BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wieloch Justyna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Kryzys finansowy XXI wieku jako kryzys zaufania do instytucji gospodarczych i politycznych
Financial crisis as a crisis of trust to economic and political institutions
Źródło
Ekonomia Międzynarodowa, 2013, nr 4, s. 22-28, tab., bibliogr. s. 28
Słowa kluczowe
Przyczyny kryzysu, Gospodarka światowa, Instytucje finansowe
Causes of crisis, World economy, Financial institutions
Abstrakt
W niniejszym artykule przedstawiono przyczyny kryzysu gospodarczego z pierwszej dekady XXI wieku. W opracowaniu podjęto próbę identyfikacji źródeł załamania gospodarki światowej w kontekście działalności instytucji politycznych i gospodarczych. Przeprowadzona analiza pozwala wskazać, w jakim stopniu organizacje opierające swoją działalność na zaufaniu społecznym przyczyniły się do powstania kryzysu, jakie błędy popełniły, a także - jakie motywy nimi kierowały. (abstrakt oryginalny)

The article presents causes of financial crisis from the first decade of the XXI century. The elaboration includes attempt of identification sources of world economy collapse in the context of political and economic institutions activity. Conducted analysis allows to indicate in what extend organizations have been operating on the basis of the social trust have contributed to the crisis, what mistakes they have made and by which motives they have been driven. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Board of Governors of the Federal Reserve System, Table H.15:Selected Interest Rates, Federalreserve.gov, www.federalreserve.gov/datadownload/Download.aspx?rel=H15&series=c7ca9f58d350a500bb83e230e208cf9b&filetype=spreadsheetml&label=include&layout=seriescolumn&lastObs=100 (data dostępu: 22.06.2013 r.).
  2. Dębski W. (2007), Rynek finansowy i jego mechanizmy, WN PWN, Warszawa.
  3. Jickling M. (2009),Causes of the Financial Crisis, Issue Brief, Congressional Re-search Service za: www.au.af.mil/au/awc/awcgate/crs/r40173.pdf.
  4. McMahon T., (2013), Historical Inflation rate, InflationaData.com, http://inflationdata.com/inflation/Inflation_Rate/HistoricalInflation.aspx?dsInflation_currentPage=1(data dostępu: 22.06.2013 r.).
  5. Orłowski W. (2011), Świat do przeróbki. Spekulanci, bankruci, giganci i ich rywale, Agora SA, Warszawa.
  6. Osiński J., (2010), Banki centralne wobec kryzysu ekonomicznego, SGH, Warszawa.
  7. Wajszczuk B., (2011), Następstwa kryzysu. Jakich regulacji oczekuje rynek? Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska, www.acipolska.pl/edukacja/publi-kacje/84-nastpstwa-kryzysu-jakich-regulacji-oczekuje-rynek.html (data dostępu:04.03.2013 r.).
  8. Żakowski J.(2011), Noga w chmurach, "Polityka" nr 36.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-4440
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu