BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grabowski Wojciech (Uniwersytet Łódzki), Stawasz Ewa (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Programy skupu aktywów Europejskiego Banku Centralnego w dobie kryzysu zadłużeniowego w strefie euro
European Central Bank's asset purchase programs in the age of the debt crisis in the Eurozone
Źródło
Ekonomia Międzynarodowa, 2013, nr 4, s. 5-21, tab., bibliogr. s. 20
Słowa kluczowe
Kryzys zadłużeniowy, Strategia banku centralnego, Rentowność obligacji
Indebtedness crisis, Central bank strategy, Bond yield
Firma/Organizacja
Europejski Bank Centralny (EBC)
European Central Bank (ECB)
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest analiza skuteczności programów skupu aktywów, które Europejski Bank Centralny wprowadził w odpowiedzi na kryzys zadłużeniowy części gospodarek strefy euro - tj. programów Securities Markets Programme i Outright Monetary Transactions. W artykule badana jest trwałość efektów wprowadzenia tych dwóch programów, mierzonych zmianą rentowności obligacji skarbowych. Wykorzystując kryterium informacyjne Akaike, dochodzimy do wniosku, że oddziaływanie programu Outright Monetary Transactions było dłuższe niż programu Securities Markets Programme. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to analyse the effectiveness of the asset purchase programs implemented by the European Central Bank during the sovereign debt crisis of some euro area countries (i.e. Securities Markets Programme and Outright Monetary Transactions). We examine how those programs translate into changes in sovereign bond yields. With the aid of the Akaike information criterion we conclude that the impact of the Outright Monetary Transactions was more durable. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bollerslev T. (1986), Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity, Journal of Econometrics, t. 31.
 2. Brzeszczyński, J., Kelm R. (2002), Ekonometryczne modele rynków finansowych. Modele kursów giełdowych i kursów walutowych, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 3. Burnham K.P., Anderson D.R. (2004), Understanding AIC and BIC in Model Selection, Sociological Methods and Research, t. 33/2.
 4. De Grauwe P. (2011), The European Central Bank: Lender of Last Resort in the Government Bond Markets?, CESifo Working Paper No. 3569.
 5. De Grauwe P. (2012), Why the EU summit decisions may destabilise government bondmarkets,www.voxeu.org/article/why-eu-summit-decisions-may-destabilise-government-bond-markets(data dostępu: 2.07.2012 r.).
 6. Doman M., Doman R. (2009), Modelowanie zmienności i ryzyka. Metody ekonometrii finansowej, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
 7. Draghi M. (2012), Verbatim of the remarks made by Mario Draghi, Speech by Mario Draghi, President of the European Central Bank at the Global Investment Conference in London, 26 lipca 2012 r.
 8. EBC (2010a), 10 May 2010 - ECB decides on measures to address severe tensions in financial markets.
 9. EBC (2010b), Additional measures decided by the Governing Council, ECB Monthly Bulletin, May 2010.
 10. EBC (2012a), 6 September 2012 - Technical features of Outright Monetary Transactions.
 11. EBC (2012b), Środki z zakresu polityki pieniężnej uchwalone przez Radę Prezesów 6września 2012 r., Biuletyn Miesięczny, wrzesień 2012.
 12. Elliott G., Rothenberg T.J. and Stock J.H. (1996), Efficient Tests for an Autoregressive Unit Root, Econometrica, t. 64/4.
 13. Engle R. (1982), Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation, Econometrica, t. 50.
 14. Fan Y., Li Q. (1996), Consistent model specification tests: Omitted variables and semi-parametric functional forms, Econometrica, t. 64/4.
 15. Florczak W. (2012), O możliwości zintegrowanej weryfikacji empirycznej alternatywnych teorii na przykładzie teorii przestępczości, Ekonomista, t. 2012/6.
 16. Nelson D.B. (1991), Conditional Heteroscedasticity in Asset Returns. A New Approach, Econometrica, t. 59.
 17. Osińska M. (2006), Ekonometria finansowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 18. Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (2010), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 30.03.2010 r.
 19. Weidmann J. (2011), Managing macroprudential and monetary policy - a challenge for central banks, Speech, 08.11.2011 r.
 20. Welfe A. (2009), Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 21. "The Economist" (2013), Minutes are no longer heresy, August 1st 2013
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-4440
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu