki), Kłysik-Uryszek Agnieszka (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Import zaopatrzeniowy i inwestycyjny a perspektywy uczenia się przedsiębiorstw przemysłowych z województwa łódzkiego
Import of intermediate and capital goods and learning perspectives for manufacturing enterprises from Lodz voivodeship
Źródło
Ekonomia Międzynarodowa, 2014, nr 5, s. 43-57, tab., bibliogr. s. 56
Słowa kluczowe
Import, Produktywność przedsiębiorstwa, Teoria handlu, Proces uczenia się
Import, Enterprise productivity, Trade theory, Learning process
Kraj/Region
Województwo łódzkie
Abstrakt
Artykuł koncentruje się na problemie wpływu importu dóbr pośrednich i kapitałowych na wydajność przedsiębiorstw przemysłowych z województwa łódzkiego. W pierwszej części przedstawiony został teoretyczny zarys Nowej Nowej Teorii Handlu - w kontekście relacji między produktywnością firmy a jej zaangażowaniem w import. Jednym z elementów jest koncepcja uczenia się przez import (LBI). W drugiej części przedstawiono wyniki badania ankietowego CAWI, które dotyczyło efektywności gospodarczej importerów zaopatrzeniowych i inwestycyjnych z regionu łódzkiego oraz możliwości uczenia się przez te firmy. Stwierdzono, że istnieją przesłanki świadczące o dobrych perspektywach dla wystąpienia efektu LBI. (abstrakt oryginalny)

The article focuses on import of intermediate and capital goods and its impact on economic performance of manufacturing enterprises from Lodz Voivodeship. The first selection outlines the New New Trade Theory postulates about relation between firm's productivity and its engagement in import. One of them is learning-by-importing hypothesis (LBI). The second section presents results of CAWI research, which applied to economic efficiency of intermediate and capital goods importers form Lodz region and their ability to learn. Those results indicate premises for good perspectives for the occurrence of LBI effect. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bernard A.B., Jensen J.B (1997), Exceptional Exporter Performance: Cause, Effect or Both?, NBER Working Paper No. 6272, NBER, Cambridge, MA.
 2. Bøler E.A., Moxnes A., Ulltveit-Moe K.H. (2012),Why trade policy matters for firms' R&D investment, Vox Column, 18 July 2012, VoxEU.org [5 marca 2014 r.].
 3. Chari A. Henry P.B. (2014), Learning From the Doers: Developing Country Lessons for Advanced Economy Growth, NBER Working Paper No. 19934, NBER, Cambridge, MA.
 4. Feng L., Li Z., Swenson D.L. (2012), The Connection between Imported Intermediate Inputs and Exports: Evidence from Chinese Firms, NBER Working PaperNo.18260, NBER, Cambridge, MA.
 5. Goldberg P.K., Khandelwal A., Pavcnik N., Topalova P. (2008), Imported Intermediate Inputs and Domestic Product Growth: Evidence from India, NBER Working Paper No. 14416, NBER, Cambridge, MA.
 6. Gopinath G., Neiman B. (2011), Trade Adjustment and Productivity in Large Crises, NBER Working Paper No. 16958, NBER, Cambridge, MA.
 7. Hagemejer J., Kolasa M. (2008), Internationalization and economic performance of enterprises: evidence from firm-level data, National Bank of Poland Working Papers 51, National Bank of Poland, Warszawa.
 8. Lawrence R.Z., Weinstein D.E. (1999), Trade and Growth: Import-Led or Export-Led? Evidence from Japan and Korea, NBER Working Paper No. 7264, NBER, Cambridge, MA.
 9. Lee J.-W. (1994), Capital Goods Imports and Long-Run Growth, NBER Working Paper No. 4725, NBER, Cambridge, MA.
 10. MacGarvie M. (2006), Do Firms Learn From International Trade?, The Review of Economics and Statistics, 88 (1), s. 46-60.
 11. McCann F. (2009), Importing, exporting and productivity in Irish manufacturing, UCD Centre for Economic Research Working Paper 09 22, University College Dublin School of Economics, Dublin.
 12. Melitz M.J. (2003), The Impact of Trade on Intra-industry Reallocations and Aggregate Industry Productivity, Econometrica, Vol. 71, No. 6, s. 1695-1725.
 13. Melitz M.J., Ottaviano G. (2008), Market Size, Trade, and Productivity, Review of Economic Studies, Vol. 75, s. 295-316.
 14. Melitz M.J., Redding S.J. (2012), Heterogeneous Firms and Trade, NBER WorkingPaper No. 18652, NBER, Cambridge, MA.
 15. Smeets V., Warzyński F. (2010), Learning by Exporting, Importing or Both? Estimating productivity with multi-product firms, pricing heterogeneity and the role of international trade, Aarhus University Working Paper 10-13, Aarhus.
 16. Vogel A., Wagner J. (2008), Higher Productivity in Importing German Manufacturing Firms: Self-selection, Learning from Importing, or Both?, University of Lüneburg Working Paper Series in Economics No. 106, Lüneburg
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-4440
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu